Ko god voli da sretne Allaha, Allah voli da se sretne sa njim

Popularno na sajtu


Sva hvala i zahvala pripada Allahu subhanehu ve te'ala1, Gospodaru svih svjetova. Salavat i selam na Njegovog roba i Poslanika, Muhammeda sallAllahu alejhi ve sellem2, njegovu porodicu i njegove ashabe3.

Obaveza svakom vjerniku je da voli svog Boga, Allaha subhanehu ve te'ala. Također je obaveza da se nada Njegovoj ljubavi.

Također je obaveza vjerniku da vjeruje da će sigurno doći dan susreta sa Njim, dan kada će Allah isplatiti nagradu za djela svojih robova nakon što budu proživljeni iz svojih grobova. Zbog toga se vjernik priprema za taj susret.

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

“Ko god se nada susretu sa svojim Gospodarom – neka čini dobra djela i neka u obožavanju svoga Gospodara Njemu nikoga ne pridružuje.” (Kehf: 110)

Što znači: Ko god se nada nagradi od Allaha i dobrom povratku kada se sretne sa Allahom subhanehu ve te'ala na onom svijetu, onda on treba činiti dobra djela, odnosno djela koja su u skladu sa Allahovim šerijatom4.

Sljedeći uslov u činjenju dobrih djela je da ih čini samo u ime Allaha subhanehu ve te'ala i ni zbog čega drugog. Obje ove stvari su, prema ibn Kesiru, preduslovi da bi djela bila primljena.

Djela moraju biti učinjena iskreno zbog Allaha i u skladu sa šerijatom Allahovog Poslanika sallAllahu alejhi ve sellem (pogledaj tefsir ibn Kesira u tumačenju ajeta iznad).

Allahov poslanik sallAllahu alejhi ve sellem je rekao:

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ

“Ko god voli da sretne Allaha, Allah voli da sretne njega. Ko god mrzi da sretne Allaha, Allah mrzi da sretne njega.” (Buhari i Muslim)

Šejh El-Usejmin rahimehullah5 je rekao: “Vjernik koji vjeruje u ono što je Allah obećao za svoje robove u Džennetu6, od velikih nagrada i ogromnih darova, onda će on to voljeti, i dunjaluk7 će mu biti lagan i nebitan, jer će on preseliti u Džennet koji je bolji od ovog svijeta.

Tada on također žudi da sretne Allaha, posebno kada se približi smrt, tada mu je data dobra vijest o Allahovom zadovoljstvu i milosti i on tada žudi da sretne Allaha.“ (Šerh „Rijadus-salihina“)

Zbog toga je jedna od dova Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, bila:

وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ

“I molim Te za zodovoljstvo gledanja u Tvoje lice, i za čežnju za susretom s Tobom.” (En-Nesai, po ocjeni El-Albanija hadis je sahih8)

U suprotnom, čovjek koji je nemaran po pitanju onog svijeta i koji se ne nada Allahovim nagradama na Dan kada se sretne sa Njim, on je zaposlen sa dunjalukom i zadovoljan je sa njim, pa Allah također ne voli da se sretne sa njim i također ne želi da mu oprosti i da mu se smiluje. Allah Uzvišeni opisuje ovu vrstu ljudi u Svojoj Knjizi:

إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovome svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni – prebivalište njihovo biće Džehennem9, zbog onoga što su radili.” (Junus: 7-8)

Imam ibn Kesir rahimehullah je rekao: “Ovaj ajet Allaha Uzvišenog govori o stanju prokletih ljudi, onih koji negiraju susret sa Allahom na Sudnjem danu. Ne nadaju se ničemu na susretu. Oni su zadovoljni sa životom na ovom svijetu i njihove duše su smirene za ovim životom.”

Oni su ljudi koji se ne nadaju susretu sa Allahom, oni se čak okreću od susreta i mogu čak otići u negiranje susreta.

Oni su zadovoljni sa ovim svijetom umjesto sa onim svijetom. Naklonjeni su dunjaluku i on im je svrha života i vrhunac njihovih ideala. Oni čine sve da steknu dunjaluk i grabe zubima i noktima da steknu njegova zadovoljstva na bilo koji način.

Oni troše sve svoje opsesije, namjere, misli i energiju za dunjaluk. Kao da su stvoreni da budu vječno na njemu. Kao da ovaj svijet nije mjesto putovanja prema svijetu vječnosti. (Sumirano iz tefsira Taisir el-Kerim er-Rahman , šejh Abdurahman bin Nasir es-Sa'di)

Sudbina svake ove grupe se može osjetiti kada im dođe smrt. Ljudi vjernici koji vjeruju i nadaju se susretom sa Allahom sretno će dočekati smrt, jer će primiti lijepe vijesti o Allahovoj milosti, zadovoljstvu, slavi i Džennetu nakon smrti.

S druge strane, kafiri10 će na danu susreta primiti loše vijesti o Allahovoj srdžbi i kazni koje su toliko užasne da će mnogo mrziti smrt, jer znaju šta će dobiti poslije nje.

Prenosi Aiša, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao:

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ

“Ko god voli da sretne Allaha, Allah voli da sretne njega. Ko god mrzi da sretne Allaha, Allah mrzi da sretne njega.”

Aiša dalje pripovjeda: Pitala sam: O Allahov Poslaniče, da li to također znači i za mržnju prema smrti, jer svako od nas mrzi smrt? On je odgovorio, “To ne znači to. Ali vjernik, kada mu se dadnu lijepe vijesti o Allahovoj milosti, zadovoljstvu i Njegovom Džennetu (kada dođe smrt), vjernik voli susret sa Allahom i zbog toga Allah voli susret sa njim. I zaista kafir, kada mu se dadnu loše vijesti o Allahovoj kazni i srdžbi (kada nastupi smrt), on mrzi susret sa Allahom pa Allah mrzi susret sa njim.“ (Buhari i Muslim)

Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, kada mu je došla smrt, rekao je: “O Allahu, ja biram najbolje društvo.”

Prema predaji od Aiše, kada je Poslaniku, sallAllahu alejhi ve sellem, došla smrt, tada mu je dat izbor da ostane živ na ovom svijetu ili da umre i sretne Allaha. On je izabrao smrt, jer je davao prednost onom svijetu nad ovim svijetom.

Hafiz ibn Hadžer je komentirao ovo pitanje: “Zbog toga mi moramo da ga11 slijedimo u ovoj stvari, tj. učiniti onaj svijet svrhom života i dati mu prednost nad ovim svijetom.“

A Allah najbolje zna.

Izvor: Badrul Tamam / voa-islam.com
Prijevod i obrada: Put vjernika

Fusnote:


[1] subhanehu we teala – slavljen neka je On u uzvišen.
[2] sallAllahu alejhi we sellem – Neka je Allahov blagoslov i mir na njega.
[3] ashabi – drugovi Poslanika Muhammeda sallAllahu alejhi we sellem; svi oni koji su vidjeli Poslanika za života.
[4] šerijat – islamski vjerski zakon utemeljen na Objavi od Allaha.
[5] rahimehullahu teala – Allah Uzvišeni mu se smilovao.
[6] Džennet – Raj
[7] dunjaluk – ovaj svijet
[8] sahih – vjerodostojan
[9] Džehennem – Pakao
[10] kafiri – nevjernici
[11] tj. Poslanika sallAllahu alejhi ve sellem

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz