Ti u onome što milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada…

2714

“Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.” (Kur'an, El-Mulk, 3. i 4. ajet)

Kliknite na sliku da bi je vidjeli u punoj veličini.

Ti u onome sto milostivi stvara ne vidis nedostatak

(Put vjernika)