Korist od višeženstva imaju žena, muž i ummet

Objavljeno / ažurirano:

Kaže Uzvišeni Allah:

„Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.“ (El-Isra, 9)

Rekao je šejh i mufessir Eš-Šenkiti, rahimehullah:

“Kur'an je dozvolio višeženstvo zbog koristi same žene, kako joj ne bi bila uskraćena udaja (s obzirom da je u mnogim mjestima u svijetu broj žena veći od broja muškaraca, ako bi svaki muškarac imao samo jednu ženu, neminovno bi bilo mnogo žena koje se nikada ne bi mogle udati, op. Menhedž), i zbog koristi čovjeka kako mu ne bi bile uskraćene blagodati onda kada se kod jedne žene pojavi prepreka (hajz, nifas isl), te zbog ummeta radi njegovog povećanja kako bi bio u stanju da se odupre i bori protiv svog neprijatelja, i da bi Allahova riječ bila gornja.

Dakle, ovo je propis Mudrog i Sveznajućeg, i njemu se niko drugi ne protivi osim onaj kome je Allah oduzeo basiret tminama nevjerstva.

Što se tiče ograničavanje višeženstva na četiri; i to je ograničavanje od strane Mudrog i Sveznajućeg, i to je sredina između manjeg broja (žena) koji bi doveo do uskraćivanja koristi čovjeku, i između većeg broja (žena) koji bi bio velika verovatnoća za neispunjavanje bračnih prava sviju njih. A znanje je kod Allaha Uzvišenog.”

Iz djela: Edvaul-bejan (3/24), autora Muhammede el-Emina eš-Šinkitija
Prijevod: Menhedz.com

NOVO NA SAJTU

Zašto su muslimani izgubili slavu i od čega zavisi Allahova pomoć...

0
Allah je pomogao ashabe, nije prekršio Svoje obećanje, ali su kasnije generacije malo-pomalo počele odstupati od traženih karakteristika, i tad je Svemogući Allah uskratio Svoju pomoć i pobjedu.
islamske teme, islam, fetve

Zlatna sredina

Preporučeni sadržaj

Značenje tevhida el-hakimijjeta

0
Pitanje: Da li možete da mi pojasnite značenje tevhida el-hakimijje. Djeluje mi kao da je to drugi dio tevhida el-uluhijje. Također, čuo sam da...

Islamske teme