Da li je vradžbina (sihr) stvarnost?

Objavljeno / ažurirano:


Za vradžbinu se veže nekoliko važnih pitanja. Zbog opasnosti ovog poroka i njegove rasprostranjenosti na Zemlji, ta ćemo pitanja detaljno tretirati, navodeći mišljenja islamskih autoriteta s tim u vezi.

Riječi Uzvišenog:

 وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ

“I od zla onih koje u uzlove pušu” (El-Felek, 4), upućuju da sihr stvarno postoji; da ne postoji, Svemogući Allah ne bi naredio da se utičemo od njega.

Također riječi Uzvišenog:

 فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

“I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti…” (El-Bekara, 102) također upućuju da vradžbina postoji, i da je jedan od uzroka rastavljanja muža od žene.

عن عائشة قالت: سُحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يُخيَّل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرتِ أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما ثم رأسي والآخر ثم رجليَّ فقال: أحدهما للآخر: ما وَجَعُ الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال : لَبِيد بنُ الأعْصمِ قال: فيماذا؟ قال: في مُشط ومُشاقة وجُفِّ طَلْعَة ذَكَر قال: فأين هو؟ قال في بئر ذَرْوان

Još jedan dokaz za tu konstataciju jeste i Aišino, radijallahu anha, predanje kojega su zabilježili Buhari, Muslim, Ahmed i neki drugi, a gdje stoji: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio opsihren, pričinjavalo mu se da nešto radi a u stvari ne radi. Jednog dana je dugo molio, i nakon toga joj rekao: ‘Znaš li da mi je Allah ukazao na lijek: došla su mi dva meleka, jedan je sjeo kod glave, a drugi kod nogu. Jedan upita: ‘Šta je čovjeku?’ Drugi odgovori: ‘Opsihren je.’ ‘Ko mu je napravio vradžbinu?’, upita prvi, a drugi odgovori: ‘Lebid b. el-Easam na češalj i dlake te ga bacio u bunar Zervan.””(Ibn-Hadžer el-Askalani, Fethul-Bari 6/3268.)

Ehli-sunnet drži da je vradžbina stvarnost. Mutezile, koji su se udaljili od Kur'ana i sunneta, kažu da vradžbina ne postoji. To dokazuju riječima Uzvišenog:

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

“Odjednom mu se pričini da se konopi njihovi i štapovi njihovi, zbog vradžbine njihove, kreću!” (Taha, 66)

Kažu: u ajetu ne stoji da su se konopi i štapovi uistinu krećali, na osnovu toga sihr je kamuflaža i obmanjivanje nepostojećim, i to je vrsta vradžbine.

Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao, pobijajući njihovo mišljenje, kaže:

“To (mišljenje sekte mutezila, op.PV) oponire mutevatir-predanjima zabilježenim od ashaba i dobrih prethodnika, oprečno je konsenzusu islamskih pravnika, interpretatora Kur'ana i hadiskim eskpertima, štaviše, suprotstavlja se zdravom razumu. Vradžbina koja rezultira bolešću, tegobama, razvodima i sklapanjima brakova, ljubavi, mržnjom, izopačenošću i sl. poznata je većini ljudi.” (Ibnul-Kajjim el-Dževzijja, Bedaiul-fevaid 2/227)

Nakon što je spomenuo mišljenje mutezila i njihove dokaze, imam Kurtubi je rekao: “To mišljenje nije utemeljeno, mi ne negiramo da je obmanjivanje sihr u širem značenju, ali su, i pored toga, potvrđene stvari koje razum dopušta, a Objava potvrđuje. Od dokaza koji slove da je vradžbina stvarnost jeste sljedeći ajet:

 يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمآ أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوﻵ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ

“…učeći ljude vradžbini i onome što je bilo nadahnuto dvojici meleka, Harutu i Marutu, u Babilonu. A njih dvojica nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli: ‘Mi samo iskušavamo, i ti ne budu nevjernik!'” (El-Bekara, 102)

Dakle, da sihr ne postoji, ne bi ga bilo moguće naučiti, niti bi u ajetu stojalo da ljude poučavaju njemu.

Govoreći o faraonovim vračarima, Svevišnji Allah kaže:

 وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

“…i vradžbinu veliku prirediše!” (El-Earaf, 116)

Također i sura Felek koja je po konsenzusu interpretatora Kur'ana objavljena povodom sihra kojega je Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem, podmetnuo Lebid b. el-Easam.”

Kurtubi je potom citirao Aišino, radijallahu anha, predanje, dodavši: “Vidimo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je otklonjen sihr rekao: ‘Doista me Allah izliječio!’ Naime, ozdravljenje biva nestankom uzroka bolesti i njenim iscjeljenjem, što upućuje da je sihr istina, da stvarno postoji. Njegovo je postojanje i djelovanje potvrđeno kategoričnim dokazima iz Kur'ana i sunneta. To je stav svih islamskih učenjaka. Otuda se ne treba osvrtati na zabludu mutezila i njihovo oponiranje tom konsenzusu.”

Autor: šejh Sulejman ibn Nasir el-Ulvan

Iz djela “Tibjan šerhu navaqidil islam”

Ključne riječi: {tortags,4349,1}

Slični članci:

Uklanjanje vradžbine istom ili sličnom vradžbinom

Tretman (propis) sihirbaza (vračara/vračarke)

Novo na sajtu

zikr

ZIKR (spominjanje ALlaha) u određenim situacijama

Od Allahovih, dželle šanhuh, blagodati i dobra prema Njegovim robovima je da je učinio mnogobrojne koristi i pohvalne ciljeve zikra. Na to su ukazali neki...
Dova

Kada se uslišava dova?

Preporučeni sadržaj

video

Ko je odgovoran za masakre u džamijama na Novom Zelandu

Dr. Ijad el-Kunejbi o tome ko je sve odgovoran za masakr u džamijama na Novom Zelandu.
Ramazan

Vrijednosti posta

samoljublje, uobraženost

Bolest samoljublja

Možda vas zanima...

Prvi dan posta mjeseca ramazana je u ponedjeljak

Prvi dan ramazana je u ponedjeljak u zemljama koje određuju početak mjeseca ramazana viđenjem mlađaka, poput "Saudijske Arabije" (gdje je večeras viđen mlađak), ali i...

KAKO IZBJEĆI GRIJEŠENJE

Bogobojaznošću se čovjek može sačuvati grijeha jer je to suština lijeka. Zatim, iskrenim pokajanjem Allahu, azze ve džell, da nas uputi na pravi put,...

Propis onoga ko se kandiduje za ulazak u parlament (šejh Ahmed el-Halidi)

Prvo: Propis onoga ko se kandiduje za ulazak u parlament Njih je tri vrste: Prva vrsta: To je onaj koji zna da postoji zakletva, ali je...

Predznak Sudnjeg dana: Borba protiv Židova

Od predznaka Sudnjeg dana je i borba muslimana protiv Židova koja će se dogoditi na kraju vremena. Razlog borbe će biti to da će...

„Tako mi Allaha, da se nisam bojao da ćete pomisliti da se bojim smrti, još bih klanjao!“

Se'id ibn Amir el-Džumehi je bio jedan od hiljada onih koji su izašli na mjesto Ten'im nedaleko od Mekke na poziv kurejšijskih prvaka kako...