Da li jestivo ulje spada u tvari koje sprečavaju dolazak vode do kože?

Popularno na sajtu

PITANJE: Čula sam od jednog alima da ulje spada u tvari koje sprečavaju da voda prilikom abdesta dospije do kože. Ponekad kada radim u kuhinji, na moju kosu i druge organe koji se peru prilikom uzimanja abdesta padne poneka kapljica ulja, pa da li se ovi organi prilikom uzimanja abdesta moraju oprati sapunom ili se treba okupati kako bi voda dospjela do kože? Ja, također, ponekad namjerno stavljam ulje na kosu, ali kao lijek. Pitam Vas šta da radim i molim da mi odgovorite?

ODGOVOR: Prije samog odgovora na ovo pitanje, želim da pojasnim da Uzvišeni Allah u Svojoj Jasnoj Knjizi kaže:

“O vjernici, kada hoćete namaz da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite, a glave svoje potarite, i noge svoje do iza članaka.” (El-Maida, 6)

Naredba pranja ovih organa, odnosno potiranja nekih, podrazumijeva (zahtijeva) uklanjanje svega što sprečava dolazak vode do kože, jer se ne smatra pranjem ako postoji nešto što sprečava dolazak vode do kože. Na osnovu toga kažemo:

Ako čovjek stavi mast (ulje) na organe koje treba prati prilikom abdesta, tada postoje dvije mogućnosti: ili da ta mast bude u suhom, čvrstom stanju, pa se mora ta mast odstraniti prije pranja organa (uzimanja abdesta), jer ako mast bude u ovakvoj masi, ona sprečava dolazak vode do kože i čišćenje (abdest) nije valjano.

Ako mast nema masu, nego se samo njen trag vidi na organima koje treba prati prilikom uzimanja abdesta, ne smeta. Međutim, u ovom slučaju treba dobro i intenzivno oprati te organe, jer obično se voda ne spaja sa mašću, te tako ona, možda, ne dospije do svih mjesta na tijelu koja treba obuhvatiti abdestom.

Rezimirajući odgovor na ovo pitanje kažemo: Ako je mast, koja se nađe na dijelovima tijela koji se peru prilikom abdesta, u čvrstom stanju i ima masu koja sprečava prodiranje vode do kože, ta se mast mora ukloniti prije abdesta. Ako, pak, mast nema masu, nisi dužna da je pereš sapunom i nema nikakve smetnje da se abdestiš. Međutim, trebaš rukom dobro istrljati organe koje pereš prilikom abdesta kako voda ne bi samo skliznula sa njih ne prodirući u kožu.

Autor: Šejh Ibn-Usejmin

Iz knjige: “Fetve o ženskim pitanjima”

Tagovi: {tortags,3864,1}

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz