Pronalaženje ravnoteže u vjeri

Popularno na sajtu

El-Hakim prenosi, sa autentičnim lancem prenosioca, da je resulullah, sallAllahu alejhi ve sellem, putovao sa svojim drugovima, kada je ptica zalepršala sa krilima iznad njegove glave. Allahov poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, reče: „Ko je rastužio ovu pticu?” Jedan od ashaba reče: „Ja sam uzeo njene mlade”. Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, mu naredi da vrati mlade njihovoj majci.

Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, je bio na putu sa vojskom za džihad, koji je vrhunac islama, ali je ipak učio ashabe o jednostavnoj stvari kao što je milost prema ptici.

Neka su braća i sestre izrazili zabrinutost kada sam govorio o mišljenjima učenjaka vezana za sir, u vrijeme kada su bila prisutna mnogo bitnija pitanja, koja su od velike važnosti za ummet. Želio bih da iskoristim ovu priliku da ukažem na važan princip u islamu, koji glasi: islam je sveobuhvatna vjera i ulazi u sve aspekte našeg života, i svako islamsko znanje je važno.

Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, nas uči aspektima života koji bi inače izgledali beznačajni, kao što je – kako da jedemo, kako da puštamo bradu, te čak pitanje prirodne potrebe (nužde). Da su ova pitanja beznačajna, Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, ne bi trošio svoje vrijeme učeći nas o njima, ashabi ne bi govorili o njima i naši učenjaci ih ne bi zapisivali u svojim knjigama hadisa i fikha. Pitanje sira je čak važnije, jer se radi o tome šta unosimo u svoje tijelo. Dovoljno je ukazati da naša dova ne bi bila primljena ako je naša hrana haram. Tako da su pravila prehrane veoma bitna.

Neki od ovih ljudi, koje ne razumiju važnost manjih pitanja, su rekli Selmanu el-Farisiju: „Vidimo da te je tvoj Poslanik naučio svemu, pa čak i kako da obaviš nuždu”. Selman im je odgovorio: „Da, jeste. Naučio nas je da se ne okrećemo prema Kibli kada vršimo nuždu, da ne koristimo desnu ruku prilikom čišćenja, da prilikom čišćenja ne koristimo manje od tri kamena i da ne koristimo balegu ni kosti.

Allahov poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, koji nas je ovome naučio, je također bio vladar države i vođa džihada. Kada neko razumije mudrost iza sveobuhvatnosti islamskog učenja, ništa više nije beznačajno. Kada razumijemo da svaki momenat u našim životima, svaki pokret i svako djelo, treba da bude u ime Allaha, onda ćemo cijeniti razlog zbog kojeg nas je Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, učio o svemu.

Problem nije govor o sunnetu o pitanjima za koja neko misli da su beznačajna, nego je problem kada neko da prednost puštanju brade nad tevhidom, nošenju odjeće iznad članaka nad džihadom, misvaku nad el vela vel bera (ljubav i mržnja u ime Allaha).
Sa druge strane, još je veći problem kada se ljudi preokupiraju sa mustehabima (pohvalnim djelima), a ignorišu veća pitanja, od kojih su neka pitanja akide. Postoje oni koji bježe od odgovornosti koja zahtijevaju žrtvu, u sigurnost lakših ibadeta.

Mi treba da uzmemo islam kao cjelinu. Treba da pratimo Kur'an i sunnet Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, u svim stvarima.

Izvor: Pureislam
Prijevod: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz