Da li je dozvoljeno plaćati hatmu umrlom?

0
Pitanje: Da li je dozvoljeno plaćati hatmu umrlom? Odgovor: Nije dozvoljeno plaćati hatmu da je neko drugi uči. To je haram i onome ko plaća i onome ko naplaćuje! Obaveza je svakog...

Dali je dozvoljeno smatrati se boljim od drugog muslimana

0
Pitanje: Dali je dozvoljeno smatrati se boljim od drugog muslimana i kazati da si bolji od nekoga, radi njegovih djela? Odgovor: Bismillahi, wessalatu we selamu ala resulillahi, we sselamu alejkum! Nije dozvoljeno uzdizati...

Koja ulema treba da se slijedi

0
Pitanje: Čitam kako se s jedne strane govori o tome da ulemu treba slijediti, a sa druge strane kritikuju se pojedini učenjaci poput dr. Qaradawija i hanafijska ulema. Jel'...

Članstvo u Auto-moto savezu

0
Pitanje: Esselamu alejkum, Kakav je islamski stav o učlanjivanju u organizacije koje nude pomoć na putu. To su organizacije tipa Auto-moto savez u bivšoj JU? U Njemačkoj je to ADAC. Svakog...

Razlika izmedju suđenja i propisivanja

0
Pitanje: Koja je razlika između suđenja po onome što Allah nije objavio i propisivanja zakona mimo Allahova – a to je ono što je prošireno u raznim muslimanskim državama?...

Posjeta ginekologu muškarcu

0
Pitanje: Bismillah, Poštovana i cijenjena braćo u islamu, molila bih vas da mi odgovoite na jedno veoma bitno pitanje za nas sestre muslimanke. Zanima me stav islama po pitanju...

Fetva o šijama

0
Puno se govori i raspravlja oko menhedža šija. Neki smatraju da su oni muslimani kao i mi i da je razilaženje između nas i njih u sporednim stvarima. Neki...

Posao sudije, pod izgovorom da vladari tvrde da sprovode šerijat

0
Čovjek koji je naš rođak je završio fakultet ''Damiatul imam'' i radi kao sudija u jednom emiratu, pod izgovorom da njihovi vladari tvrde da sprovode šerijat. Da li ga...

Da li onaj ko ne sudi po onome što je Allah objavio kafir poimenično…

0
Pitanje: Da li onaj ko ne sudi po onome što je Allah objavio kafir poimenično (bi ajnihi), ili u meseli ima tefsila (detaljnog pojašnjenja)? Molim vas da na pojasnite...

Da li je dozvoljeno mudžahidu da se bori prilikom pokušaja njegova zarobljavanja…

0
Es-selamu alejkum, Da li je dozvoljeno mudžahidu da se bori prilikom pokušaja njegova zarobljavanja ako zna da će to dovesti do njegove smrti, a neće koristiti muslimanima niti naštetiti nevjernicima? Molim...

Najnoviji članci

Židovi muslimanskog ummeta

0
Židovi ummeta... “Rekao je Seid ibn Džubejr rahimehullah: Murdžije su židovi Kible." Neke od osobina koje murdžije dijele sa jevrejima o kojima je Allah rekao u...

Pratite nas na Facebooku

5,580LikesLikes