Poučna kazivanja o poslanicima: Uništenje Hudovog naroda

Popularno na sajtu

Vidimo da narod Ad misli da ih njihova snaga i bogatstvo mogu spasiti, da im je to dovoljno pa kažu: “Ko je od nas jači?” – govorili su, čime nam ti to prijetiš!


Prvi dio: Poučna kazivanja o poslanicima: Hud, alejhisselam


Velika Britanija, velika imperija – kada su napravili brod, najveći na svijetu, nazvali su ga Titanik. Pogledajmo samo koje ime su izabrali – titanik (golem, divovski) misleći da mogu da izazivaju Allaha i Njegovu moć, da se takmiče s Njim. Ali svaki put kad neko pokuša da izazove Allaha, šta se desi? Ovaj “Titanik”, ovaj brod koji je trebao da plovi morima, taj brod kojeg su oni smatrali najvećim, najmoćnijim brodom, najvećim dostignućem čovjeka, Allah ga potapa na prvom putovanju!

Sljedeći primjer: tzv. najveća sila svijeta – Amerika – pravi svemirski brod koji nazivaju “Izazivač” – mislili su da mogu protiv Allaha. Allah ga uništava odmah nakon lansiranja! Ali niko ne prima pouku.

Vidimo da narod Ad misli da ih njihova snaga i bogatstvo mogu spasiti, da im je to dovoljno pa kažu: “Ko je od nas jači?” – govorili su19, čime nam ti to prijetiš!?

Allah kaže: “On (narod Ad) je dokaze Gospodara svoga poricao.”20

Poricali su ajete, poricali su da ih je Allah stvorio i da im je On dao sve ono što su imali.

Hud, nakon ovog, čini dovu: “Gospodaru moj”, – zamolio bi on – “pomozi mi, oni me u laž utjeruju.”21

Pa Allah kaže: “'Uskoro će se oni pokajati!’ – odgovorio bi On.”22

Allah iskušava narod Ad. Daje im priliku ne bi li se pokajali i ne spušta na njih kaznu odmah, već ih prvo opominje pa im daje sušu. Da ih podsjeti na njihovu slabost, jer ljudsko biće je slabo. Ne bi li razmislili i pokajali se Allahu. Allah ne spušta kišu, zavladala je suša. Međutim to nije bilo dovoljno da se osvijeste, pa Hud čini dovu i Allah prima.

Oblaci počinju da se skupljaju i to tamni oblaci. Ima priča u kojoj se kaže da su bili otišli u Kabu da mole Allaha da im da kišu pa su čuli glas koji im je rekao da izaberu kakav oblak žele – bijeli, crveni ili crni. Pa su rekli da žele crni. U svakom slučaju vidjeli su na nebu oblak koji je dolazio.

Allah kaže: “I kad ugledaše oblak na obzorju, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše: “Ovaj nam oblak kišu donosi!”23

Tamni oblak znači puno kiše, pa su se radovali. A Allah kaže: “Ne, to je ono što ste požurivali: vjetar koji vam bolnu patnju nosi, koji, voljom Gospodara svoga, sve ruši.”24

Oni su se radovali misleći da je to blagoslov, a u stvari je bila kazna.

SubhanAllah, vidimo da se i mi danas ponašamo isto kao narod Ad. Desio se zemljotres, jedna žena na TV kaže bilo je uzbudljivo, drugi kaže bilo je smiješno…

SubhanAllah, Allah opominje, podsjeća, a ljudi kažu: baš je zabavno, interesantno, zanimljivo. Pogledajmo stanje srca kod ljudi – isto kao kod naroda Ad. Jer ne vjeruju u Allaha, vjeruju u „prirodne fenomene“, „zakone prirode“ – kao da Allah uopšte ne postoji!

Allah kaže: “I Mi poslasmo protiv njih, u danima nesretnim, vjetar leden, da bismo im još na ovom svijetu dali da osjete sramnu patnju.”25

Pod leden se ovdje misli na veoma hladan vjetar koji proizvodi i zvuk. Žestok vjetar – slično tom vjetru, ono što mi imamo danas je tornado. Ako ste imali prilike vidjeti, primijetit ćemo da je tornado veoma jak vjetar koji se kreće veoma brzo i proizvodi bučan zvuk, nevjerovatan zvuk i može biti veoma hladan. Tornado je vjetar koji dodirne tlo i zadrži se na njemu samo nekoliko minuta krečući se dalje – ne zadržava se dugo na jednom mjestu. A iza sebe ostavlja pustoš; sve poruši, samelje; u samo nekoliko minuta uništi sve preko čega pređe.

Mogli smo vidjeti da tornado dotakne tlo i kreće se nekoliko kilometara i uništi sve što mu je na putu. A ovaj vjetar koji je Allah posalo na narod Ad – zamislimo vjetar, tj. tornado koji opkoli narod sa svih strana i ne zadržava se nekoliko minuta već ostaje 7 noći i 8 dana! SubhanAllah! Zamislite tako jak vjetar koji ruši i uništava sve pred sobom u djelićima sekunde da traje 7 dana i 8 noći. Nosi tijela ljudi, udara njima o zidove, drveća – kao kad sve natrpaš u mikser i uključiš.

Allah kaže neprestano – bez predaha; nemaju prilike ni da dišu.

“I o Adu, kada na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra, – pored čega god je prošao, ništa nije poštedio, sve je u gnjilež pretvorio.”26

“Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao i ljude dizao, kao da su palmova stabla iščupana.”27

Allahova kazna je žestoka…

“…da bismo im još na ovom svijetu dali da osjete sramnu patnju, – patnja na onom svijetu biće, zaista, još sramnija -, i niko im neće u pomoć priteći.”28

Kakav je bio rezultat kad se sve završilo? Allah kaže: “…kome je On vlast nad njima, sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio.”29

Imamo ostatke faraonova naroda, ostatke Semuda, ostatke rimske imperije, grčke imperije, ali od Adove imperije nema nikakvih ostataka. Allah ih je kompletno uništio, izbrisao sa lica zemlje! I danas je to mjesto čista pustinja – nema ničega, baš ničega, niti iko tamo živi – pustinja! Eto kako završavaju moćne nacije koje ne vjeruju u Allaha!

Allah je spasio Huda: “I kad je došla kazna Naša, Mi smo, milošću Našom, Huda i vjernike s njim spasili i patnje surove ih poštedjeli.”30

“Eto, to je bio Ad, on je dokaze Gospodara svoga poricao i bio neposlušan poslanicima svojim, i pristajao uz svakog silnika, inadžiju. I prokletstvo je na ovom svijetu stalno bilo s njim, a biće i na Sudnjem danu. Ad, doista, nije vjerovao u Gospodara svoga; daleko neka je Ad, narod Hudov!”31

Njihovo bogatstvo im nije pomoglo niti njihova snaga, Allah ih je potpuno uništio i ko god slijedi put Ada, doživjet će isti kraj!

Ebu Derda je bio u Damasku i vidio je ekstravaganciju (raskoš) muslimana, kako su živjeli luksuzno – promijenili se, pa je ustao i rekao: “O narode Damaska, o narode Damaska, zar vas nije sram?! Sakupljate bogatstvo koje vam ne treba, koje nećete koristiti, gradite palače u kojima nećete živjeti; mislite i očekujete da ćete duže živjeti! I narod prije vas je sakupljao i gradio bolje i više nego vi i živjeli su duže nego vi, ali ništa im nije pomoglo što su sakupili, a njihove palače su postali njihovi mezari, njihove strasti su ih upropastile! A ne zaboravite da je narod Ad imao veliku vojsku koja se protezala od Adana do Amana. Pa ko će od mene kupiti ostatke Ada za dva dirhema?! A šta se ima prodati od njih ? Ništa!”


Transkrip audio predavanja šejha Envera el-Avlakija, rahimehullah
Obrada: Put vjernika

Prvi dio teksta: Poučna kazivanja o poslanicima: Hud, alejhisselam

Fusnote:

19. Sura Fussilat, ajet 15
20. Sura Hud, ajet 59
21. Sura Al-Mu'minun, ajet 39
22. Sura Al-Mu'minun, ajet 40
23. Sura Al-Ahkaf, ajet 24
24. Sura Al-Ahkaf, ajeti: 24-25
25. Sura Fussilat, ajet 16
26. Sura Ad-Dharijat, ajeti: 41-42
27. Sura Al-Qamar, ajeti: 19-20
28. Sura Fussilat, ajet 16
29. Sura Al-Haaqqa, ajet 7
30. Sura Hud, ajet 58
31. Sura Hud, ajeti: 59-60

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz