Islamski omladinski časopis SAFF

Popularno na sajtu

Poštovani čitaoci dobre volje!

Normalna je stvar da se ljudi razlikuju po pameti i ideološkom opredjeljenju. Samim tim, oni se razlikuju po načinu izabiranja stavova i pravaca koje slijede u životu. To je nepobitna činjenica koju i Uzvišeni Gospodar spominje u Kur'anu (u prijevodu značenja): „A da je Gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio. Međutim, oni će se uvijek razilaziti, osim onih kojima se Gospodar tvoj smiluje…“1


S druge pak strane, postoje ljudi koji neprestano i skoro svakodnevno svojim jezicima „bičuju“ njihove neistomišljenike i pritom ne vode računa ni o kakvom moralnom kodeksu. Da o islamskom ahlaku uopšte i ne govorimo.

Stvar dobiva još više na negativnom intezitetu u situaciji kada se ideološka nesnošljivost određene grupe ljudi pretvara u javno i bestidno prozivanje onih „drugih“!

U nedostatku argumenata, komunikacija među ljudima je skoro nemoguća. Međutim, islam je lijek za sve bolesti pa i za bolest lažnog optuživanja i medijskog sakaćenja Allahovih robova od strane profesionalnih falsifikatora u obliku nekih teologa koji zagovaraju pozivanje u islam i autentično tumačenje sunneta!!

U periodu koji je iza nas, ta grupa teologa uporno pokušava da na svjetlo dana plasira nešto odveć mračno i tamno a čini se da ni oni sami ne shvataju kako ta njihova koncentracija samoprevare ne prelazi granice njihovog individualnog razumijevanja problema muslimana u svijetu. Barem smo se mi nadali da je tako.

Međutim, vrijeme je pokazalo kako su se ti teolozi pretvorili u iskrene dušebrižnike nekih kraljevskih dinastija arapskog Zaljeva. Tako su oni tamošnje raspoloženje političke garniture na vlasti prebacili i na tlo bosanskog govornog područja. To su učinili odveć perfidno te su po uzoru na vjerski državni aparat tih dinastija kreirali i njihovu ličnu politiku preko koje gledaju na događaje u društvu i uporno pokušavaju da ta dešavanja uokvire u ram „vjerske tolerancije“ i „islamske samilosti prema ljudima“! Tako oni postupaju i to je ono što mi vidimo.

Mi ovdje podvlačimo da protiv toga nemamo ništa jer je to pravac kojeg su oni na ovom svijetu izabrali baš kao što smo i mi izabrali ovaj naš pravac. Uzvišeni Allah kaže (u prijevodu značenja): „…i da je čovjekovo samo ono što sam uradi, i da će se trud njegov sigurno iskazati, i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti.“2

Ali, i pored toga što nemamo ništa protiv njihovog opredjeljenja, naglašavamo da je dužnost svakog muslimana da naređuje dobro i odvraća od zla. To je naša vjerska obaveza. Znači, mi nemamo ništa protiv njihove odluke jer ne možemo uticati na istu zato što  je ona dio Allahovog određenja. Ipak, djela koja proizilaze kao rezultat pogrešne odluke nekih ljudi, na to se mora upozoravati.

Dakle, mi nećemo prozivati po imenu i prezimenu, kao što to oni nama rade, ali ćemo rastjerati ovu maglu koju je oko našeg rada i portala stvorio časopis sa islamskim predznakom. U riječima koji slijede, mi nećemo spominjati ime tog časopisa jer smatramo da je gore navedeni naslov dovoljan.

Iako njihov časopis opisuju kao – islamski, kada je naš portal u pitanju, teolozi koji pišu u njemu ni za momenat ne odstupaju od retorike nekog jeftinog i otrcanog mahalskog piskarala kojeg su po potrebi aktivirali radi neke „skandalozne afere“ dnevne politike. Tako će taj mrtvi novinar odjednom doživjeti svoje vampirsko uskrsnuće!

To se upravo događa sa ovim časopisom!

Niotkud i ni zbog čega oni iz svih raspoložih novinarskih sredstava „pucaju“ po autoritetu našeg portala i okrivljuju naš rad na način nedoličan uličnoj svađi a kamoli učenim teolozima, kako to oni tvrde za sebe.

Dok nas terete da možemo biti bilo ko i da možda radimo za bilo koga i dok na sva zvona zvone kako radimo protiv interesa Bošnjaka u BiH, istovremeno oni izjave nekih ljudi na facebooku-u ili na nekom forumu koji nemaju nikakve veze sa uređivačkom politikom našeg portala, niti imaju veze sa našim menhedžom u akidi, koriste kao nepobitne argumente o tome ko smo mi i kakav način djelovanja zagovaramo!!

To je klasičan napad na dignitet i autoritet našeg portala i to putem laži i novinarskih podmetanja. Nakon istraživanja ko stoji iza teksta koji je problematični časopis „izbacio iz cipela“ gdje je njihov urednik proglašen kjafirom, mi smo došli do slijedećeg demanta kojeg je dobrovoljno objavio čovjek kojeg taj časopis pripisuje nama i našoj akidi. Napominjemo kako je taj čovjek prihvatio da se javno oglasi sve u cilju ukazivanja da on nije dio našeg tima i da nema veze sa uređivačkom politikom našeg portala.

Mi mu zahvaljujemo zbog njegove korektnosti prema nama i zbog njegove odvažnosti da se oglasi na taj način.

Evo u cjelini tekst njegovog demanta:

Pošto je na mene iznesena laž i potvora da sam od ljudi sa sajta PUT VJERNIKA, a sve je to objavljeno u novini SAFF, ovom prilikom želim da objavim demant na te laži! Ja Abdulhaqq Mirza nemam ništa sa sajtom PUT VJERNIKA niti poznajem te ljude! Imam profil na facebooku na kojem iznosim svoje lične stavove i ti moji stavovi su uzeti sa moga profila i lažno pripisani sajtu PUT VJERNIKA! O ovome sam obavjestio uredništvo SAFF-a, tj. Abdusameda Nasifa Bušatlića lično! Ko želi više informacija o ovom slučaju neka kontaktira mene lično na moju email adresu: bh_abdulhaqq@live.com ili na moj profil na facebooku pod imenom Abdulhaqq Mirza!!!

 Poštovani čitaoci!

Vi sada budite svjedoci kakvim se metodama služe odgovorni u problematičnom časopisu. To je kulminacija „pameti“ i „duboke brige“ kako da među muslimanima zavlada „red i mir“!

Uporno nas prozivaju i traže od nas da mi preuzmemo odgovornost za našu djelatnost i da javno iznesemo svoja imena i prezimena iz samo njima poznatih razloga.

Ako su nešto saznali od njihovih ljudi, nešto što bi nam se „obilo“ o glavu, onda neka nas obavijeste o tome, međutim, ako to rade iz nekih patriotskih pobuda duboko uvjereni da su oni jedini vjerski autoritet koji polaže pravo na konačnu istinu pred njihovim narodom, onda neka ih, ne želimo od njih nikakve usluge!

Ako pak raspolažu informacijama da naš javni informativni servis radi protiv interesa Bošnjaka, onda ih mi možemo učtivo pozvati da iznesu njihove dokaze za to što tvrde, ali neka ni za momenat ne zaborave i ne odstupe od hadisa Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, koji kaže: „Ko prolazi kroz džamiju ili kroz pijacu, a sa sobom bude nosio koplje, neka ga dobro pričuva ili neka svojom rukom prekrije njegov vrh, da ne bi njime ozlijedio nekog od muslimana.“3


Riječnik huškanja i zlovolje dotičnog časopisa koji je protiv našeg portala pokrenuo „lov na vještice“ je stvar koju mi ničim nismo izazvali. To što neki teolozi tog časopisa tvrde kako mi gajimo i forsiramo ideologiju tekfira, samo po sebi govori o stepenu neinformiranosti i izopačenog dostavljanja informacija njihovim čitaocima.

Naravno, uvijek je važilo pravilo: volim te jer si moj istomišljenik i nije me briga da li si u pravu ili ne! Tako će puno ljudi gledati kroz prizmu optužbe na naš račun jer su ih teološki novinari konstantno pogrešno obavještavali.

Da li su to radili namjerno ili sasvim namjerno, to nam nije poznato i nećemo o tome raspravljati. U svakom slučaju nećemo nagađati kao što to oni rade kada govore o nama. U islamu, nagađanje i sumnja su grijeh.

Neka se zna da niko od članova administratorskog tima portala PUT VJERNIKA nikada nije proglasio kjafirom niti jednog daiju sa bosanskog govornog područja i to nije metodologija našeg djelovanja. Oni koji tvrde suprotno, neka to dokažu a sigurno neće dokazati osim ako se ne posluže lažima i podmetanjima. Mi se nadamo da su odgovorni u tom časopisu iznad toga da se služe tako niskim udarcima.

To što smo se u nekim tekstovima bavili pojedinim političarima sa bosanske političke scene nije neko kazivanje iz domena naučne fantastike već predstavlja jednostavni rezultat našeg shvatanja govora uleme ehlu sunnet vel džemata po pitanju pomaganja nevjernika protiv muslimana.

Šejh Abdulaziz ibn Baz, rahimehullah, kaže: „Islamski učenjaci su složni na tome da je nevjernik onaj koji pomaže nevjernike protiv muslimana bez obzira na vrstu pomoći koju im pruža kao što je Uzvišeni rekao (u prijevodu značenja): „O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i kršćane! Oni su sami sebi zaštitnici! A onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati, ta, i on je jedan od njih…“4

Šejh Abdullah ibn Abdilatif Alu Šejh, rahimehullah, kaže: „Prisno prijateljivanje sa nevjernicima je kufr koji izvodi iz vjere. To je kada ih neko brani, pomaže ih novcem, tijelom, stavom ili mišljenjem!“5

To je ono što mi možemo reći kao odgovor na reakciju tog časopisa u vezi „spornog“ teksta. Mi se ne možemo načuditi kako nas oni napadaju kada svoje stavove dokazujemo izjavama priznatih učenjaka, dok s druge pak strane, oni javno potvrđuju Allahovu uputu upravo onima o kojima ti učenjaci u negativnom kontekstu govore!?

Dakle, naglašavamo kako mi nismo htjeli odgovarati na bilo kakve optužbe dotičnog časopisa sve dok nam javno nisu pripisali karakteristike „tekfirovaca“. Druga je stvar ako uredništvo tog časopisa ne smatra vjernicima mudžahide o kojima obavještavamo ili ih pak smatraju zabludjelom sektom!

Onda će se na isti način postaviti i prema nama. O onom veoma diskutabilnom naslovu u njihovom časopisu na račun našeg portala nećemo raspravljati jer, iskreno se nadamo, to je bila samo nesretna štamparska greška.

Da vas samo podsjetimo kako je tekst naslovljen – PUT (NE)VJERNIKA.

Nama je dovoljno to što nas svakodnevno etiketiraju razni mediji koji po svaku cijenu žele zaustaviti rad našeg portala i zaista ne želimo gubiti vrijeme na pismeno prepucavanje sa nekim časopisima koji za sebe tvrde da su islamskog karaktera.

Mi ne želimo i ne podstičemo na javno omalovažavanje i potcjenjivanje ljudi koje ne smatramo nevjernicima, iako problematični časopis uporno pokušava da nas prikaže u tom svjetlu.

Možda se kod njih mjerilo poremetilo zbog nemogućnosti shvatanja onoga o čemu mi najčešće govorimo, te zbog toga gaje taj neprijateljski stav prema nama.

S druge pak strane, neka im bude jasno da smo mi itekako svjesni njihovih potvora i kleveta. Neka im bude jasno da su prvi povukli crtu netrpeljivosti među ljudima time što su odstupili od utvrđenog metoda pravednog prenošenja informacija. Međutim, mi ćemo i na to odgovoriti hadisom Allahovog Miljenika, sallAllahu alejhi we sellem, koji kaže: „Ja garantujem kuću u podnožju Dženneta onom koji se okane rasprave iako je u pravu…“6

Na kraju će njihove riječi ostati nijemi svjedok protiv njih. Na Sudnjem danu će te riječi itekako glasno odzvoniti.

Kada redakcija spomenutog časopisa obavještava o stanju muslimana, to čine u kontekstu političkih previranja u svijetu. Kada mi obavještavamo o stanju muslimana u svijetu, to činimo iz vjerskih razloga, inšaAllah.

Eto, to je razlika između našeg i njihovog rada! Ništa više.

Neka nas više ne prozivaju! Neka nas više ne potvaraju! Neka nam ne pripisuju ono od čega smo nevini! Mi se više nećemo obazirati na njihove neargumetovane optužbe i klevete! Mi ne želimo da među sljedbenicima Kible unosimo još dublji razdor i mržnju! To prepuštamo „hrabrijima“ od nas!

Ako su oni od nas očekivali upravo ovakvu reakciju kako bi sa sebe „sprali“ ljagu da imaju ičeg zajedničkog sa nama, eto im, dobili su što su htjeli.

Ako sada posjeduju „nepobitan dokaz“ da nemaju ništa zajedničkog sa nama, pa neka znaju da je naš moto na ovom svijetu riječ Uzvišenog Gospodara (u prijevodu značenja):

„A kad čuju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i reknu: „Nama naša djela, a vama vaša djela; mir vama! Mi ne želimo društvo neukih.“7

Administratorski tim portala „Put vjernika“1. Kur'an, Hud/118

2. Kur’an, En-Nedžm/38-40

3. Mutefekun alejhi

4. Kur'an, El-Maide/51;

5. Newakidul-imani el-qawlijjeti wel-amelijjeti – autor: Abdulaziz ibn Muhammed ibn Ali ibn Abdilatif; str.390; doktorska disertacija sa univerziteta Muhammed ibn Saud, Rijad, Saudiska Arabija; treće izdanje 1427. g.h.

6. Bilježi Ebu Davud

7. Kur'an, El-Kasas/55

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz