Vladar koji je podigao vojsku zbog časti jedne muslimanke

2558

(Put vjernika)