Palestinski borci uspijevaju uništiti izraelske tenkove i artiljeriju

130

Borbe na terenu odvijaju se na različitim područjima Gaze, brigade al-Qassam i al-Quds brigade nastoje se suprotstaviti izraelskim napadima, borbe su sve žešće, javlja Tarek Abou Azzoum.

AJB