Ispijanje kahve sa nevjernikom i propis privrženosti i odricanja

Popularno na sajtu

Eselamu alejkum draga braćo,

Zoposlen sam u firmi na zapadu u kojoj naravno mnogo provodim vremena sa kafirima. Jedan od njih jeste budista sa kojim često idem na kahvu (ísključivo u firmi). Ja mrzim njegovo uvjerenje a neznam dali uopšte smijem sa njime ispijati kahve. To mene muči već duže vremena! Allah neka vas nagradi! Amin!

Odgovor:

Ve alejkum selam we reahmetullahi we berekatuhu dragi brate,

Allah i tebe nagradio svakim hajrom.

Ukoliko to ispijanje kahve koristiš da bi iskoristio priliku da tog čovjeka pozivaš u Allahovu subhanehu ve teala vjeru, u tome onda nema ničeg spornog. Naprotiv, to je jedno od najplemenitijih djela jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem kaže:

”Da Allah tvojim sebebom uputi jednu osobu pravim putem bolje ti je nego li stado crvenih deva.” (Hadis bilježe Buharija i Muslim).

A, ukoliko ispijaš sa njim kahvu i ćaskate i razgovarate o dunjalučkim stvarima bez da ga pozivaš u Allahovu vjeru onda je to muvalat – prijateljevanje koje je Allah (i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem), zabranio na puno mjesta. Ne radi se ovdje o djelu koje izvodi iz vjere jer si ti napomenuo da mrziš njegovo uvjerenje. S obzirom da se radi o itekako važnoj stvari volio bih da prenesem govor uvaženog šejha Ali Hudajra, Allah ga sačuvao, koji u komentaru tri osnovna načela kaže:

”Muvalat (tj. prijateljevanje sa nevjernicima) se dijeli na dvije vrste:

1. Veliki muvalat (Muvalatun kubra), koji se još naziva muvalatun mutleka ili muvalatun uzma, ili et-tevelli vel muzahere.

Ovakva vrsta muvalata izvodi iz vjere i ukoliko se nađe kod vjernika izvodi ga iz vjere. Pod ovaj muvalat spadaju sljedeće četiri stvari:

– Prva stvar: Ljubav kafira zbog njihove vjere. Poput onoga ko voli hinduse, rafidije i druge. Dokaz ovome je hadis Ebu Malika el Ešdžeija kojeg bilježi Muslim:

من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى

“Ko kaže la ilahe illallah i zanijeka (učini kufr) u ono što se obožava mimo Allaha, takvome je krv i imetak zabranjen, a njegov obračun je kod Allaha.”

Dokaz su Poslanikove riječi ”i zanijeka (učini kufr) u ono što se obožava mimo Allaha.” Ovo je šart (uslov) sačuvanosti imetka i krvi, da zanijeka (učini kufr) u ono što se obožava mimo Allaha. Ovo je prvi vid kufra a to je ljubav kafira zbog njihove vjere a ko voli vjeru kufra takav je kafir. Poput onoga ko voli sekulariste zato što su oni na sekularizmu, ili onoga ko voli demokrate zato što su na demokratiji, ili voli parlamentarce zato što su oni parlamentarci i nacionaliste zato što su oni nacionalisti. Takvi se smatraju kafirima poput njih. Dokaz tome su riječi Uzvišenog:

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء

”O vi koji vjerujete nemojte jevreje i kršćane uzimati za prijatelje ”

– Druga stvar: Da ih pomaže tj. kafire protiv muslimana. Poput onoga ko pomaže jevreje protiv muslimana u Palestini, ili pomaže Amerikance protiv muslimana u Afganistanu i tome slično. Dokaz ovome je prethodni ajet. A pomaganje je sveobuhvatno ime za svaki vid pomaganja bez obzira bilo to ugledom, imetkom ili činjenicom da čovjek bude vojnik u njihovim redovima i tome slično.

– Treća i četvrta stvar: Muvalat poklapanja i slijeđenja tj. da ih čovjek slijedi i poklapa se sa njihovim kufrom a u to spada i hvaljenje njihova pravca (ubjeđenja) ili smatranje da su na istini. Kao kada bi čovjeku, na primjer bila potrebna pomoć, pa ih pohvali, pa tako pohvali komunizam na primjer, ili želi da laska zapadu pa ih pohvali zbog njihove demokratije… Ovaj kufr se naziva kufr et-tevelli …

2. Muvalatun sugra (Malo prijateljevanje).

Nismo je nazvali malom zato što spada u male grijehe već da bi napravili razliku između njega i velikog (prijateljevanja) tj. između muvalatun kubra i muvalatun sugra. Ono na osnovu čega preciziramo muvalatun sugra jeste da je to svaki postupak koji vodi poštovanju i veličanju kafira pod uslovom da ih mrzi i tekfiri i da ih ne tevelli. Primjeri malog muvalata su: davati im (kafirima) pročelja u medžlisima, praviti im ikram (počast), učiniti ih namjesnicima nad muslimanima i uzdizati ih nad muslimanima, posjećivanje u smislu ćaskanja, uzimanje njih kao namjesnike, vozače, i poslugu u kućama a posebno na arapskom poluotoku, praviti im razmak na putu, otpočinjanje selama, čestitanje njihovih veselja. A pod ovim ciljamo na čestitanje dunjalučkih veselja a što se tiče čestitanja njihovih vjerskih praznika to je kufr jer to ukazuje da si zadovoljan njihovom vjerom. Ovo su neki vidovi malog prijateljevanja (muvalatun sugra), propis onoga ko počini ovaj vid muvalata jeste da je takav učinio veliki grijeh a dokaz tome je negiranje Omera ibn Hattaba, Ebu Musa'u el Ešariju koji je uzeo kršćanina kao knjigovođu (katiba). Omer mu je tada proučio ajet:

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء

”O vi koji vjerujete nemojte jevreje i kršćane uzimati za prijatelje”

Iz ovoga se izuzimaju sljedeće stvari:

– Posjećivanje ili davanje hedije radi dave. Dokaz tome je hadis kojeg bilježi Buharija od Seida ibn Musejjeba a on od svoga oca da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem posjetio svoga amidžu Ebu Taliba da bi ga pozvao u tevhid. Isto tako Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posjetio jevrejskog dječaka koji je prihvatio islam. (Hadis bilježi Ahmed). Isto tako dozvoljeno je u daruri (nuždi) da muslimani uzmu radnike kafire kada ne postoji muslimani koji bi obavili taj posao. Što se tiče nazivanja selama nije dozvoljeno da im nazivaš selam radi dave. Dokaz tome su riječi Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ”Nemojte jevrejima i kršćanima nazivati selam.’‘ A dozvoljeno ti je da im vratis selam a isto tako i rukovanje. Dozvoljeno ti je da kažeš Esselamu ala menittebeal huda – neka je selam na one koji slijede uputu. Dozvoljeno ti je da prvi otpočneš sa ovim riječima, jer se spominje u priči o Musau alejhisselam da mu je rekao vesselamu ala menittebeal huda. A ako ti sekularista ili kršćanin nazovu selam možeš mu uzvratiti riječima ve alejkum. Ali da prvi nazoveš selam to nije dozvoljeno. Isti je slučaj i sa rukovanjem jer je rukovanje praktični selam. Zato se nemoj prvi rukovati ali ako ti on pruži ruku onda mu možeš uzvratiti. A ukoliko u skupu ima muslimana i kafira dozvoljeno ti je da nazoveš selam kojim ćeš ciljati muslimane.” (Završen citat šejha Ali Hudajra iz njegove knjige El vidžaze fi šerhi usuli es-selase).

Molim Allaha da nas poduči propisima vjere jer onome kome Uzvišeni želi hajr poduči ga propisima vjere. A Allah najbolje zna.


Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz