Da li je Bismila dio Fatihe?

Objavljeno / ažurirano:

U ovoj meseli postoji dva mišljenja:

Prvo mišljenje – da je Bismila od Fatihe, što je stav imama Šafije, a i u većini odštampanih Mushafa stoji tako. Stoga oni koji je smatraju da je Bismila od Fatihe su stava da se i bismila treba učiti naglas (tj. u namazima u kojima se uči naglas). Ovo se takođe prenosi od Ebu Hurejre, radijellahu anhu.

Drugo mišljenje – da bismila nije ajet od Fatihe niti od Kur'ana, osim u suri Neml. Kao dokaz navode hadis Ebu Hurejre, radijellahu anhu, u kojem stoji da je Uzvišeni rekao: „Podijelio sam namaz između mene i moga roba na dva dijela, a Mome robu pripada ono što traži. Pa kada rob kaže: Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, Uzvišeni Allah kaže: Hvali me Moj rob…“

Pa je Uzvišeni prvo spomenuo Elhamdu lillahi rabil alemin, a nije spomenuo Bismilu, što jasno ukazuje da bismila nije ajet od Fatihe, iako se danas u Mushafima svrstava kao prvi ajet. Da je Bismila ajet od Fatihe bilo bi propisano da i nju učimo naglas. Stoga se ja čudim onima koji je smatraju ajetom od Fatihe a ne uče je naglas. Onaj ko je smatra ajetom Fatihe neka je uči naglas, zašto bismilu uči u sebi?¹

Iz djela: “Fetve u Namazu – odabrani stavovi šejha Sulejmana el Ulvana”
Prijevod: Put vjernika

Fusnota:

1 Šejh Abdul Aziz et Tarifi kaže: „Ne postoji ni jedan vjerodostojan hadis o tome da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio bismilu na glas.

Novo na sajtu

zikr

ZIKR (spominjanje ALlaha) u određenim situacijama

Od Allahovih, dželle šanhuh, blagodati i dobra prema Njegovim robovima je da je učinio mnogobrojne koristi i pohvalne ciljeve zikra. Na to su ukazali neki...
Dova

Kada se uslišava dova?

Preporučeni sadržaj

video

Ko je odgovoran za masakre u džamijama na Novom Zelandu

Dr. Ijad el-Kunejbi o tome ko je sve odgovoran za masakr u džamijama na Novom Zelandu.
Ramazan

Vrijednosti posta

samoljublje, uobraženost

Bolest samoljublja

Možda vas zanima...

Allah će pomoći ovu vjeru sa čovjekom grešnikom

Rijetka je mogućnost da se u jednom čovjeku nađu i snaga i pouzdanost. Zato je Omer b. el-Hattab r.a. govorio: „Allahu moj, ja ti...

Kako je se šalio šejh Jusuf Barčić, rahimehullah

Ovo je reprint članka objavljenog na portalu Put vjernika prije 10 godina, decembra mjeseca 2008. godine. Žali se brat Jusufu: "Šejh, u ratu sam imao...

Sedam kapija Medine i blizina dolaska Dedžala

Živimo na kraju vremena. Velika većina malih predznaka Sudnjeg dana se već pojavila i prošla, a oni, kao što znamo, prethode velikim predznacima. Jedan...

Ne očajavajte, doista, ovaj ummet je izdržao ono što je još teže i žešće

Skoro da se ne razilaze dva razumna čovjeka oko toga da ono što se događa u cijelom arapskom svijetu – od ubijanja, nasilja, protjerivanja...

I naše meso je otrovno!

Nema razilaženja oko toga da je džihad na Allahovom putu bolji od svih ibadeta, a dokazi koji se spominju u Kur'anu i sunnetu o...