Vladar koji je podigao vojsku zbog časti jedne muslimanke

2590

(Put vjernika)