Categories:

Važnost upravljanja u skladu sa islamom

Objavljeno / ažurirano:

Ova vjera (islam) nam nije objavljena samo kao religija ili kao dodatni duhovni generator. Ona je bogobojazni način života koji je Allah, subhanehu ve te'ala, objavio Svome Poslaniku i naredio mu da organizuje i reguliše interese čovječanstva u skladu sa Njegovim kompletnim zakonom – Šerijatom.

Prije objave islama, mušrici (idolopoklonici) i ehlul kitabije (narodi Knjige: Jevreji  i kršćani), živjeli su u mraku, baš kao i sada. Oni nemaju bogobojazan način života i (ispravne) principe koje treba slijediti, jer su sadržaji njihove knjige, koja je poslata poslanicima prije Poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem, uveliko korumpirani.


Posljedice se ogledaju u tome da oni upravljaju čovječanstvom kroz ugnjetavanje i tiraniju (tj. ljudskim zakonom).

Allah, subhanehu ve te'ala, im zatim šalje Svoga Poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi ve sellem, sa bogobojaznim načinom života koji će ukinuti i iskorijeniti norme, tradicije i njihovu religiju, a također će im u isto vrijeme predstaviti alternativni sistem upravljanja koji će ih osloboditi ugnjetavanja i korupcije. Glavna svrha objave islama je da se čovječanstvo izbavi iz tame, zbog ranijeg obožavanja lažnih bogova (uključujući i ljudski zakon), i da se društveni život reguliše u skladu sa Božijim zakonom (Šerijatom), koji je u potpunosti kompletan.

Osim toga, Allah, subhanehu ve te'ala, je spustio 114 sura i preko 6.000 ajeta koji nam ne samo govore da obavljamo namaz i postimo Ramazan, već i da je Kur'an mjerilo, ustav i vodič koji obavještava čovječanstvo o načinu spašenja od zbrke i nereda na zemlji i načinu postizanja stvarne bezbjednosti u ovom životu i beskonačne u budućem životu (ahiretu).


Allah, subhanehu ve te'ala, kaže u Svojoj Knjizi:

On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: ‘Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte!’ Teško je onima koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozivu odazovu. Allah odabire za svoju vjeru onoga koga On hoće i upućuje u nju onoga ko Mu se iskreno obrati.(Aš-Šura, 42: 13)

“Mi tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavljuje. I ne budi branilac varalicama.(An-Nisa, 4: 105)

Postoje mnogi ajeti u Kur’anu i izjave u hadisima koji ističu značaj upravljanja u skladu sa islamom, i koji politički organizuju društvene interese. U jednom od Svojih ajeta, Allah, subhanehu ve te’ala, nam pokazuje koliko je ozbiljan ovaj problem, spominjući narode koji ne sude u skladu sa Njegovom Knjigom kao što su kafiri, zulumčari i fasici (griješnici).

“…A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici.(Al-Ma’ida, 5:44)

Jedini način da se oslobodimo što je moguće više gore prikazanih karakteristika je da se trudimo da sprovodimo našu vjeru kolektivno (u džematu) i da podržavamo ljude koji dolaze iz redova ehli sunneta vel džemata, a koji se bore da implementiraju Šerijat. Zaista, oni koji ne učestvuju u ovoj plemenitoj borbi i nisu ljudi koji imaju istinsku vjeru. Oni će vjerovatno umrijeti u zabludi kao neznalice, baš kao što je rekao Resulullah, sallAllahu alejhi ve sellem:

“Ljudi koji povlače svoje ruke od poslušnosti neće naći olakšanje u vrijeme kada stanu ispred Allaha na Sudnjem danu, a ko umre bez prisege (date pravednom vladaru, op.PV.), umrijet će džahilijjetskom smrću.“ (Hisnul Muslim)

O muslimani! Ako nam je zaista cilj da tražimo zadovoljstvo Allaha, subhanehu ve te’ala, a trebalo bi da bude, procijenit ćemo sami sebe i vidjet ćemo koliko smo truda uložili u Allahovu vjeru.

A Allah zna najbolje!

Theunjustmedia.com


Džahilijjet – neznanje, paganizam; ovdje se misli na nepoznavanje islama i življenje u zabludi, daleko od uputa islama

NOVO NA SAJTU

Uloga i uzroci (ne)uspjeha pozivanja u islam

0
Briga i odgovornost u islamu imaju značenje čuvanja nečega ili stremiti se ka pozitivnom popravljanju nečijeg stanja. Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja): ”Muškarci vode brigu o ženama...” (Kur'an, 4/34)

Preporučeni sadržaj

Afganistan:Masivna ofanziva talibana u Helmandu

0
Proteklih dana talibani su pokrenuli masivnu vojnu ofanzivu u jugozapadnoj pokrajini Helmand, najveću u ovoj godini, nakon neuspjeha pregovora s vladom u Kabulu.

Islamske teme