Allah nas priprema za pobjedu (prvi dio)

Popularno na sajtu

Ako Uzvišeni Allah želi dati pobjedu, tada će Uzvišeni Allah stvoriti okolnosti za pobjedu

Kaže Uzvišeni Allah, u Svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu:

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

Oni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, a Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima.“ (Et- Tewba, 32)


U ime Allaha Milostivog, Samilosnog!

Naslov je preuzet iz povijesne knjige Al-Kaamil Imama ibn Esira, rahimehullah. Ako Uzvišeni Allah želi kraj, On će stvoriti sredstva koja će voditi ka tom kraju. Ako Uzvišeni Allah želi pobjedu ovom ummetu, tada će Uzvišeni Allah stvoriti okolnosti za pobjedu. Dakle, možemo osjetiti da pobjeda dolazi samim pogledom na ono što se događa danas.

Ako ustanovimo da je ovaj propis tačan, tada ćemo moći dokazati da li je kraj blizu ili ne. Generalno govoreći, o pitanju pobjede, Uzvišeni Allah je u Kur'anu obećao, i Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je obećao u hadisu da će na kraju ovaj ummet biti pobjedonosan i to bi trebalo biti pitanje ubjeđenja (jekin) svih nas. Kada kažemo jekin , to je kao akida za nas; kao musliman ti moraš vjerovati da će ovaj ummet biti pobjedonosan, a ako u to ne vjeruješ, tada imaš problem sa svojim imanom. Zašto? Zato što je dokaz za to toliko jak. Neki od dokaza su sljedeći:

Uzvišeni Allah kaže (u prijevodu značenja):

Mi smo u Zeburu, poslije Tevrata, napisali da će Zemlju Moji čestiti robovi naslijediti.“ (El-Enbija, 105).

Tako da će na kraju čestiti robovi Uzvišenog Allaha naslijediti zemlju.

Uzvišeni Allah kaže (u prijevodu značenja):

A riječ Naša je davno rečena o robovima Našim, o poslanicima: ‘Oni će biti, doista, potpomognuti i vojska Naša će zacijelo pobijediti!'” (Es-Saffat, 171-173)

Dakle, Uzvišeni Allah je obećao vjerovjesnicima, da će im On dati pobjedu.

I Uzvišeni Allah kaže (u prijevodu značenja):

Musa reče narodu svome: ‘Molite Allaha da vam pomogne i budite strpljivi, Zemlja je Allahova, On je daje u naslijeđe kome On hoće od robova Svojih; a lijep ishod će biti za one koji se budu Allaha bojali.'” (El-Araf, 128)

Dakle, Allah bi mogao pobjedu dati kafirima ili vjernicima, ali Allah završava ovaj ajet sa riječima da će vjernici nasljediti Zemlju:

Oni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, a Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima. (Et-Tewbe, 32)

Sada, ono što nevjernici pokušavaju je da ugase svjetlo Uzvišenog Allaha; svjetlo Uzvišenog Allaha je islam – poruka Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. Oni pokušavaju zaustaviti tok islama i Uzvišeni Allah kaže da će doživjeti neuspjeh. Ako samo pogledamo novčana sredstva koja troše u svrhu borbe protiv islama, to je nevjerovatno; i pomislimo samo na to koliko im je Uzvišeni Allah dao (kafirima, op.a.), i koliko je samo resursa u njihovim rukama; a oni to sve troše u borbi protiv islama! Ponekad se žalimo da oni kontroliraju medije, sve moćne svjetske novine, da oni kontroliraju svaku moćnu radio stanicu, svaki moćni medij na planeti, da oni kontroliraju vlade i policiju, oni kontroliraju čitavu planetu. Oni imaju sav taj novac i mi nemamo šanse u borbi protiv njih, pa hajdemo jednostavno odustati i pokušati upotrijebiti alternativna sredstva u toj borbi protiv njih; nemojmo se suočavati s njima licem u lice jer nema načina da budemo jednaki sa njima! Pokušajmo upotrijebiti politiku i diplomatska sredstva u borbi s kafirima.

Ali, Uzvišeni Allah kaže (u prijevodu značenja):

„Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih, sigurno, utrošiti, zatim će, zbog toga, žaliti i na kraju će pobijeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovali – u Džehennem će biti potjerani.“ (El-Enfal, 36)

Stoga, pustimo ih da potroše svoj novac i tako će biti poraženi kako je rekao Uzvišeni Allah da prvo moraju potrošti novac i tada će biti poraženi. Zato bismo trebali biti sretni što oni troše novac da se bore protiv islama jer to znači da je pobjeda islama blizu, pobjeda je na putu.

Danas oni govore o tome kako će ih rat u Afganistanu i Iraku koštati više nego vijetnamski ili korejski rat. Korejski rat koštao je otprilike 200 milijardi dolara, a Vijetnamski rat koštao ih je oko 400 milijardi dolara, a ovaj rat u Iraku najvjerojatnije će ih košati 800 milijardi dolara ili više; kako to inače bude, ekonomija će iskrvariti, a to je upravo onako kako je navedeno u ajetu; dakle oni će potrošiti novac i zažalit će zbog toga, jer su oni sami izazvali taj problem budući da nisu bili primorani biti u ratu u Iraku i Afganistanu, tačnije, oni su sami odabrali tu bitku, stoga će zažaliti što su se stavili u tu poziciju: potrošiti će sav novac, bankrotirati i na kraju biti poraženi.

Baš kao što je Ebu Džehl odabrao susresti muslimane na Bedru, jer su muslimani otišli na Bedr tražeći karavane, ali je karavana bila sigurna. Ebu Sufijan je poslao pismo Ebu Džehlu – koji je tada bio zapovjednik vojske – u kojem mu je poručio da se vrati natrag u Mekku budući da je karavana sigurna i da je on sposoban izbjeći muslimane. Ali je Ebu Džehl rekao: „Ne, mi ćemo ići i boriti se protiv njih! Otići ćemo na Bedr i zabavljat ćemo se tamo 3 dana, i pit ćemo vino i žene će nam pjevati i želimo da svi Arapi čuju za ovo putovanje i da znaju da kurejšije ne mogu biti poniženi.“

Tako su se oni zabavljali 3 dana i vijest se proširila po cjeloj Arabiji i svi su čuli da ne treba izazivati kurejše.

Tako je Ebu Džehl izabrao otići u tu bitku, a to se isto događa sa Amerikom danas; oni su izabrali tu bitku, a krajnji rezultat nam je već poznat, jer je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao da je Uzvišeni Allah u hadisu kudsi rekao:

Onaj ko je neprijatelj Mom evliji (robu) zaista mu Ja objavljujem rat.“ (Buharija, hadis kudsi 25)

Dakle, nisu to muslimani koji će ratovati protiv njih već Uzvišeni Allah. Amerika je u ratu sa Uzvišenim Allahom!

Uzvišeni Allah kaže (u prijevodu značenja):

Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su pravi grješnici.“ (En-Nur, 55)

Hilafet će biti dat onima koji imaju iman (islam) i koji čine dobra djela. Muslimani su danas u stanju straha. Uzvišeni Allah nam je ovdje obećao da će nam dati sigurnost. Uzvišeni Allah je obećao ovom ummetu halifu. I On nam je obećao zaštitu i da će biti uspostavljena Njegova vjera.


Transkript predavanja šejha E. el-Avlakija „Allah nas priprema za pobjedu“

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz