Nove činjenice o piramidama – nova nadnaravnost Kur'ana

Popularno na sajtu

U skorašnjem znanstvenom otkriću navodi se sljedeće: francuski i američki znanstvenici tvrde da je ogromno kamenje, koje su faraoni koristili za izgradnju piramida, obična glina zagrijavana na visokim temperaturama.

Hoće li piramide, koje su poznate kao jedno od Sedam svjetskih čuda, preživjeti u potpunosti? Da li su znanstvenici pronašli odgovor na zagonetku kako su piramide građene u drevnom Egiptu? Vjeruju li još uvijek neki ljudi da su džinni[2] graditelji tih piramida? Je li moguće povjerovati da su piramide u Egiptu izgradila bića iz svemira? Ove špekulacije raširile su se u javnosti i održale nekoliko stoljeća, ali novo otkriće znanstvenika iz Francuske i Amerike će promijeniti znanstveni stav zauvijek. Također, biće dato jednostavno znanstveno objašnjenje za tajnu izgradnje piramida, ali čudnije je što se ta misterija nalazi u Kur'anu zapisana još prije četrnaest stoljeća! Vjerovalo se da su faraoni klesali kamenje, ali pitanje je: Kako to da je svo kamenje u tolikoj mjeri istovjetno da između njih ne možete naći razliku? I gdje su alati i dlijeta koji su korišteni pri klesanju tog kamenja? Dosad nisu nađena? Ovo otkriće potvrđuje da su znanstvenici nisu bili u pravu kada su smatrali da su piramide građene od kamenja. Odgovor  najbliži logici i istini je izjava da je faraonska civilizacija sagrađena od gline!

1. Ovo je slika Keopsove Velike piramide. Kao što možemo primijetiti, ova piramida bila je najviše zdanje na svijetu, visine do 146 metara. Milioni kamenih blokova korišteni su u izgradnji: svaki kamen težak je nekoliko tona. To je grandiozno djelo koje pruža dokaz faraonske moći postignute prije 4.500 godina.

Nove znanstvene činjenice

Jedna od znanstvenih činjenica jeste i to da je velika piramida, visoka 146 metara, bila najviša građevina na svijetu u zadnjih 4.500 godina, sve do 19. stoljeća. Nova teorija, koju je ponudio francuski profesor Joseph Davidovits, direktor Instituta ”Geopolymer”, tvrdi da su piramide građene uglavnom od mulja i da je glina korištena kao sredstvo za prijenos kamenja  specijalnim kolosijekom. Istraživanje sugerira da su blato i drugi materijali uzeti iz tla rijeke Nil i da su ti materijali stavljani zajedno u čvrste kamene kalupe. Onda su bili zagrijavani na visokoj temperaturi, što dovodi do interakcije tih materijala te se od toga formira kamenje poput vulkanskih stijena, koje su nastale prije nekoliko miliona godina. Znanstvenik Davidovits tvrdi da je kamenje, koje je korišteno za gradnju piramida, bilo uglavnom od krečnjaka, gline i vode. Ispitivanja, urađena pomoću nanotehnologije (inžinjerska branša koja se bavi stvarima manjim od 100 nanometara), dokazala su postojanje velikih količina vode u tim stijenama, količine kakve ne postoje u prirodnom kamenju. Nadalje, tu je i gustoća u unutrašnjoj strukturi kamenja koja potvrđuje da je neopravdano uvjerenje kako je to kamenje bilo donešeno, a zatim isklesano na takav način. Najrealnija mogućnost je da su salijevali glinu u kalupe kako bi pravili identično kamenje, baš kao i danas, kako i mi izlijemo plastične sprave u predloške, tako da su svi komadi prilično jednaki i slični. Za analizu uzoraka kamenja sa piramida korišten je elektronski mikroskop. Rezultat se temeljio na mišljenju prof. Davidovitsa i kvarcni kristali su se jasno ukazali kao posljedica zagrijavanja blata. Profesor je izjavio da mi u prirodi nemamo kamenje kao što je ovo, što je potvrda da je ono proizvedeno od strane faraona. Analiza po Mini E skali[3] ukazuje na prisustvo silicijevog dioksida, takođe. Ovo je još jedan dokaz da je kamenje vještačko.

2. Na slici je prikazan profesor Michel Barsoum kako stoji pored Velike piramide. On ističe da je ovo kamenje bilo izljeveno u kalupima od gline! To što je on dokazao u svojim istraživanjima, kao rezultat višegodišnjih eksperimenata, jeste da ovo kamenje nije prirodno. Prof. Michel Barsoum potvrđuje, nakon analize elektronskim mikroskopom, da je kamenje rezultat brze interakcije između gline, krečnjaka i vode na visokim temperaturama.

Davidovitseva poznata knjiga pod naslovom “Ils ont bati les pyramides”, objavljena u Francuskoj 2002. godine, riješila je sve probleme i zagonetke, koje su iznešene o načinu na koji su piramide bile građene. Šta više, on je izložio jednostavan geometrijsko-konstrukcijski mehanizam od blata. Bilo je to veoma uvjerljivo za mnoge istraživače u ovom znanstvenom području. Neka istraživanja ističu da su kotlovi ili peći bili u upotrebi u davna vremena za izradu keramike i kipova. Vatra se obično koristila za gradnju glinenih statua, pomiješanih sa metalima i prirodnim materijalima. Nakon toga potpaljivali su vatru dok kip ne bi očvrsnuo i poprimio izgled prave stijene. Mnoge civilizacije koristile su zagrijavanu glinu za izradu kamenja, kipova i alata. Sva istraživanja potvrđuju da su faraoni koristili ovu metodu za visoke građevine kao što su piramide.Pravili su drveni kolosijek koji je spiralno okruživao piramidu poput tabernakula[4] od vinove loze, koja raste oko sebe i uspinje se na vrh.

Ostala istraživanja ostvarila su isti rezultat

Druge analize, pomoću rentgenskih snimaka, pokazale su postojanje mjehurića zraka u uzorcima iz piramida koji su nastali tokom izlijevanja kamenja od blata i isparavanja vode iz mulja. Nadalje, ovi mjehurići ne postoje u prirodnom kamenju i to pridodaje nove dokaze da je kamenje pravljeno od gline i krečnjaka mlađeg od 4.700 godina. Mario Collepardi, italijanski profesor koji je proučavao arhitekturu piramida, naglasio je da su faraoni donosili krečnjačku prašinu, raspoloživu u velikim količinama u njihovom kraju, i miješali sa običnom zemljom. Zatim su dodavali vodu iz rijeke Nil i vatrom zagrijavali na temperaturi do 900˚ C. Ovolika toplota davala je kamenu snagu i oblik sličan prirodnim stijenama. Nova ideja ne košta puno truda, jer radnici neće nositi i dizati nijedan kamen, sve što moraju učiniti je napraviti kalupe, u koje će sipati i prenositi blato sa zemlje, i podizati ih u malim spremnicima. Svaki radnik nosi posudu s blatom za popunjavanje kalupa. Zatim dolazi proces paljenja vatre dok se kamen ne oblikuje i postavi na mjestu pazeći na taj način da nema razmaka između kamenja. Korištenje ove metode pomoglo je u održavanju piramide neoštećenom već hiljadama godina.

3. Slika prikazuje dva susjedna kamena piramide. Možemo primijetiti male ovalne šupljine između njih na koje upućuje strelica. To je dokaz da je kamenje izljeveno od blata u predlošku za kamen jer je šupljina nastala tokom kalupiranja kamena, a ne kao rezultat erozije. Ona od samog početka nije bila dio tog kamenja.

Znanstvene činjenice su u skladu sa Kur'anom

Nakon svih ovih činjenica, dolazimo do ovog nalaza: tehnika, koja se koristila u doba faraona za izgradnju masivnih zdanja, kao što su piramide, bila je uglavnom upotreba običnog blata dostupnog u blizini rijeke Nil. Zatim, miješanje s vodom, njegovo postavljanje u predloške i konačno potpaljivanje vatrom dok ne očvrsne, a kamenje bude oblikovano na način koji danas vidimo.Ova tehnika ostala je skrivena kao tajna sve do 1981. godine, kada je ovaj znanstvenik predstavio svoju teoriju. Onda su 2006. godine drugi znanstvenici dokazali valjanost njegove teorije, izvan svake sumnje, putem laboratorijske analize. Ova tehnika je bila posve nepoznata u vrijeme objavljivanja Kur'ana. Ali, šta Kur'an o tome kaže? Moja braćo i sestre, razmotrimo to i slavimo Svemogućeg Allaha. Nakon što je faraon postao tlačitelj, očitovao se kao bog Egipta! Šta je rekao svom narodu?

Razmislimo o ovome: O, velikaši”, – reče faraon – “ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene (…)” (Al-Qassas, 38) Njegov prkos i arogancija dostigli su tako ekstremne razmjere. Međutim, faraon se nije zaustavio, htio se natjecati s Božijom moći i izgraditi veliku kulu na koju bi se uspeo da vidi ko je Svemogući Allah. Dakle, faraon je želio dokazati svome narodu, onima koji su bili poput njega, da Musa, alejhi selam, nije iskren, te da je faraon jedini bog u svemiru! Faraon je zatražio od Hamana, njegovog zamjenika i ortaka, da izgradi veliku kulu kako bi dokazao narodu da Bog ne postoji. Ovdje faraon poseže za tehnikom, korištenom u to vrijeme pri građenju, koja je bila zagrijavanje kamenja na vatri kako bi se izlilo potrebno kamenje za kulu. Faraon je nakon toga rekao: “(…) a ti, o, Hamane, peci mi opeke (cigle od gline) i sagradi mi Sarh (toranj, visoka kula ili palača) da se popnem k Musaovu Bogu, jer ja mislim da je on [Musa (Mojsije)], zaista, lažac!” (Al-Qassas, 38)

No, kakav je bio ishod? Pogledajte i razmislite o sudbini faraona, Hamana i njihovih vojnika.  Svemogući kaže: A on i vojske njegove bijahu se bez ikakva osnova ponijeli na Zemlji i mislili su da Nam neće biti vraćeni, pa Mi dohvatismo i njega i vojske njegove i u more ih bacismo (i potopismo); pogledaj (o, Muhammede) kako su skončali Zalimun (grješnici, politeisti nevjernici i oni koji su odbacili savjet Njegovog poslanika Musaa alejhi selam)!”(Al-Qassas, 39-40)

Neko bi mogao upitati, je li ta kula isto što i piramida? Mi kažemo da najčešće nije. Kula je visoka kao toranj ili visoki svjetionik koji se koristi s ciljem dostizanja visoke nadmorske visine. Allah, dželle šanuhu, je kaznio i uništio faraona. Svemogući Allah je, također, uništio njegovu kulu (sarh ar.) da bude ajet za one koji dođu poslije njega. Ta kula, koju je izgradio kao prkos i izazov Bogu, uništena je i nigdje je ne možemo pronaći. Allah Uzvišeni kazuje o faraonu i njegovoj crnoj sudbini u ovom ajetu: “(…) a sa zemljom sravnismo ono što su faraon i narod njegov sagradili i ono što su podigli.” (Al-E'araf, 137) Nađena je samo nekolicina razasutog kamenja, zatrpanog u pijesku tokom hiljada godina.

4. Na slici je prikazana jedna od tri piramide u Gizi s vrhom još uvijek pokrivenim slojem blata. Ovaj sloj je od istog kamena koji se koristio pri gradnji, što ukazuje na to da je glina u potpunosti korištena za gradnju piramida. Moguće da je ova “faraonska tehnologija” bila tajna o snazi faraonske civilizacije i da se čuvala kao tajna koja nije spomenuta ni u rukopisima niti u natpisima. Dakle, Kur'an nam govori o jednoj od skrivenih tajni, koja je mogla biti poznata samo Allahu, dželle šanuhu, i to je snažan dokaz da je Ku'ran Allahova knjiga!

Nadnaravnost

1. Ovaj istraživač i desetine drugih istraživača potvrđuju da je glina građevinski materijal piramida i da su ove građevine najviša zdanja poznata od antike do modernog doba. Sve ove činjenice potvrđuju da je navedeni kur'anski ajet istinit i u skladu sa znanošću te da je jedan od ajeta znanstvene nadnaravnosti.

2. Tehnologija izrade kamenja od blata pomoću toplote nije bila poznata u vrijeme objave Kur'ana i Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi ve selem, nije imao nikakvih saznanja o načinu gradnje piramida. Prema tome, ovaj ajet se smatra velikim znanstvenim otkrićem, zato što dovodi u vezu blato i toplotu kao građevinska sredstva u doba faraona. Na račun ove činjenice, dovedeni smo do spoznaje da je gradnja u to vrijeme bila utemeljena na ovoj metodi. Ova znanstvena činjenica je prepoznata tek prije nekoliko godina upotrebom veoma napredne tehnologije!

3. Ovo čudo je dokaz potpunog sklada između Kur'ana i znanosti te istinitosti govora Allaha Svemogućeg kada je rekao o Svojoj Knjizi: A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti.” (Al-Nisa, 82) Ajet je odgovor ateistima koji tvrde da je Kur'an napisao Muhammed, sallAllahu alejhi ve selem, jer kako je mogao predvidjeti tako nešto imajući u vidu da su piramide hronološki daleko od njega i nikada ih prije nije vidio!

4. Određene činjenice potvrđuju da je najveća piramida u Gizi ili tzv. Keopsova piramida bila najviša građevina na svijetu 4.500 godina. To su bila poznata faraonska zdanja i kule. Allah je uništio te kule i građevine, sagrađene od strane faraona, koji je za sebe tvrdio da je božanstvo, dok je piramide koje su gradili drugi faraoni Allah, dželle šanuhu, sačuvao i zadržao kao svjedoke istinitosti Knjige Svemogućeg Allaha!

5. U ajetu “(…) a sa zemljom sravnismo ono što su faraon i narod njegov sagradili i ono što su podigli.” pogledajte riječ podigli (ar. j'arišun) koja označava tehniku korištenu u drevnom Egiptu da se jedan kamen stavi povrh drugog! Na arapskom jeziku nalazimo riječ u “Al Qamoos Al Muhid” rječniku: (podignuto) izgradnja nadstrešnica, (podignuto) nadstrešnica od grožđa: podići biljku na drvo, (podignuto) kuća: graditi kuću, staviti krov. Rezultat: riječ (podignuto) odnosi se na stavljanje drveta za podizanje kamena. Ono što znanstvenici i istraživači danas kažu: faraoni su koristili drveni kolosijek za podizanje blata, spiralno uspet oko građevine poput pergole[5], koja se spiralno obmotava oko nosivog stuba kao njene baze.

5. Crtež prikazuje način gradnje piramide putem postavljanja spiralnog drvenog kolosijeka kako bi se prenijelo blato za izradu kamenja, ciklično obavijajući piramidu baš kako se grožđe duž nadstrešnice obmotava i uspinje. Svemogući Allah koristi riječ (podignuti), da ukaže na geometrijski mehanizam konstrukcije građevina i spomenika. Allah, dželle šanuhu, ih je većinom uništio, ostavljajući samo piramide da budu dokaz istinitosti Kur'ana.

6. Ovo čudo je odgovor onima koji tvrde da je naši najveći poslanik, sallAllahu alejhi ve selem, uzimao nauke i kazivanja iz Biblije, od monaha “Behire” ili svećenika “Vereka bin Neufela”, jer se tehnika građenja blatom ne spominje u Tori, svetoj knjizi kršćana i jevreja. Naprotiv, svako ko čita Toru dolazi do zaključka da je kamenje dopremljeno iz mjesta daleko od piramida i da je to bilo prirodno kamenje koje nije povezano s blatom. To je ono što je spriječilo neke zapadne znanstvenike da prepoznaju ovo znanstveno otkriće, zato što proturječi njihovoj svetoj knjizi.

7. Istraživanje koje je predstavio profesor Davidovits pobilo je sve biblijske (Tora) tvrdnje o tome da je na hiljade radnika radilo mnogo godina na ovim piramidama. Studija, također, poništava ideju da je kamenje za gradnju piramida donešeno iz udaljenih mjesta. Dakle, mi gledamo u fizički dokaz da kazivanje iz Tore proturječi znanosti. To znači da postoji velika razlika između Tore i znanstvenih činjenica, a to pokazuje da je aktuelni primjerak Tore napisan od strane ljudi, a ne od Svemogućeg Allaha. Ova činjenica je potvrđena u Kur'anu: A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allah, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti.” (Al-Nisa, 82) To, također, ukazuje da je Kur'an od Svemogućeg Allaha, jer je uvijek u skladu sa znanošću!

Neka pitanja za one koji su skeptični prema poruci islama

1. Kako je Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi ve selem, znao za postojanje visokih građevina koje su faraoni gradili u svoje vrijeme? A da je izvlačio informacije iz Tore, došao bi do istih informacija koje su navedene u Tori. Odakle je, uopće, došao na ideju arhitekture?

2. Kako je Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi ve selem, doznao da se tehnologija gline koristila za gradnju u doba faraona? I šta ga je potaklo da propituje takva povijesna i metafizička pitanja pošto mu to ne bi pribavilo nikakvu korist za njegovu poslanicu. Ako je Poslanik, sallAllahu alejhi ve selem, napisao Kur'an (kao što neki ljudi tvrde) bilo bi bolje da im je govorio o arapskim legendama koje su ljudima bliskije za prihvatanje njegove poruke!

3. Kako je Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi ve selem, znao da je faraon za sebe tvrdio da je božanstvo? I da je gradio kule? I kako je podučen da su te kule bili uništene? I da su samo ruševine ostale kao dokaz njihova postojanja u prošlosti. Svemogući Allah kaže: “(…) Eno domova njihovih, malo ko, poslije njih, navrati u njih, Nama su ostali.” (Al-Qassas, 58)

4. Je li moguće da, ako je Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi ve selem, napisao Kur'an, izrekne ovako nešto:
Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih jači, i zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze; Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.” (Al-Room, 9) Svemogući Allah čini da posmatranje i razmišljanje o ovim piramidama i drugim ostacima antičkih spomenika bude sredstvo spoznaje Allahove, dželle šanuhu, moći i sudbine arogantnih ljudi koji prkose Allahu.

Ove činjenice su fizički dokazi prikazani u Allahovoj Časnoj Knjizi, koji pokazuju istinitost te Knjige. Neko bi mogao reći: Teorija izgradnje piramida od blata nije postala znanstvena činjenica, pa kako ti objašnjavaš Kur'an s takvom teorijom, a ja kažem: Ova teorija nije došla niotkuda, nego je rezultat znanstvenih i laboratorijskih analiza i ne proturječi stvarnosti. Ona odgovara Kur'anu. Međutim, znanost se razvija, neće se otkriti činjenice, i to samo one koje se podudaraju s Kur'anom, a da te činjenice ne budu sredstvo viđenja Allahovih čuda u Njegovoj Knjizi. On, dželle šanuhu, je rekao: Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?” (Fusselat, 53)

Autor: Abduldaem Al-Kaheel

Izvor: Akos.ba

1. Prijevod članka objavljenog pod nazivom ”New facts about the pyramids: a new miracle of the Qur'an”. Preuzeto sa www.kaheel7.com(op. prev.)

2. Džinni su Allahova, džellešanuhu, stvorenja čija egzistencija i djelovanje je, u normalnim uvjetima, izvan dosega ljudskih čula. (op. prev.)

3. Minijaturni digitalni mjerači (op. prev.)

4. Tabernakul lat. – nadstrešnica, zaštitni krov, koliba, kućica Izvor: Klaić, B. (1990) Rječnik stranih riječi. Zagreb: Nakladni zavod MH. (op. prev.)

5. ”Pergole su konstrukcije samostalno podignute u vrtu ili ugrađene uz stambeni objekt kao njegov prirodni nastavak, kao dio općeg arhitektonskog rješenja. Pergole se postavljaju iznad kolnih prolaza, umjesto garaže, kao neka vrsta nadstrešnice, iznad mjesta za sjedenje i odmor u dvorištu, iznad mjesta za roštilj. Oko konstrukcije pergole obično se sade različite penjačice ili povijuše, koje svojom težinom mogu prouzročiti njezino rušenje, te je stoga od presudne važnosti dobro utemeljiti konstrukciju.” Izvor: http://www.interijernet.hr/hr-hortikultura/pergole-u-vrtu_56588 (op. prev.)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz