Vladar koji je podigao vojsku zbog časti jedne muslimanke

2862

(Put vjernika)