TAG

neprijatelji islama

Obaveza je napraviti razliku između Allahovih prijatelja i Allahovih neprijatelja

Obaveza je napraviti razliku između Allahovih prijatelja i Allahovih neprijatelja

Izrugivanje – stari običaj neprijatelja islama i muslimana

Izrugivanje – stari običaj neprijatelja islama i muslimana

Ibnu Tejmijje: Prilikom neprijateljskog napada, muslimani se dijele na tri tabora

Govoreći o tatarskom napadu na muslimanske zemlje, šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, kaže: „Ova fitna (iskušenje)1 nekad može podijeliti ljude na tri tabora: Prvi: taifa mensura (potpomognuta...

Borci za ljudska prava su najveći kršitelji istih, onda kada ona nisu u njihovu korist!

Stanje današnjih neprijatelja islama je ovakvo: Sudili su islamu po pitanju slobode i ravnopravnosti kao dvije neograničene vrijednosti, te su omalovažili njegove zakone koji...

Džeri Grej: Amerika, Britanija i Ujedinjeni narodi su terorirsti i neprijatelji islama

Medžlis ‘ilm er-rejjan je organizovao javnu tribinu na kojoj su bili prisutni predavači ustaz Ebu Muhammed Džibril Abdurrahman, Džeri Grej i voditelj iste ustaz...

Novo na sajtu

Kategorije