Džihad

džihadske teme, džihad, savremeni džihad, vijesti džihad, tekstovi o džihadu

odlike sehida

Poglavlje o onome čime je Allah odlikovao šehide od veličanstvenih nagrada

0
Dvanaesti hadis Od Mikdama ibn Madi Jekriba se prenosi da je rekao, rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Šehid će kod Allaha imati šest odlika: biće mu oprošteni grijesi...
ustrajnost, konjanik

Šehidi se ne iskušavaju u njihovim kaburima

0
Nastavak serijala "Četrdeset hadisa o džihadu"... Poglavlje: Šehidi se ne iskušavaju i njihovim kaburima Jedanaesti hadis Od Rašida ibn Sa'da, a on od nekog od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba, se...
islamske fetve

Pitanje: Da li postoji određena kazna za onoga ko ostavi džihad na Allahovom putu?

0
Neke od posljedica ostavljanja džihada Pitanje: Da li postoji određena kazna za onoga ko ostavi džihad na Allahovom putu? Odgovor: Sva hvala pripada samo Allahu Jedinom, a zatim: Došli su mnogi tekstovi koji naređuju...
džihad, sablja, konjanik

Allahova počast šehidu time što je otklonio od njega bol prilikom pogibije

0
Deveti hadis: Prenosi Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we sellem, rekao: „Šehid ne osjeća dodir smrti prilikom svoje pogibije osim onoliko koliko neko od vas osjeća dodir...
dzihad, mudzahid, zastava, puska

Fetva o mudžahidima griješnicima

0
Upitan je šejhul-islam Ibnu Tejmijje o ljudima koji žive na pograničnim mjestima; oni napadaju (narod) Armence i druge mimo njih, i uzimaju imetak, a zatim ga troše na alkoholu...
islamske teme Kuds

Najbolja i najčasnija vrsta pogibije

0
Osmi hadis: Od Abdullaha ibn Hubšija el-Has'amija se prenosi da je Poslanik, salallahu alejhi we sellem, upitan: „Koja je najčasnija vrsta pogibje“? pa je odgovorio: „(Pogibija) onoga čija krv bude...
ustrajnost, konjanik

Ustrajnosti u borbi i visoka pozicija onih koji presele boreći se u prvom safu

0
Veličina vrijednosti ustrajavanja kod sučeljavanja i visoka pozicija onih koji presele boreći se u prvom safu Šesti hadis: Prenosi Nuajm el-Hemmar, radijAllahu anhu, da je došao čovjek kod Poslanika, sallallahu alejhi ve...
džihad, sablja, konjanik

Džennet se nalazi pod sjenama sablji i one su njegovi ključevi

0
Peti hadis: Ebu Bekr b. Abdullah b. Kajs prenosi od svog oca da je rekao: "Čuo sam svog oca, dok je bio blizu neprijatelja, kako govori da je Allahov Poslanik,...
islamske teme

Nije od nacionalizma da se musliman bori radi odbrane svog života, časti, porodice i...

0
Četvrti hadis (iz serijala Četrdeset hadisa o džihadu i šehadetu): Prenosi Seid ibn Zejd da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko pogine braneći svoju imovinu on je šehid,...
islam Allahova imena el Mutekebbir

O tome da ja obavezno da borba vjernika bude radi uzdizanja Allahove riječi

0
Drugi hadis iz serijala: Četrdeset hadisa o džihadu i šehadetu Od Ebu Musa el-Eš'arija, radijellahu anhu, se prenosi da je rekao: “Došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, jedan čovjek i rekao: ‘Neko...

Najnoviji članci

Pratite nas na Facebooku

5,555LikesLikes