Da li Muhejsini radi za obavještajne službe?

Objavljeno / ažurirano:

Ovo pitanje je postavljeno aktivistima “Fighting Journalist” – to je grupa mudžahida koji redovono prenose vijesti sa terena na više jezika, a njihov glasnogovornik je Ebu Saddik el-Muhadžir.


Pitanje:

Da li Abdullah Muhejsini radi za obavještajne službe?

Odgovor:

Mnogo dobro poznajemo Abdullaha Muhejsinija, i on je najaktivniji poznati mudžahid u Siriji. Uvijek je okupiran sa svojim dinom i uvijek je spreman pomoći svojoj braći koja su sa njim.

Sa šejhom Muhejsinijem smo doživjeli različite napade na šijje u Halebu, a on je uvijek bio prvi u frontu i toliko nas je motivisao, da su nekoliko brata izvršila šehidske operacije. Šejh Abdullah Muhejsini je u Halebu bio ranjavan više puta.

Šejh vodi jaku da'vetsku kampanju u Siriji, i bio je sebeb što su hiljade civila postali mudžahidi.

Pre 2 godine sam bio na sastanku Džebhetun-Nusre, koji je organizovan od strane šejha Dževlanija.

Svi su bili prisutni: šejh Ebu Firas Suri, šejh Abdullah Šami, Ebu Sulejman Australi, Ebu Hamaam Askari, Ebu Ahmed Zakur, Abdullah Halebi i drugi. Ali šejh Dževlani je zapitkivao gdje je šejh Muhejsini, i jedan brat mu je odgovorio da šejh Muhejsini, zbog određenih okolnosti, danas nije mogao doći. U očima šejha Dževlanija smo mogli vidjeti nezadovoljstvo zbog toga.

Uprkos činjenici da šejh Abdullah Muhejsini nikada nije pripadao Džebhetun-Nusri, i dalje je veoma poštivan od šejha Dževlanija.

I na kraju, šejh Sulejman el-Ulvan pohvaljuje i daje šejhu Abdullahu Muhejsiniju tezkiju. Kaže: “Šejh Muhejsini je učinio hidžru u ime Allaha i ostavio je svoju porodicu, imetak i čitav dunjaluk radi Allaha. Samo će džahil ili agent za njega govoriti loše.”

 

)

NOVO NA SAJTU

Smutnja sljedbenika strasti je opasnija od smutnje Dedždžala

0
Ovo su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je govorio suštu istinu, zato ne dopusti da te ponese visoko mišljenje o sebi, kao ni činjenica da si na Pravom putu, pa da se upustiš u razgovor sa sljedbenicima strasti pod izgovorom da se s njima raspravljaš ili provjeriš njihov stav

Preporučeni sadržaj

Ramazan promjena: Evo šta su oni imali reći o Kur'anu

0
Cijeli život učenjaka je kružio oko učenja, poučavanja i primjene Kur'ana međutim opet su pred kraj života žalili što mu nisu posvetili čak i...

Islamske teme