25 obećanja koje je Allah dao vjernicima

Popularno na sajtu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Vjerovatno postoji mnogo više obećanja koja je Allah, subhanehu ve te'ala, dao dobrima, strpljivima, bogobojaznima, zahvalnima…, ali sljedećih 25 obećanja je Allah, subahnehu ve te'ala, dao samo mu'minima (iskrenim vjernicima).

Trebamo imati na umu da će se sva Allahova obećanja, bez ikakve sumnje, ostvariti jer Allah, subhanehu ve te'ala, uvijek ispunjava Svoja obećanja.

Uzvišeni Allah kaže:

“…obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti.” (Ez-Zumer, 39:20)

Uzvišeni Allah također kaže:

“…obećanje je Allahovo istinito, a On je Silan i Mudar.” (Lukman, 31:9)

Ako neko ne vidi ispunjenje tih obećanja u svom životu, onda ta osoba ne bi trebala da dovodi u pitanje Allahova obećanja, već bi trebala da se pozabavi sopstvenim imanom (vjerovanjem). Znači, nije problem u Allahovim obećanjima nego u imanu dotične osobe.

1. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao Džennet (Raj)

Uzvišeni Allah kaže:

“A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj da njima pripadaju džennetske bašče kroz koje rijeke teku! Kad god se iz njih opskrbe kakvim plodom, oni kažu: ‘Ovim smo i prije bili opskrbljeni!’ A bivaju im davani samo njima slični! U njima im pripadaju žene čiste, i oni će u njima vječno boraviti.” (El-Bekare, 2:25)

Dakle, Allah, subhanehu ve te'ala, nam je obećao Džennet. To obećanje je samo po sebi više nego dovoljno za nas (vjernike). Mi čak ne bismo ni trebali da razmišljamo o preostalim obećanjima. Poznato nam je da nas u Džennet neće uvesti naša djela, već Allahova milost.

U Džennetu se nalaze stvari koje oko nikada nije vidjelo, uho za nešto slično nikada nije čulo, niti je ljudski razum ikada o njima razmišljao.

2. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao nur (svjetlo)

Uzvišeni Allah kaže:

“Na dan kad budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama, i s desne strane njihove, svjetlo njihovo bude kretalo: ‘Blago vama danas: džennetske bašče kroz koje teku rijeke, u kojima ćete vječno boraviti – to je veliki uspjeh!” (El-Hadid, 57:12)

Na Sudnjem danu će biti mrak. Od nas će biti traženo da pređemo ćupriju koja je tanja od dlake i oštrija od žileta. Bit će nemoguće preći ovu ćupriju bez svjetla. Jačina svjetla, koje će nam Allah, subhanehu ve te'ala, poslati, će zavisiti od toga koliko svjetla (imana) je bilo u našim srcima na dunjaluku. Znači, svjetlo, koje se nalazi u našim srcima i koje nije fizičko svjetlo nego duhovno svjetlo, će se pojaviti u fizičkoj formi na Sudnjem danu.

To svjetlo će biti vodič prema Džennetu. Neki ljudi će imati toliko svjetla da će bezbrižno pretrčati preko ćuprije, a neki ljudi će je polagano prelaziti. Neki ljudi će načiniti jedan korak, pa će se zaustaviti i čekati dok im Allah, subhanehu ve te'ala, ne pošalje više svjetla. Neki ljudi će početi da prelaze ćupriju, ali nikada neće stići do njenog kraja jer neće imati dovoljno svjetla.

3. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da će biti uz vjernike

Uzvišeni Allah kaže:

“…jer je Allah, doista, na strani vjernika.” (El-Enfal, 8:19)

Kada Allah, subhanehu ve te'ala, kaže da je na strani vjernika, onda to znači da vjernici ne trebaju nikoga drugog na svojoj strani.

Uzvišeni Allah također kaže:
“O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede.” (El-Enfal, 8:64)

Allah, subhanehu ve te'ala, će biti na našoj strani i nagradit će nas u skladu sa našim djelima.

4. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao Svoje fadilete (milost i dobrotu)

Uzvišeni Allah kaže:
“…jer Allah je prema vjernicima neizmjerno dobar!” (Ali-Imran, 3:152)

Allahova, subhanehu ve te'ala, milost je ogromna. Allah, dželle-šanuhu, je milostiviji prema nama nego što mi to zaslužujemo. On, subhanehu ve te'ala, nam daje više nego što mi tražimo od Njega. Ovo je blagodat i dobrota Allahova prema Svojim vjernicima.

5. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao Svoju zaštitu i prijateljstvo

Uzvišeni Allah kaže:

“Doista su najbliži ljudi Ibrahimu oni koji su ga slijedili, i ovaj Vjerovjesnik i oni koji vjeruju. A Allah je Velija vjernika!” (Ali-Imran, 3:68)

Allah, subhanehu ve te'ala, kaže da je On, dželle-šanuhu, velija vjernika, a velija znači prijatelj/zaštitnik.

Uzvišeni Allah također kaže:

“Zar Allah nije dovoljan Zaštitnik robu Svome?…” (Ez-Zumer, 39:36)

Dakle, vjernik ne treba drugog zaštitnika osim Allaha, subhanehu ve te'ala.

6. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao Svoj rahmet (milost)

Uzvišeni Allah kaže:

“One koji su vjerovali i dobra djela činili, Gospodar njihov će ih u milost Svoju uvesti. To će biti uspjeh očiti!” (El-D'asije, 45:30)

Allah, dželle-šanuhu, je Er-Rahim (Milostivi). Ljudi također mogu biti milostivi, ali je Allahova milost na sasvim drugom nivou. Allahova milost je u srazmjeri sa Njegovom Veličanstvenošću.

Kada Allah, subhanehu ve te'ala, kaže da će On, subhanehu ve te'ala, uvesti vjernike u Svoju milost, to znači da će ih On, subhanehu ve te'ala, uvesti u ‘vrhunac Svoje milosti’ (Džennet).

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

‘Niko od vas neće ući u Džennet svojim djelima.’ Upitali su ga: ‘Zar ni ti, o Allahov Poslaniče?’ ‘Ne. Ni ja, osim ako me Allah ne obavije svojom milošću.’ (Muslim)

Djela su razlog čovjeku da mu se Allah smiluje, pa da ga uvede u Džennet.

7. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao feth (pobjedu)

Uzvišeni Allah kaže:

“Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovom svijetu, a i na Dan kad se dignu svjedoci.” (El-Mu'min, 40:51)

Uzvišeni Allah također kaže:

“…a dužnost Nam je bila vjernike pomoći.” (Er-Rum, 30:47)

Allah, subhanehu ve te'ala, će nam podariti pobjedu samo ako nam je iman ispravan.
Mi moramo biti strpljivi jer vjernici prolaze kroz mnoga iskušenja prije nego što im se podari pobjeda.

Kada je Omer, radijallahu anhu, upitao ashabe kroz kakve patnje su sve prošli, jedan od njih je otkrio i pokazao mu svoja leđa. Omer, radijallahu anhu, je rekao da nije ni kod koga vidio takva leđa, pa je upitao: “Šta ti se desilo?” Ashab je rekao da su ga mušrici iz plemena Kurejš mučili na taj način što su mu stavljali užareno kamenje na gola leđa. Dok su mu leđa bila izložena užarenom kamenju, osjećao je miris izgorjelog mesa. Na leđima su mu ostali duboki crni ožiljci.

A kroz šta smo mi to prošli?! Mi živimo udobnim životom. Mi nismo prošli ni kroz šta u odnosu na ashabe i neke današnje muslimane.

Allah, subhanehu ve te'ala, nam je obećao pobjedu koja je veoma blizu. Ako ona ne dođe za vrijeme našeg života, onda će doći za vrijeme života naše djece. Pobjeda će, doista, doći.

8. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da će izbrisati naša loša djela

Uzvišeni Allah kaže:

“Oni koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo, sigurno, preko hrđavih postupaka njihovih, i za ono što su radili, doista, ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi.” (El-Ankebut, 29:7)

Allah, subahnehu ve te'ala, nagrađuje dobre vjernike najljepšom nagradom i briše njihova loša djela dobrim djelima.

Tek kada vjernici budu potpuno očišćeni, dozvolit će im se ulazak u Džennet jer Džennet i nečistoća ne idu zajedno.

Ne postoji niko ko nije griješan. Svako od nas je kontaminiran grijesima. Međutim, Allah, subhanehu ve te'ala, je obećao da će oprati grijehe iskrenim vjernicima.

Grijesi se peru kroz razne načine, kao što su tevba (pokajanje) i istigfar (traženje oprosta). Nevolje, iskušenja i bolesti, koje se podnose strpljivo, također brišu naše grijehe.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kaže: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: ‘Svim mojim sljedbenicima bit će oprošteno, osim onima koji svoje grijehe javno čine (ili otkrivaju svoje grijehe drugima). Primjer takvog bestida je kada čovjek počini grijeh tokom noći pa, iako ga je Allah sakrio, ujutro kaže: ‘O taj i taj, jučer sam uradio to i to.’ Njegov Gospodar ga je zaklonio (da se ne zna za njegov grijeh), a on ustao i stao skidati sa sebe Allahov pokrov.” (Muslim)

Prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko redovno čini istigfar, Allah će mu iz svake tjeskobe naći izlaz, za svaku brigu rješenje i opskrbiće ga odakle ne očekuje.” (Ebu Davud)

9. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao ljubav (hubb)

Uzvišeni Allah kaže:

“One koji su vjerovali i dobra djela činili Svemilosni će sigurno voljenim učiniti.” (Merjem, 19:96)
Allah, subhanehu ve te'ala, kaže da će Svojim robovima (vjernicima), koji rade dobra djela, ukazati dobročinstvo. On, subhanehu ve te'ala, će u srcima Svojih dobrih robova usaditi ljubav i milost prema njima.

Prenosi Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada Allah zavoli jednog roba, pozove Džibrila: ‘Ja sam zavolio toga, pa ga i ti voli.’ Pa se to proglasi na nebu, a zatim se ljubav prema njemu spusti na stanovnike Zemlje.” (Muslim)

Koga Allah, subhanehu ve te'ala, zavoli, zavole ga i vjernici. Dakle, volimo Allaha, subhanehu ve te'ala, pa će Allah, subhanehu ve te'ala, učiniti da nas zavole Allahove sluge.

10. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da će nagraditi naš trud

Uzvišeni Allah kaže:

“One koji budu vjerovali i dobra djela činili – Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio.” (El-Kehf, 18:30)

Uzvišeni Allah u ovom ajetu spominje sretnike koji vjeruju u Allaha, smatraju istinitim poslanike, onako kako su dolazili, i koji su radili ono što su im naređivali od dobrih djela. Oni će zadobiti edenske vrtove i oni će im biti boravište.

Možda ponekad mislite da uzaludno trošite svoje vrijeme?! Na primjer, trudite se da pozivate ljude u islam, ali izgleda kao da vas niko ne sluša, odnosno ne možete da uočite bilo kakve promjene u ljudima. Nemojte zaboraviti da vaša nagrada dolazi od Allaha, subhanehu ve te'ala, i da vaš trud neće biti uzaludan jer uspjeh nije u brojevima. Allah, subhanehu ve te'ala, će vas nagraditi boljom nagradom nego što ste zaslužili i zaradili.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Vidio sam poslanike koji su imali 10 sljedbenika, 5 sljedbenika, 2 sljedbenika, 1 sljedbenik, a vidio sam i poslanike bez sljedbenika.” (Buharija)

11. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da će nas zaštititi od šejtana

Uzvišeni Allah kaže:

“On (šejtan) doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju.” (En-Nahl, 16:99)

Šejtan nema vlasti nad onim ko je vjernik, koji se oslanja i pouzdaje na snagu Gospodara istinskim pouzdanjem, i nema argumenata nad iskrenim vjernicima, koji se oslanjaju na Allaha, subhanehu ve te'ala.

Imajte povjerenje u Allaha, subhanehu ve te'ala, pa će vas On, subhanehu ve te'ala, zaštititi od šejtana.

Iblis (šejtan) je veoma iskusan i jači je od nas. Mi ga ne možemo pobijediti bez Allahove pomoći.

Allah, subhanehu ve te'ala, je dao vjernicima mnogo oružja u njihovoj borbi protiv šejtana. Vjernici moraju koristiti to oružje da bi pobijedili šejtana.

Na primjer, Ajetul-kursija, koja se uči prije odlaska na spavanje i u mnogim drugim prilikama, ta'avvuz (euzu billahi mineš-šejtanir-radžim), zikr (spominjanje Allaha), razne dove (molitve), itd… je oružje koje je Allah, subhanehu ve te'ala, dao vjernicima da bi se zaštitili od šejtanove vojske iz redova džina i ljudi.

12. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao sebat (postojanost/izdržljivost)

Uzvišeni Allah kaže:

“Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovom i na onom svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti; Allah radi što hoće.” (Ibrahim, 14:27)

Allah, subhanehu ve te'ala, će vas nagraditi izdržljivošću i nepokolebljivošću koje će vam trebati za ono što dolazi. Nećete biti u stanju da se nosite sa iskušenjima koja vas očekuju samo zato što ste vjernici. Trebat će vam sebat (postojanost/izdržljivost).

Nije lahko da se istraje na Pravom putu jer šejtan osluškuje šta se nalazi u srcu čovjeka pa ga iskušava. Stoga, molimo Allaha, subhanehu ve te'ala, da učvrsti naša srca u islamu! Amin!

Drugi dio 25 obećanja koje je Allah dao vjernicima

Autor: Šejh Enver el-Avlaki
Izvor: Kavkaz center
Prijevod i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz