Vladar koji je podigao vojsku zbog časti jedne muslimanke

2832

(Put vjernika)