Vladar koji je podigao vojsku zbog časti jedne muslimanke

2567

(Put vjernika)