Korist od višeženstva imaju žena, muž i ummet

Objavljeno / ažurirano:

Kaže Uzvišeni Allah:

„Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.“ (El-Isra, 9)

Rekao je šejh i mufessir Eš-Šenkiti, rahimehullah:

“Kur'an je dozvolio višeženstvo zbog koristi same žene, kako joj ne bi bila uskraćena udaja (s obzirom da je u mnogim mjestima u svijetu broj žena veći od broja muškaraca, ako bi svaki muškarac imao samo jednu ženu, neminovno bi bilo mnogo žena koje se nikada ne bi mogle udati, op. Menhedž), i zbog koristi čovjeka kako mu ne bi bile uskraćene blagodati onda kada se kod jedne žene pojavi prepreka (hajz, nifas isl), te zbog ummeta radi njegovog povećanja kako bi bio u stanju da se odupre i bori protiv svog neprijatelja, i da bi Allahova riječ bila gornja.

Dakle, ovo je propis Mudrog i Sveznajućeg, i njemu se niko drugi ne protivi osim onaj kome je Allah oduzeo basiret tminama nevjerstva.

Što se tiče ograničavanje višeženstva na četiri; i to je ograničavanje od strane Mudrog i Sveznajućeg, i to je sredina između manjeg broja (žena) koji bi doveo do uskraćivanja koristi čovjeku, i između većeg broja (žena) koji bi bio velika verovatnoća za neispunjavanje bračnih prava sviju njih. A znanje je kod Allaha Uzvišenog.”

Iz djela: Edvaul-bejan (3/24), autora Muhammede el-Emina eš-Šinkitija
Prijevod: Menhedz.com

NOVO NA SAJTU

Ruska vojska

Sirija: Šta je sljedeći potez Rusije u Manbidžu?

Ubrzo nakon što je američka vojska počela povlačenje iz sjeverne Sirije ovog mjeseca Rusija je odmah dovela svoje snage kako bi popunila vakuum vojne...
islamske teme kader

Podjela sunneta i hadisa

Preporučeni sadržaj

islamske fetve

Onaj ko sudi drugim zakonom mimo Allahova je poput onoga ko...

Ko sudi drugim zakonom mimo Allahova, pa makar vjerovao da je Allahov zakon bolji, je mušrik1. Njegovo ubjeđenje da je Allahov šerijat bolji (od...

Islamske teme