Kategorija

Monitor

Zašto su muslimani fundamentalisti i "teroristi"

Pitanje: Zašto su većina muslimana fundamentalisti i teroristi?Odgovor: Ovim pitanjem se često napadaju muslimani, bilo direktno ili indirektno, u mnogim diskusijama o vjeri ili...

Ako bi džihad iznenada stao

Ihvanije, jedna od frakcija poraza, predlažu zaustavljanje džihada i trku za dunjalukom. Oni nemaju razuman recept za daljnje aktivnosti u Dagestanu, kao ni u...

Zašto je Kadirov otpadnik

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Murdžije su obožavaoci vatre ovoga ummeta, kad se razbole - nemojte ih posjećivati, a kad...

Govoriti istinu je ibadet I

Izvinjavam se, skupino vjerskih vođa i hodža; molim vas da nam ne zamjerite na „neznanju“ što smo se usudili da vam proturiječimo i prigovaramo....

Pouke bitke na Uhudu II

Sedma pouka Opasnost u pretpostavljanju dunjaluka nad Ahiretom. Priča o ratnom plijenu ummeta je tužna. Počelo je u bici na Bedru kada je Allah objavio...

Američki neuspjesi u Afganistanu usljed "kvara" vojne opreme

Neke strane tvrde da je neuspjeh američke strategije u Afganistanu posljedica "kvara" oružja koje koriste američki vojnici u borbi protiv mudžahida. Ne tako mali...

Pojašnjenje islamskoga propisa po pitanju Palestine, Jeruzalema i cionističkog entiteta

Palestina je mjesto kojeg je Allah učinio svetim za muslimane. Ni jedan musliman nema baš nikakvo pravo da se odrekne ma i jedne stope...

Kada učenjaci posjećuju vladare

Ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: „Ko god živi životom beduina, postane surov;  ko kod sebe zaokupi lovom, postane...

Šehid Bosne: Ebu Hammam en-Nedždi

Ebu Hammam en-Nedždi je iz Saudijske Arabije. Bio je komandir "Lavova vjere"- kampa na prvim linijama fronta. Ubijen je od hrvatske vojske za vrijeme...

Zar da ubijete čovjeka zato što govori: „Gospodar moj je Allah!"

Duboko me je potresla vijest o fizičkoj likvidaciji doktora islamskih nauka, šejha Abdul-Latifa ibn Halida Alu Musa Ebu Nura el-Makdisija. Likvidirana su i braća...

Zadnje objave