Koga obuhvata hadis o Allahovom oprostu: Sine Ademov, kada bi Mi došao sa grijesima kolika je Zemlja, a zatim…?

Popularno na sajtu

Hadis Enesa

Od Enesa, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: „Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako govori: ’Rekao je Uzvišeni Allah: Sine Ademov, kada bi Mi došao sa grijesima kolika je Zemlja, a zatim Me susreo ne čineći Mi nikakavog širka, Ja bih ti došao sa oprostom veličine te zemlje.“ Hadis bilježi Tirmizi i ocjenjuje ga dobrim. Hasen hadis kod imama Tirmizija je hadis u kojem nema prenosioca optuženog za laž i koji nije šaz (izniman). O tome pogledaj djelo El-’Ilel od Ibn Redžeba.

✦ Rekao je Uzvišeni Allah…

Ovo se naziva hadisi-kudsijem, a to je ono što Allahov Poslanik pripisuje Allahu. Hadisi-kudsi (ukoliko je vjerodostojan) je na većem stepenu od hadisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

✦ O sine Ademov, kada bi Mi došao sa grijesima kolika je Zemlja, kada bi došao sa grijesima, mimo velikog širka i mukeffirata (djela koje izvode iz vjere).

✦ a zatim Me susreo, susretom nakon smrti, tj. pa preseliš i sretneš Me sa grijesima mimo širka.

✦ ne čineći Mi nikakvog širka, riječ „nikakvog“ je došla bez određenog člana, tako obuhvata svaki vid širka, kako veliki, tako i mali.

✦ Ja bih ti došao sa oprostom veličine Zemlje. Ovo je peta odlika tevhida, a to je da se sljedbeniku tevhida opraštaju njegovi grijesi ukoliko se sačuva velikog i malog širka.

Kada je u pitanju ovaj hadis imamo tri vrste ljudi:

› čovjek koji umre čineći veliki širk. Njemu po konsenzusu neće biti oprošteno,

› čovjek koji umre ne čineći veliki širk, ali čini mali širk. On nije poput prvog, ali će opet biti kažnjen zbog malog širka,1

› čovjek koji umre ne čineći ni veliki ni mali širk, već grijehe mimo njih. To je čovjek koga obuhvata značenje prethodno pomenutog hadisa.


Autor: šejh Ali el-Hudajr
Iz djela “Mu'tesar – komentar na Kitabut-tevhid”
Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale dijelove serijala

Bilješka:

1 Šejh Ali el-Hudajr je stava da se mali širk ne oprašta čovjeku i da čovjek za njega mora biti kažnjen (ako se ne pokaje na dunjaluku, op.M) bilo na dunjaluku, ili u berzehu, ili na stajanju na Sudnjem danu, ili u Vatri. (op.prev.)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: