TAG

vradžbina

Uklanjanje vradžbine istom ili sličnom vradžbinom

Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: “Sihir se može ukloniti na dva načina: prvi, uklanjanje sa sihirom, i to je šejtanski posao. Na...

Da li je vradžbina (sihr) stvarnost?

Za vradžbinu se veže nekoliko važnih pitanja. Zbog opasnosti ovog poroka i njegove rasprostranjenosti na Zemlji, ta ćemo pitanja detaljno tretirati, navodeći mišljenja islamskih...

Šerijatski tretman sihirbaza (vračara/vračarke)

Islamski učenjaci nemaju jednoglasan stav u vezi s pitanjem, da li je sihirbaz nevjernik. Iz konteksta autora ovoga djela može se zaključiti da on vračara smatra nevjernikom..

Novo na sajtu

Kategorije