Autorska prava u islamu

Popularno na sajtu

Pitanje:
Eselamu Alejkum,
Slušao sam jedan od tvojih odgovora na pitanje o autorskim pravima u islamu. Ono što me sada zanima je sljedeće: Postoje neka islamska predavanja koja imaju svoju produkciju i imaju naznačena autorska prava, da li se mi tome moramo pokoravati, jer ja to gledam na ovaj način da su utrošili trud i vrijeme da snime predavanje, zatim trud i vrijeme da urede predavanje i da urade omote, naprave kopije i stave ih na dvd-ove i zatim da ih stave u omote. Zatim da na ovo dodamo sav novac kojeg su utrošili za cd-ove, tintu itd.
I recimo da te cd-ove prodaje neka islamska organizacija, zar ih ne bi trebali pomoći kupovinom kako bi oni mogli još više da prave takvih materijala, a neki ljudi te pare koriste i za život. Na kraju pitanje je da li je haram da se stave autorska prava kada se sve ovo uzme u obzir? Da li mi to možete razjasniti i da vas Allah nagradi najboljom nagradom u Dženetu, šejh Fejz.

Odgovor:
Alejkumu selam ve rahmetullahi ve berekatuhu

Dragi brate, da ti Allah poveća znanje – znanje koje se praktikuje, zatim njemu podučava, a zatim da te učini strpljivim pri susretu sa neprijateljima tog znanja.
Cjenim tvoje razumijevanje ovog pitanja, pitanja autorskih prava pri stvarima islama, i poštujem tvoje mišljenje. Međutim neke stvari trebaju da se uzmu u obzir prije nego li se donese finalna presuda kod ovog pitanja jer je uistinu stvar pri kojoj ima polemike.

Prvo: islam nije vlasništvo pojedinca. Kur'an i Sunnet su objava od Allaha ljudima kako bi ih ljudi slijedili.

Drugo: nigdje se u Allahovom govoru – Kur'anu, niti u Sunnetu, niti u govorima prvih učenjaka ne spominje da se islamsko znanje može uzeti kao privatno vlasništvo koje se kupuje i prodaje.

Treće: ja to vidim kao veliku prepreku u širenju ovog prelijepog dina jer mnogi ljudi jedva mogu priuštiti osnovne ljudske potrepštine tako da ih u tom slučaju autorska prava sprječavaju da nauče vjeru.

Četvrto: mnogi ljudi kupuju islamske materijale preko interneta, a što bi moglo dovesti i do upotrebe harama (neki koriste kartice koje dolaze uz kamatu).

Peto: autorska prava su za mnoge danas postala čisti biznis i ljudi su izgubili pravi fokus da've koja bi trebala biti čisto radi Allaha.

Ono što ja vidim iz ovoga i mnogih drugih činjenica jeste da je problem autorskih prava postao velika prepreka širenju islama u današnjem svijetu.
Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ١١
“i o blagodati Gospodara svoga kazuj!” Ad-Duha, 11

Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem je rekao: ”Prenesite od mene pa makar jednu riječ.”

A on sallallahu ‘alejhi ve sellem je takođe rekao: ”Onaj ko poziva ljude dobru imaće nagradu kao i onaj ko ga slijedi bez da se tome išta od nagrade umanji…” a hadis prenosi Muslim.

Pa kako da danas neko širi ovu našu prelijepu vjeru ako bi ga autorska prava sprječavala da to čini. Da nam Allah oprosti naše grijehe i nedostatke i uputi nas na ono čime je On zadovoljan. Ovo je moje mišljenje a Allah najbolje zna.

Ve Alejkumu Selam ve Rahmetullahi.

Odgovorio: Šejh Fejz Muhamed.

Govor šejha Sulejmana Nasira El-Ulvana po pitanju autorskih prava

Šejh Ulvan je bio upitan o ovom pitanju, a njegov odgovor je sadržavao slijedeće:

  • Ovo pitanje je od pitanja današnjice i postoji razilaženje.
  • Neki su ga u potpunosti zabranili, neki su ga u potpunosti dozvolili, a neki su ga objasnili ulazeći u detalje.
  • Zaključak je da su stvari koje nisu djelo tvojih ruku i ne mogu da budu pod autorskim pravima, poput djela ranih učenjaka kada bi ih neko objavio.
  • Ako neko lično napiše djelo, ima pravo na autorska prava po pitanju kupovine i prodaje, u smislu da nikome nije dozvoljeno da kopira njegov rad i zatim zarađuje na njemu bez prethodne dozvole.
  • Ukoliko neko želi da to djelo kopira kako bi učio ili podučavao iz njega, da širi da'vu i slično, onda ima potpuno pravo da to i uradi, pa čak ako je i pod autorskim pravima, ali ne smije da zarađuje na tome. Takođe, ako je u finansijskom stanju da plati, onda neka plati jer je utrošeno vremena i novca u toku pisanja i objavljivanja djela.
    A Allah najbolje zna.

Izvor: www.istina.ba

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz