Dr. Abdullah Muhejsini: Gdje je sada Bagdadi?

Popularno na sajtu

Dr. Abdullah el-Muhejsini, muhadžir, učenjak i posrednik među islamskim grupama u Siriji, objavio je osvrt na posljednja dešavanja koja se odnose na strahovita stradanja muslimana i kurdsku ofanzivu protiv posljednje IDIŠ-ove enklave u Siriji. Dr. Muhejsini smatra da je IDIŠ izmanipulisao muslimansku omladinu koja je pohrlila u džihad, a onda je ta omladina ”spržena” u borbama koje nisu dale gotovo nikakvog pozitivnog ishpoda. Dr. Muhejsini ipak smatra da se IDIŠ, odnosno ono što je ostalo od njega, još uvijek može pokajati i ograditi od haridžizma i guluva. Proglas prenosimo u cijelosti:

”U poruci koja mi je došla od jednog od muhadžira koji boravi u posljednjoj IDIŠ-ovoj enklavi (selo Baghuz), oni i muhadžiri koji su sa njim se žale kako su ostavljeni na život i smrt nakon što je tvrdnja o silovanju muhadžirki korištena za pokretanja borbi protiv mudžahida.

(U poruci koja je došla šejhu Muhejsiniju spomenuto je kako IDIŠ posjeduje velike magacine hrane i namirnica koji mogu pokrivati tu regiju mjesecima, ali su oni dostupni samo odabranima, uglavnom Iračanima, dok muslimanska djeca umiru od gladi)

Propala je država ‘hirafeta’ (gluposti), nakon što su je zapadni mediji preuveličavali a američki predsjednik je govorio da je neće moći uništiti. Zapad je uzdizao i preuveličavao njenu snagu kako bi je učinio magnetom za žestoku i ljubomornu omladinu, da bi ih na kraju spalili i i učinili žrtvom za projekat koji su oni proizveli.

Ja ne sumnjam u iskrenost prevarenih vojnika koji hrabro prolijevaju svoju krv misleći da čine dobro, ali, da li je iskren nijjet dovoljan bez slijeđenja učenjaka? Isto tako nemam sumnje u to da su oni koji su ih pokretali bili špijuni, pa velike li žalosti za muslimanskom omladinom!

Gdje je Bagdadi nakon što je spržio omladinu Ehli-sunneta?

Ono što shvatam je da je podrška koju su dobili bila zbog želje ummeta za ponosnim obraćanjem koje su oni koristili, zbog pritiska taguta na prsima pobožnih kao i zbog snage njihovog medijskog sihra.

Prije toga nas je Allah bio počastio sa svetim džihadom, u kojem smo podržavali mudžahide i nismo dozvoljavali da ih bilo ko napada, zbog naše ljubavi prema tom ibadetu.

Ali, što se tiče Bagdadijeve skupine, stvar je bila potpuno drugačija, jer su svi učenjaci i tragaoci za znanjem uključujući i ulemu džihada pojasnili njihovu zabludu, tako da nikome nije ostalo opravdanje, osim onome čije je Allah zapečatio srce.

Žao mi je onih koji su ostali sa njim, muhadžirske omladine koja je spaljena, a mi nismo ostavili niti jedan način a da ih nismo njime postavjetovali i savjetujemo ih danas da se pokaju Allahu i traže oprost od Njega, jer ako ljudi ne praštaju, Allah svoja vrata ne zatvara, i ja se nadam da će Allah iskrenima od njih pokajanjem dati izlaz.

Također, savjetujem one koji su ostali tamo da objavljuju snimke i glasovne poruke u kojima će pojasniti zabludu te haridžijske države, jer je od dokaza iskrenosti pojašnjavanje greške.

Velike li žalosti za našim ranjenim ummetom koji jeca u potlačenosti i poniženju, a u njegovo tijelo se zabija guluv (pretjerivanje), i kada god izađemo iz jednog ubitačnog iskustva sa haridžizmom, pogodi nas novo. Nakon što smo se zaliječili od rana Alžira, pogođeni smo IDIŠ-om, tako dolazi jedna generacija za drugom, jedna zaboravlja a druga ponavlja i napada muslimane a emocije vode omladinu koja uništava prilike spasa za islamski ummet.

Gospodaru, podari mudrost ovom ummetu.”

Dr. Abdullah el-Muhejsini iz zemlje Šama

Izvor: UmmetPress

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz