Infografika: Oružane snage sirijske pobune

2236

Infografika u prilogu grubo prikazuje oružane snage sirijske pobune, njihovu međusobnu vezu i koalicije kojima pripadaju.

Infografiku su izradili aktivisti i poprilično je neprecizna, budući da na njoj nisu naznačene neke džihadske skupine poput Džunuduš-Šam, koju vodi Muslim Šišani i grupe Kavkaski emirat u Siriji, koju vodi Salahuddin Šišani, kao i to da su neke skupine svrstane u ogranak “Rebels” iako one ideološki pripadaju ogranku “Jihadists” i/ili “Islamists rebels” (kao što je urađeno sa skupinama Edžneduš-Šam u Damasku i Fejlekuš-Šam).

Međutim, smatramo da ova infografika može poslužiti čitaocima da približe sebi dojam oružanih skupina sirijske pobune. Autor(i) ove infografike nisu naznačili ISIL u ovoj publikaciji.

Sa Jihadists (džihadisti) su označene skupine koje pripadaju “strogoj džihadskoj struji” bliskoj Al-Kaidi. Većina članica (ako ne i sve) ovog ogranka pobune su od strane Amerike proglašene terorističkim grupacijama. Ovdje pripadaju Džebhetun-nusra, koalicija Džebhetu Ansarud-din sa svoje dvije članice Hareketu fedžruš-Šam islamijje i Hareketu Šamul-islam, Džundul-Aksa, Turkistanska islamska stranka, Hareketu musenna islamijje, Liva ansarul-hilafa.

Sa Islamist rebels su označene skupine koje deklarišu svoju borbu džihadom, a razlog za njihovo zasebno svrstavanje leži u činjenici da grupe ove struje ne dijele ideološki platformu sa Jihadists i nisu označene terorističkim skupinama od strane Amerike i arapskih zemalja. Skupine iz ove koalicije primaju pomoć od Saudijske Arabije i zeljevskih zemalja, koje od njih zauzvrat traže da se odreknu Džebhetun-nusre i sličnih skupina.

U “Islamists rebels” (islamistički pobunjenici) ogranku na infografici u prilogu pripadaju Ahraruš-Šam, Džejšul-islam, Džejšuš-Šam, Džejšus-sunne i druge.

Nekoliko skupina iz ogranka “Jihadists” i “Islamists rebels” formiralo je koaliciju Džejšul-feth, koja je najaktivnija u provinciji Idlib.

Sa Rojava označene su kurdske jedinice.

Sa Rebels su označene sve ostale jedinice među kojima su skupine koje djeluju pod FSA (Free Syrian Army) i skupine islamske orijentacije (to su skupine koje su u ogranku Rebels lijevo od FSA) . Među ovim skupinama (Rebels) ima onih koje otvoreno zagovaraju uspostavu Šerijata, druge nemaju jasan cilj šta nakon rušenja režima, dok su neke prodemokratske i prosekularne.

Infografiku u punoj veličini (visoka rezolucija) možete pogledati klikom na sliku ispod.

Sirijski pobunjenici lista

(Put vjernika)