Nije ispravno kazati da svjetske vlade ne zanimaju događanja u Halebu

Popularno na sajtu

Pogrešno je kazati da vlade u svijetu ne zanima ono što se dešava u Halebu. Naprotiv, zanima ih i jako ih raduje da se u Halebu dešava upravo ono što se dešava, a onaj ko prati njihove “deklaracije” doživljava ih više kao zafrkanciju nego bilo šta drugo.

Rekao je Uzvišeni Allah u suri Alu ‘Imran:

“Jedva čekaju da muka dopadnete! Mržnja izbija iz usta njihovih, dok je ono što kriju grudi njihove još gore. Mi vam dokaze iznosimo, ako razumijete.”

Zatim, nakon dva ajeta kaže:

“Ako vas zadesi kakvo dobro, to ih ozlijedi; a zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se” [1]

“Jedva čekaju da muka dopadnete!” tj. raduje ih da vas vide u mukama i poteškoćama.

 

Dr. Ijad el-Kunejbi

[1] Alu ‘Imran: 118, 120

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz