Usporedne mape kontrole u Siriji za period 1. septembar 2014 – 2. septembar 2015. godine

3429

U prilogu su usporedne mape kontrole teritorije Sirije za 2. septembar 2015. i 1. septembar 2014.

2. septembar 2015.

Sirija mapa septembar 2015

1. septembar 2014.

Stanje u Siriji 1. septembar 2014

(Put vjernika)