Korist od višeženstva imaju žena, muž i ummet

Objavljeno / ažurirano:

Kaže Uzvišeni Allah:

„Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.“ (El-Isra, 9)

Rekao je šejh i mufessir Eš-Šenkiti, rahimehullah:

“Kur'an je dozvolio višeženstvo zbog koristi same žene, kako joj ne bi bila uskraćena udaja (s obzirom da je u mnogim mjestima u svijetu broj žena veći od broja muškaraca, ako bi svaki muškarac imao samo jednu ženu, neminovno bi bilo mnogo žena koje se nikada ne bi mogle udati, op. Menhedž), i zbog koristi čovjeka kako mu ne bi bile uskraćene blagodati onda kada se kod jedne žene pojavi prepreka (hajz, nifas isl), te zbog ummeta radi njegovog povećanja kako bi bio u stanju da se odupre i bori protiv svog neprijatelja, i da bi Allahova riječ bila gornja.

Dakle, ovo je propis Mudrog i Sveznajućeg, i njemu se niko drugi ne protivi osim onaj kome je Allah oduzeo basiret tminama nevjerstva.

Što se tiče ograničavanje višeženstva na četiri; i to je ograničavanje od strane Mudrog i Sveznajućeg, i to je sredina između manjeg broja (žena) koji bi doveo do uskraćivanja koristi čovjeku, i između većeg broja (žena) koji bi bio velika verovatnoća za neispunjavanje bračnih prava sviju njih. A znanje je kod Allaha Uzvišenog.”

Iz djela: Edvaul-bejan (3/24), autora Muhammede el-Emina eš-Šinkitija
Prijevod: Menhedz.com

Novo na sajtu

u fokusu

Cionizam iza „Projekta deradikalizacije islamskih ekstremista“

Kao odgovor na pripreme za osnivanja države pod islamskim vođstvom 2020. godine, zapadne zemlje su pokrenule Projekat deradikalizacije kako bi paralizirale snagu muslimana. U projektu...

Preporučeni sadržaj

video

Sirija: Narodne brigade otpora uzimaju učešće u borbi protiv agresije Assadovog...

Narodne brigade otpora (PRB), nova sila u sjeverozapadnoj Siriji koju je prije dvije sedmice uspostavila islamska Vlada spasa, a uz pomoć džihadskog saveza Tahriru-Šam,...

Islamske teme