Top 10 naučnih prevara

Popularno na sajtu

Niko (od stvorenja op.PV) nije savršen, čak i naučnici bivaju prevareni ili pokušaju da prevare druge. Ovdje smo sakupili 10 najvećih naučnih prevara.

1. Piltdaunški čovjek

Počelo je 1912. godine kada je Charles Dawson tvrdio da je pronašao interesantne kosti u jednom kamenolomu.


Jedan palaeontolog je u Britanskom muzeju sklopio kosti i vjerovao da one predstavljaju „izgubljenu kariku“ između čovjeka i majmuna (tj. dokaz da je čovjek postao od majmuna, op.prev.).

40 godina kasnije, naučnici su dokazali da je ovo bila samo (još) jedna namjerna obmana od strane palaeontologa.

2. Archaeoraptor


National Geographic je 1999. godine ovu životinju (archaeoraptor) opisao kao „izgubljenu kariku“ (vezu) između dinosaurusa i ptica.

Da, samo toliko!

Međutim, ispostavilo se da je ovaj fosil „pronađen u Kini“ u stvari falsifikat napravljen od preuređenih dijelova pravih fosila različitih životinjskih vrsta.

3. El Chupacabra


Ova (misteriozna) životinja koja je jela kokoši je, u stvari, samo jedan vuk bez dlaka.

4. Majka zečeva


U 18. vijeku, u Engleskoj, Mary Toft je ubijedila doktore da je rodila 16 zečeva.

O ovome je hirurg kralja Georgea napisao studiju „O jednom veoma čudnom porođaju zečeva“. Narod je prestao služiti zečiju supu.

Kada je ova prevara bila otkrivena, udruženje ljekara je bilo ismijavano.

5. Fidži Mermaid


Ovaj eksponat u P.T. Barnumskom muzeju je bio predstavljan kao prekrasna sirena, ali je to, zapravo, bio jedan mumificiran leš majmuna prišiven na jednu ribu.

6. Turk


Bilo je gotovo nemoguće pobjediti ovog robota igrača šaha iz 1770. godine. Slavljen je kao sljedeći korak u tehnologiju; čak je i prošao kroz cijelu Evropu. Na kraju je ispalo da je ovaj „robot“ u stvari bio samo jedan čovjek šahista u kostimu robota.

7. Vanzemaljska obdukcija


Engleski kamerman Ray Santilli je 1990. godine ustvrdio da ima snimljen film jedne vanzemaljske obdukcije koja je urađena 1947. godine poslije događaja Roswell. Fox je emitovao (na televiziji) dio obdukcije, ali je 2006. godine Santilli priznao da je to bila samo prevara. Iznutrice vanzemaljca prikazane u filmu su u stvari bile mozak ovce, pekmez od malina i iznutrice kokoši.

8. Reci ne „Kolaču“


U emisiji Brass Eye je 1995. godine objavljen lažan “izvještaj novinarskog istražitelja” u vezi uličnog lijeka pod nazivom “Kolač”, tvrdeći da on utiče na dijelove mozga pod nazivom “Shatner's Basson” (dio mozga koji definiše percepciju vremena, tj. „Kolač“ je, navodno, „mijenjao“ percepciju vremena kod onoga koji ga konzumira, op.PV.).

Mediji su ustali protiv ovoga, a britanska vlada je ovaj problem dostavila parlamentu! Oops!

9. Geni za plavuše nestaju


Svaka generacija podigne uzbunu da će prirodne plavuše nestati.

Prevara se desila 2002. godine kada su BBC i CNN citirali izvještaj za koji su vjerovali da je od Svjetske zdravstvene organizacije, da će plavuše nestati u toku narednih 200 godina, zato što plavu kosu uzrokuje jedan recesivan gen koji izumire.

Ispalo je da Svjetska zdravstvena organizacija nikad nije objavila ovaj (ovakav) izvještaj.

10. Pleme Nacirema


Nacirema je, navodno, trebalo da bude jedno pleme koje živi u Sjevernoj Americi, kao što je Horace Miner objasnio u svom antropološkom članku objavljenom 1956. godine.

Miner je objasnio da ovo pleme ima čudne rituale uključujući „struganje i rastezanje kože lica sa oštrim predmetima“ i još jedan ritual koji se sastoji od „stavljanja u usta malog svežnja svinjskih dlaka, zajedno sa nekim magičnim prahom, a zatim mješanjem ovog svežnja posebnim pokretima“.

Ovo je, zapravo, bilo ismijavanje američkog načina života. “Nacirema” je, u stvari, “American” napisano unazad.

Izvor: Discovery.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz