I SIRIJCI SU LJUDI OD KRVI I MESA, “GOSPOĐO” EVROPO!

Popularno na sajtu

Slike od kojih dah zastaje, od kojih svako ko ima dušu (ne srce jer srce svi imaju) pusti suzu, obilaze svijet munjevitom brzinom.

Makedonska vojska i policija upotrijebila je silu protiv Sirijaca, žena, djece, staraca, mladića… koji samo spašavaju gole živote. Nisu kriminalci, nisu zločinci.

Ko je taj ko je naredio da se na siroti narod krene suzavcima, silom? Ko to ima kameno srce i nema osjećaja za patnje Sirijaca? Spava li mirno taj makedonski funkcioner?

Spava li mirno ministar unutrašnjih poslova Slovačke koji hladno poručuje da će primiti samo kršćane izbjeglice, ali ne i muslimane, jer eto ko biva u njegovoj državi nema džamija pa se oni ne bi osjećali lijepo?

Kakvi su to dvostruki aršini zavladali u današnjem svijetu, u ovoj Evropi koja se voli hvaliti na sva zvona kako su ljudska prava zagarantovana?

Pa i Sirijci su ljudi, od krvi i mesa. Baš kao i vi “gospodo” iz Makedonije ili Slovačke.

Da, ljudi od krvi i mesa, baš kao i vi “gospodo” iz Brisela, koji ste donijeli kvote o primanju izbjeglica po zemljama Evropske unije, ali sada nijemo posmatrate slike ljudske patnje od kojih bi i kamen proplakao.

Mjesecima je “gospođa” Evropa mudro šutila kada je Sredozemno more iz dana u dan postajalo grobnica za nesretnike koji su tražili spas za sebe i svoju djecu.

I sada, osim matematičkog izračuna kvota, nijemo se posmatra kako makedonska policija i vojska sa neviđenom mržnjom nasrće na nesretne ljude. Šta li će noćas biti s njima? I svih narednih dana…

Da li je “gospođa” Evropa postala beskičmenjak samo zato što se radi o izbjeglicama iz Sirije?

Sve ovo što sada gledamo podsjeća na 1992. godinu. Neka im je Bog na pomoći!

Izvor: bosnjaci.agency

Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz