Vladar koji je podigao vojsku zbog časti jedne muslimanke

2537

(Put vjernika)