Četiri pravila koja razdvajaju vjeru muslimana od vjere sekularista

Popularno na sajtu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. I neka je salavat i selam na najodabranijeg poslanika i vjerovjesnika – Muhammeda, sallAllahu alejhi we selleme, njegovu porodicu i njegove ashabe.

A potom:

Ovo je kratka poslanica na osnovu koje musliman može spoznati razliku između njegove uzvišene vjere i novog paganstva,  tj. modernog širka, koji je poznat pod imenom “sekularizam” (el ‘almanijjeh), u svim njegovim vidovima i oblicima, kako bi ga se musliman klonio i odrekao njega i njegovih sljedbenika sekularista, mrzio ih, tekfirio i borio protiv njih bez obzira radilo se o misliocima, intelektualcima, političarima, vladarima, novinarima, pjevačima, glumcima, (sekularističkim) teorijama, vladama, sistemima i tako dalje.

Ta četiri pravila su sljedeća:

Prvo pravilo

1.  Mušrici kojima je poslan Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem, vjerovali su Allahov rububijet (da Allah postoji, da On daje život, smrt, nafaku itd…).

Kaže Allah, subhanahu we te'ala (u prijevodu značenja):

Upitaj (o Muhammede):Ko vas hrani s neba i iz zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo, i ko upravlja svim”? – “Allah”! – reći će oni -, a ti reci: “Pa zašto Ga se onda ne bojite?”(Junus, 31. ajet)

Kaže Allah, subhanahu we te'ala (u prijevodu značenja): Upitaj: “Čija je Zemlja i sve ono što je na njoj, znate li? “Allahova” – odgovoriće, a ti reci; “Pa zašto onda ne dođete sebi?” Upitaj: “Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar svemira veličanstvenog?” “Allah!” – odgovoriće, a ti reci: “Pa zašto se onda ne bojite?” Upitaj: “U čijoj je ruci vlast nad svim, i ko uzima u zaštitu, i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li?” Od Allaha!” – odgovoriće, a ti reci: “Pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni?”(El-Mu'minun, 84-89. ajet)

Također kaže Allah, subhanahu we te'ala (u prijevodu značenja): “Ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, sigurno će reći: ‘Allah!’” (Zumer, 38. ajet)

Pored toga, Allahov poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem, se borio protiv njih i smatrao nevjernicima, što ukazuje da samo vjerovanje u Allahov rububijet nije dovoljno za ulazak u islam.

Sekularisti, mimo onih ekstremnih, također priznavaju da rububijjet pripada samo Allahu. Možda neki od njih čak imaju i neke od ibadeta, ali pored toga nisu muslimani. A što se tiče ekstremnih sekularista oni kažu: ”Nema Boga, nema Rabba (Stvoritelja) i život je samo materija“.

Drugo pravilo

2. Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je došao među ljude, koji su imali svoje pravilnike i zakone sa kojima su sudili u sporovima između sebe. Također su imali dosta džahilijetskih običaja (iz predislamskog vremena) koje su poštovali, tako da nisu prihvatali Allahov sud i Njegovu uputu.

Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, ih je smatrao nevjernicima i borio se protiv njih.

Kaže Allah, subhanehu we te'ala (u prijevodu značenja): “Ne jedite (o, vjernici) ono (meso) pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je, uistinu, grijeh! A šejtani navode štićenike  svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili (prihvatili ono što kažu), i vi biste, sigurno mušrici (mnogobošci) postali.”(El-En'am, 121. ajet) (Razlog zbog kojeg šejh Ali Hudajr navodi ovdje ovaj ajet jeste taj što su mušrici došli Allahovom Poslaniku, sallAllahu alejhi ve sellem, i rekli:  Kako to da vi jedete ono što ubijete (tj. zakoljete) svojim rukama, a ne jedete ono što ubije Allah (tj. ono što preseli prirodnom smrću). Pa je Allah objavio (u prijevodu značenja): ”A šejtani navode štićenike  svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili (prihvatili ono što kažu), i vi biste, sigurno mušrici (mnogobošci) postali”, tj. ako bi ste vi pokorili njima i ohalali ono što je Allah zabranio, u ovom slučaju strvinu, i vi biste postali mušrici jer sud pripada samo Allahu i niko nema pravo da nešto ohalali ili oharami ili donese sud osim sa dokazom iz Allahove Knjige i sunneta Njegova Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, op.rec.)

I kaže Allah, subhanehu we te'ala, o Kurejšijama i onima koji ih slijede (u prijevodu značenja): “Zar oni da imaju bogove koji im u vjeri propisuju ono što Allah nije naredio? Da nije Riječi prije izrečene, među njima bi već bilo presuđeno. – A nevjernike, doista, čeka patnja nesnosna.”(Eš-Šura, 21. ajet)

I sekularisiti imaju svoje zakonodavstvo i zakone, laičke, lokalne, pokrajinske ili svjetske sudnice, sudove u kojima se rješavaju njihovi međusobni sporovi. Također imaju džahilijetske običaje koje nazivaju “civilizacija” , “napredak”  ili “razvitak”. Nisu  prihvatili Allahov sud niti Njegovu uputu tako da se moraju smatrati nevjernicima i moramo se odreći od njih.

Treće pravilo

Allahov poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je došao ljudima koji su svoju vjeru ponekad praktikovali a ponekad ne. Tako su na primjer obožavali Allaha u poteškoćama i nedaćama, a u blagostanju su činili širk Njemu Uzvišenom.

Kaže Allah, subhanehu we te'ala (u prijevodu značenja): “Kad se u lađe ukrcaju, iskreno se mole Allahu, a kad ih On do kopna dovede, odjednom širk čine (obožavaju druge mimo Allaha).”(El-‘Ankebut , 65. ajet)

Tako su isto određene stvari posvećivali samo Allahu, subhanehu we te'ala, a druge svojim idolima pa je Allah, subhanehu we te'ala, povodom toga objavio (u prijevodu značenja): “Oni (mušrici) određuju za Allaha dio ljetine i dio stoke, koju je On stvorio, pa govore: “Ovo je za Allaha” – tvrde oni -, “a ovo za božanstva naša!” Međutim, ono što je namijenjeno božanstvima njihovim ne stiže Allahu, dok ono što je određeno za Allaha stiže božanstvima njihovim. Kako ružno oni sude! (El-An'am, 136. ajet)

Što se tiče sekularista, oni se Allahu, subhanehu we te'ala, obraćaju samo tokom mjeseca ramazana, povodom ženidbe ili razvoda braka1 i još nekih stvari. Za sve ostalo pozivaju se na njihove sopstvene zakone i njihove zabludjele običaje.

Četvrto pravilo

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je došao mušricima u vremenu kad su oni obožavali mnoga božanstva. Među njima je bilo onih koji su obožavali slike i kipove, džine i meleke, zvijezde i vatru, dok su drugi obožavali Isaa, alejhisselama, sina Merjemina i druge poslanike, alejhimusselam, kao i pobožne ljude koji su preselili.

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, nije pravio razliku među njima. Sve njih je smatrao nevjernicima i borio se protiv njih.

Sekularisti isto tako obožavaju različite ljude i stvari. I njih je različitih skupina, ima onih koji  obožavaju Amerikance, ima onih koji obožavaju Evropljane, ima i onih koji obožavaju Ruse, a ima i onih koji obožavaju novi svjetski poredak. Među njima ima onih koji obožavaju vladare, ima i onih koji obožavaju teorije (pokrete)2. Ima također i onih koji obožavaju naciju, nacionalizam i one koji u to pozivaju. Među njima nema nikakve razlike kada je propis riddeta3 i nevjerništva u pitanju.

Napisao: šejh Ali ibn Hudajr el-Hudajr, hafizahullahu
Izvor na arapskom: www.tawhed.ws
Izvor na engleskom: www.salafimedia.net
Prevod sa engleskog: Emetullah Umm Nura
Recenzija prijevoda: Ebu Ubejde

Fusnote: 


1. Šejh ovdje cilja na zakonike arapskih zemalja koji od islama ne sprovode ništa izuzev poglavlja o braku, razvodu, mirazu itd, ali i tu opet djelimično, a ne u cjelini, op.rec.
2. Cilja se na teoriju evolucije, demokratiju, komunizam i druge ljudske zabludjele teorije, op.rec.
3. Riddet – otpadništvo, op.rec.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz