Žena muslimanka prema svome mužu: Ispunjava njegovu dušu

Popularno na sajtu

Razborita, svjesna žena muslimanka ne zaboravlja da se, nakon ibadeta njenom Gospodaru, u njena najbolja djela u životu ubraja i to da se uspješno zavuče u srce svoga muža i da ispuni njegovu dušu, kako bi on u dubini svoje duše osjećao da je radostan zbog ženidbe njome, da je sretan i da živi u blagostanju s njome. Koristit će se svojom oštroumnošću kako bi došla do sredstava i uzroka koji otvaraju zasune na srcu njenog muža, kako bi mu se približila s lahkoćom, darežljivošću i radošću, kako bi sjedila na njegovom prijestolju živeći u blagostanju, sreći i zadovoljstvu.

Ona zna da predstavlja najljepši ovosvjetski užitak za čovjeka, kao što se to navodi u hadisu koji se prenosi od Abdullaha bin Amra bin el – Asa, r.a., a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.:

“Ovaj svijet je užitak, a najbolji ovosvjetski užitak je dobra žena.”1

Ona ne zaboravlja da je ona čovjekov najljepši ovosvjetski užitak, ni nakon što spozna kako da dospije do srca svoga muža i kako da ispuni njegovu dušu. Ali, ako ne spozna kako da dođe do srca svoga muža i kako da ispuni njegovu dušu, ona će uglavnom predstavljati izvor nesreće, propasti i tegobe za svoga muža. Ovo potvrđuju riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.:

“Čovjekovu sreću predstavljaju tri stvari, a i čovjekovu nesreću predstavljaju tri stvari. Čovjekovu sreću predstavljaju: dobra žena, dobro mjesto stanovanja i dobro prevozno sredstvo. Čovjekovu nesreću predstavljaju: loša žena, loše mjesto stanovanja i loše prevozno sredstvo.”2

Otud ženino lijepo ponašanje prema mužu i njeno približavanje njegovom srcu predstavlja dio vjere, jer je u tome čovjekova čednost i poštenje, čvrstina i stabilnost porodičnih temelja kao i sreća i radost za njih dvoje i njihovu djecu.

Žena po svojoj prirodi voli da osvaja muško srce i u tome nalazi zadovoljenje svoje ženstvenosti, privlačnosti i zavođenja, ali žena muslimanka neće se zadovoljiti ovim sklonostima, težnjama i sredstvima, nego će u osvajanju njegova srca težiti ka Allahovom, dž.š., zadovoljstvu, Koji je lijepo postupanje prema mužu učinio dijelom vjere, a za koje će ona biti odgovorna. Stoga, ona ne oklijeva da upotrijebi sve svoje snage kako bi ispoljila svoju ljubav i naklonost prema mužu, putem lijepog ponašanja, lijepe riječi i kroz omiljen, razborit i unaprijeđen suživot.

Iz knjige Ličnost žene muslimanke
Autor: Dr. Muhammed Ali el – Hašimi

Fusnote:

1 Sahihu Muslim, 10/56, knjiga Er-Rida’u, poglavlje Istihbabu nikahil – bikri.
2 Bilježi ga Ahmed, 1/168 a njegovu prenosioci su “ridžalus – sahihi”.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz