Vladar koji je podigao vojsku zbog časti jedne muslimanke

(Put vjernika)