Kategorija

Menhedž

Kratki osvrt i upozorenje na knjigu “Šiije i haridžije”

Rastuće zlo po ummet oličeno kroz dvije sestrinske sekte: šiizam i haridžizam, koje proglašavaju ummet Muhammeda sallallahu alejhi we sellem nevjernicima, te se oružano bore protiv njega,...

Da li se štrajk glađu zatvorenika smatra samoubistvom

Pitanje: Da li je dozvoljeno pomaganje zatvorenika koji štrajkuju glađu? I zar se štrajk glađu ne smatra samoubistvom? Odgovor: Potrebno je razdvajanje između ova dva...

Razlika između neobznanjivanja islamskog emirata i nesprovođenja Šerijata

Pitanje: Es-selamu alejkum! Šejh, pojavila se šubha zbog koje lutamo u tmine. Koja je razlika između sprovođenja Šerijata i između uspostavljanja islamskog emirata? I da...

FOTO: Rad šerijatskih sudnica, zatvora i jedinica civilne zaštite Džejšul Fetha u Idlibu

Medijski odjel Džejšul Fetha, najsnažnije džihadske koalicije u Siriji, objavio je proteklih dana promotivni foto izvještaj o pravosuđu, odnosno radu šerijatskih sudnica, zatvora kao i...

Izazov Šejha Osmana el-Hamisa šiijama

Šejh Osman el-Hamis, gostujući na jednoj od arapskih televizija i emisija na kojoj se često održavaju debate, izazvao je šiije da navedu bar jedan...

Pomaganje kafirom u borbi protiv muslimana zulumćara

Zbog bitnosti ovog pitanja i sve većih praktičnih grešaka koje se događaju kao produkt neznanja kod mnogih muslimana ukratko ćemo spomenuti pojašnjenje selefa u...

Proglašavanje islamskog hilafeta sa aspekta stvarnosti i šerijata

Hvala Allahu Gospodaru svih svijetova, i neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, i na njegovu porodicu i sve ashabe. A zatim: Doista, islamski hilafet...

Pravedni halifa Omer: I zaista nema hilafeta osim nakon dogovaranja

Imam Buhari bilježi predaju od Ibn 'Abbasa radijellahu anhu u kojoj kaže: „Učio sam (Kur’an) kod nekih muhadžira, a jedan od njih bio je Abdur-Rahman...

Da li je dozvoljeno klanjati dženaze maturidijama, sufijama…?

Pitanje: Da li je dozvoljeno klanjanje dženaze maturidijama, sufijama, murdžijama i da li ima razlike po tom pitanju? Allah vas pomogao! Odgovor: We alejkum selam we...

Šejh Hazimi i muke haridžijske

Zadnjih godina su muslimani naših prostora iskušani neo-haridžijskom fitnom koju je inicirao i svih ovih godina potpirivao Nedžad Balkan iz Beča, samouki daija koji...

Zadnje objave