Vladar koji je podigao vojsku zbog časti jedne muslimanke

2626

(Put vjernika)