Da li je Bismila dio Fatihe?

Objavljeno / ažurirano:

U ovoj meseli postoji dva mišljenja:

Prvo mišljenje – da je Bismila od Fatihe, što je stav imama Šafije, a i u većini odštampanih Mushafa stoji tako. Stoga oni koji je smatraju da je Bismila od Fatihe su stava da se i bismila treba učiti naglas (tj. u namazima u kojima se uči naglas). Ovo se takođe prenosi od Ebu Hurejre, radijellahu anhu.

Drugo mišljenje – da bismila nije ajet od Fatihe niti od Kur'ana, osim u suri Neml. Kao dokaz navode hadis Ebu Hurejre, radijellahu anhu, u kojem stoji da je Uzvišeni rekao: „Podijelio sam namaz između mene i moga roba na dva dijela, a Mome robu pripada ono što traži. Pa kada rob kaže: Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, Uzvišeni Allah kaže: Hvali me Moj rob…“

Pa je Uzvišeni prvo spomenuo Elhamdu lillahi rabil alemin, a nije spomenuo Bismilu, što jasno ukazuje da bismila nije ajet od Fatihe, iako se danas u Mushafima svrstava kao prvi ajet. Da je Bismila ajet od Fatihe bilo bi propisano da i nju učimo naglas. Stoga se ja čudim onima koji je smatraju ajetom od Fatihe a ne uče je naglas. Onaj ko je smatra ajetom Fatihe neka je uči naglas, zašto bismilu uči u sebi?¹

Iz djela: “Fetve u Namazu – odabrani stavovi šejha Sulejmana el Ulvana”
Prijevod: Put vjernika

Fusnota:

1 Šejh Abdul Aziz et Tarifi kaže: „Ne postoji ni jedan vjerodostojan hadis o tome da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio bismilu na glas.

NOVO NA SAJTU

Žena muslimanka prema svome Gospodaru – Budna vjernica

0
Najvrijednija odlika žene muslimanke je njeno duboko vjerovanje u Allaha, dželle šanuhu, njeno jasno ubjeđenje da sve što se dešava ljudima, dešava se po...

Preporučeni sadržaj

Vrste grijeha

0
Dvije su vrste grijeha: mali i veliki. Ibnul Kajjim kaže: “Kur’an i sunnet, te konsenzus ashaba i tabi'ina poslije njih, kao i imama ukazuje...

Islamske teme