Foto reportaža: Izbjeglički kamp Rohinga muslimana

1518

Rohinge su autohtoni narod koji naseljava zapadni dio Mijanmara, azijsku državu koju mahom nastanjuju budistički narodi.

Prema UN-u, Rohinge se smatraju najugroženijom nacionalnom manjinom na svijetu. Vlada Mijanmara (Burma) ne priznaje Rohinge kao svoj narod, iako su oni tu stotinama godina, te vrši etničko čišćenje i genocid nad Rohingama.

Rohinge su prisiljene da bježe sa svog ognjišta, a situacija postaje gora time što nijedna država ne želi da ih primi. Bangladeš, koji se graniči sa Mijanmarom, vraća Rohinga izbjeglice sa granice, a neretko se događa da pogranična služba puca na izbjeglice koji pokušavaju ući u Bangladeš, bježeći pred zvjerskim napadima “miroljubivih” budista.

Na fotografijama u prilogu je jedan od rijetkih kampova za Rohinge u Bangladešu. Fotografije prikazuju užasavajuće uslove života Rohinga muslimana u ovim kampovima. Uprkos katastrofalnim uslovima, Rohinge uspijevaju da organiziraju vjerski život (na jednoj od fotografija).

(Put vjernika)