Muslimanski vladar koji je, zbog vlasti, sina odveo u kršćanstvo

Popularno na sajtu

Uistinu, gorka činjenica koju historičari spominju a za koju Ibnul-Kesir kaže: ‘Čudan događaj koji se nikada prije nije dogodio’, jeste dokaz koji ukazuje na devijaciju i stranputicu u kojoj su bili muslimani toga vremena.

U ovom događaju se spominje da je mala kršćanska vladavina El-Keredž (današnja Gruzija) nakon što je sklopila ugovor o primirju sa muslimanima, na vlast dovela ženu od koje su savjetnici i vladini ljudi tražili da se uda za nekog čovjeka, kako bi imala kompletan i lijep izgled prilikom sastanaka i drugih prilika. Njena želja je bila da za svog supruga odabere čovjeka koji potiče iz kraljevske porodice. No, ona u cijeloj svojoj vladavini nije naišla na čovjeka koji bi bio pogodan za njenog budućeg supruga.

O tome je obaviješten jedan od muslimanskih vladara po imenu Mugisud-din Tugral Šah, sin Kaldža Arslana. On je bio jedan od seldžučkih vladara koji je vladao Anadolijom. Pored lijepe i plemenite historije koju su ispisali seldžučki vladari, od vođenja džihada i odbrane muslimana – ovaj vladar je, za razliku od svojih pradjedova, krenuo potpuno drugim pravcem… Pravcem u kojem se utopio svojim devijacijama i jasnim zabludama. Mugisud-din je imao sina, te je kršćanskoj kraljici El-Keredža poslao pismo u kojem ju je zaprosio za svog sina. Kraljica je odbila njegovu ponudu riječima: ‘Našu državu ne može voditi jedan musliman!’

Šta je tada učinio vladar Mugisud-din?

Kada je Mugisud-din to čuo, rekao je: ‘Onda će moj sin primiti kršćanstvo, te je oženiti!’

Kraljica i njeni ljudi su pristali na tu ponudu, pa je sin stvarno primio kršćanstvo i postao je kršćanin – da nas Allah dragi sačuva ovakvog musibeta. Zatim se sin Mugisud-dina oženio kraljicom, te prešao u njihovo kraljevstvo kako bi bio vladar kršćana.

Šta se dogodilo s ovim čovjekom (sinom Mugisud-dina)?

Kako su dani prolazili, suprug (sin Mugisud-dina) kršćanske kraljice je saznao da ga njegova žena (kraljica) vara sa jednim od njenih sluga, i slušao je o njoj različite gadosti i perverzije. Ali i pored toga, nije ništa govorio jer je bio usamljen u toj cijeloj vladavini. Jedne je prilike, ušavši u njenoj sobi, zatekao kako čini blud s tim slugom u njegovoj postelji, pa ju je ukorio i prigovorio – na što mu je ona kazala:

‘Ako ti se ovako ne sviđa, možeš slobodno otići!’

A on odgovori: ‘Ja se s ovim ne mogu pomiriti.’

Tada ga je kraljica poslala u drugu zemlju, te mu je zabranila kretanje i druge stvari, a potom se udala za drugog!

Rekao je Uzvišeni Allah:

„A koga Allah ponizi, niko ga ne može poštovanim učiniti; Allah, zaista, radi što hoće“ 1

Prijevod: menhedz.com
Izvor originala: http://lite.islamstory.com/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%91%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83/

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz