U odbranu naših sestara koje nose nikab | Šejh Ahmed Džibril

655

Šejh dr. Ahmed Musa Džibril govori o onima koji ismijavaju muslimanke koje nose nikab. Jako poučno.