Vatikan zahtijeva da se iz Kur'ana izbriše spominjanje džihada

Popularno na sajtu

Glavni savjetnik pape Benedikta XVI “za pitanja islama” smatra da se u Kur'anu govori o “negativnom džihadu”. On je izjavio da bi se “muslimanske vođe trebale suprotstaviti džihadu”, izvijestile su novine Guardian.

“Problem je taj što se u Kur'anu govori o pozitivnom i negativnom džihadu tako da je moguće da se izabere”, objasnio je kardinal Jean-Lui Toran (Žan Luis Toran), nakon predavanja za studente i katoličko svećenstvo u Londonu.


On je očigledno odlučio da tumači Kur'an u “ispravnom” smislu “ispravljajući” Allahove riječi (op. Kavkaz centra).

“U Kur'anu postoje različita tumačenja džihada – oba su sveta i povezana sa nasiljem”, dodao je kardinal.

“U svijetu ne postoji jedinstven autoritet u tumačenju Kur'ana, stoga, ovdje sve ovisi o osobi”, neočekivano je rekao Toran, koji se nalazi na mjestu predsjednika vijeća za međureligijski dijalog u Vatikanu, a koji se opet apsolutno ne razumije u pitanja tefsira (nauke o tumačenju Kur'ana, op.prev.).

Toran također zahtijeva da se “muslimanske vođe suprotstave džihadu”, nazivajući džihad nasiljem.

“Ponekad vi, kao predstavnici religijske moći, trebate pričati više otvoreno protiv nasilja u ime vjere”, rekao je papin savjetnik.

Prošle godine, Toran se požalio da je “teološka rasprava sa muslimanima komplicirana jer oni (muslimani op.prev.) smatraju da je Kur'an riječ Allahova, i ne raspravljaju se o njenoj izvornosti”.

Podsjetimo da u kršćanstvu nema problema sa riječju „božanski“. Desetine izdanja Biblije je objavljeno.  I čak isto izdanje ponekad je izloženo dodatnoj izmjeni iz ovog ili onog razloga. Riječ “Božija” kršćanski naučnici koriguju zavisno od okolnosti ili gledišta.

Što se tiče muslimana, oni istinski vjeruju da je bilo koju riječ, harf (slovo) ili ajet iz Kur'ana nemoguće izmijeniti, jer je Kur'an sveti govor.

U međuvremenu, Toran je savjetovao muslimane da osnuju poput Vatikana “određeni centar islamske vjerske moći” sa kojim bi bilo moguće da se pregovara.

Stoga ukažimo na to da u islamu vjera i život nisu odvojeni. Islam je univerzalni zakon i način života koji ne prihvata podjelu na sekularno i vjersko. Ako u kršćanskom (ili zapadnjačkom) konceptu postoji fraza: “Bogu Božije, a caru carevo” u islamu važi druga fraza a to je: “Sve pripada Bogu”.

Iako antiislamski informaciono-psihološki rat i propaganda dobivaju dovoljno lude oblike, ipak jasno se ističu glavni ciljevi neprijatelja islama, a to je da odvoje islam od života (tj. žele da kažu da je islam samo za džamija i da ne treba da ima uticaj na život pojedinca i zajednice kao i na politčko-ekonomsko i drugo uređenje države, op.prev.)

U tu svrhu, naprimjer, cionisti su otvorili anti-muslimanski sajt “Muslims Against Sharia” (u prijevodu: Muslimani protiv Šerijata, op.prev.), koji poziva na potrebu “ispravke” Allahovog govora i da se ukloni iz Kur'ana sve što, prema neprijateljima islama “ne odgovara sadašnjosti”.

U uvodnom obraćanju, cionisti su napisali:

“Šerijat bi trebao biti usavršen. S obzirom na to da je on nespojiv sa današnjim pravilima modernog društva, neophodno je da se očiste iz Kur'an zastarjeli ajeti.” A to je, prema cionistima koji se proglašavaju “muslimanskim reformatorima” skoro pola Kur'ana.

Ovdje se nalazi lista ajeta sa kojima neprijatelji islama nisu zadovoljni i koje prema njihovom mišljenju treba očistiti iz Kur'ana.

Prema njihovom jadnom kafirskom konceptu, Uzvišeni nije uzeo u obzir sve okolnosti i ono na što On ukazuje nije uredu (subhanAllah, slavljen neka je Allah, Allah je čist od ovoga što iznose nevjernici, op.prev.)

Tako je bivši premijer čečenske republike Ičkerije, Ahmed Zakajev, bliski saradnik sa najgorim cionističkim anti-islamskim izdavačima, 19. marta 2008. godine dao intervju za Front Page Magazine1 i spomenuo sajt “Muslims Aganist Sharia”. Stranicu koja je pokrenula pomahnitali rat protiv islama, nazivajući Allahovu vjeru “islamo-fašizmom”, zahtijevajući da se zabrani džihad, da se reducira sadržaj Kur'ana (tj. da se izbace ajeti koji kafirima smetaju, op.prev.), da se odbaci Šerijat. Ovaj sajt je na zajedljiv način objavio odvratne karikature Poslanika Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem.

Ruslan Sinbarigov

Kavkaz centar

Napomena: Tekst je objavljen 30. maja 2008. godine, ali smo zbog njegove aktuelnosti odlučili da ga objavimo1. Front Page Magazine također poznat i kao FRONTPAGEMAG.COM je onlajn politički magazin koje uređuje David Horowitz (židov, op.prev.), i u izdavaštvu je David Horowitz Freedom Center (neprofitne organizacije u Los Angelesu, California).

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz