Islamski Emirat Afganistana: Šta kolonijalisti rade okupiranim narodima

Popularno na sajtu

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

Imperijalističke i kolonijalističke sile, u svojoj zvaničnoj politici imaju ubijanje naučnika, stručnjaka i istaknutih književnika i ličnosti islamskog ummeta. Isto važi za Afganistan gdje su ozloglašenoj „Blackwater“ organizaciji date odriješene ruke u sprovođenju ovog zlog zadatka pod nadzorom Združene komande za izvođenje specijalnih operacija – tajne vojske Pentagona koja je prethodno bila pod komandom McCrystala, trenutnog vrhovnog komandanta za Afganistan.

 


Cilj je da se otvori put za neobrazovne, neznalice i nesavjesne klovnove koji treba da ostanu na kormilu, zahvaljujući svesrdnoj pomoći imperijalizma. I onda, zapadne sile obavezuju svoje surogate sluge raznoraznim sporazumima nauštrb nacionalnih, kulturnih i vjerskih vrijednosti i vitalnih interesa nacije da preuzmu sva strateška bogatstva i resurse koje zemlja posjeduje, uključujući telekomunikacije, elektrane, puteve (transport), rudnike i tako dalje…

Nakon toga, kolonijalizam teži tome da opustoši i opljačka prirodna bogatstva i resurse. Slično tome, okupatorske snage raspoređuju nacionalno blago na nepravedan i nejednak način, dajući lavovski dio svojim ulizicama i najamnicima. Kao rezultat toga, većina stanovništva se suočava sa ekonomskim problemima. Ovdje kolonijalizam opet ima koristi od siromaštva stanovništva, jer koristi siromašne stanovnike kao sluge za postizanje agresorskih ciljeva.

Imperijalizam ohrabruje negativnu konkurentnost među ljudima i težnju ka stjecanju bogatstva i društvenog položaja. U toku takvog takmičenja, takmičari često ne misle o svojoj časti, kulturi, historiji i vjeri, što zapravo i jeste sam cilj kolonijalizma, zbog toga što u takvoj atmosferi, oni mogu lahko da zaposle građane koji će raditi za ciljeve kolonijalizma. Istovremeno, kolonijalizam širi rasne podjele i razlike u društvu. Ovo omogućava kolonijalnim silama da okrenu jednu etničku grupu protiv druge i na taj način osiguraju svoju vladavinu nad društvom. To je upravo ono što se dešava u Afganistanu danas.

S jedne strane Amerika govori o demokratiji i ljudskim pravima, a istovremeno podržava gospodare rata čije su ruke zakrvavljene krvlju hiljada nevinih ljudi. Pod okriljem Vašingtona cvjetaju ubice poput Abdur-Rešida Dostuma, kome su data najviša mjesta u kabulskoj administraciji, umjesto da mu se sudi zbog ubijanja hiljada siromašnih Afganistanaca. Kao dodatak ovome, kolonijalne snage šalju svoje vjerske grupe, u ovom slučaju kršćanske misionare, u okupirana društva kao što su Irak i Afganistan sa ciljem da preobrate muslimane u kršćanstvo, jer oni vjeruju da preobraćenici iskreno rade za njihove političke, ekonomske i vjerske ciljeve.

Mnogi afganistanski posmatrači su iskazali veliku zabrinutost zbog prisustva kršćanskih misionara u Afganistanu. Ova zapadnjačka mahinacija je bila jasno razotkrivena kada su mudžahidi Islamskog Emirata Afganistana u provinciji Gazni zarobili 23 kršćanska misionara, koji su pripadali Saemmul prezbeterijanskoj crkvi iz Seula.

Trenutno, borbene jedinice i kršćanski misionari djeluju rame uz rame u Afganistanu. Otvorili su kancelarije sa ciljem pokrštavanja Afganistanaca. Neke nevladine organizacije ih hrabre u pokrštavanju mladih Afganistanaca. Daju im Biblije i obećavaju državljanstva u Europi ili Americi. Iznajmili su kuće u Kabulu, prividno kao škole za studente – neke od njih za studente iz Helmand provincije. Isplaćuju novac indirektno preko nekih zvaničnika provincije Helmand, kao što je slučaj sa Amir Šir Muhamedom, koji igra glavnu ulogu u iznajmljivanju tih kuća.

Misionari potiču omladinu protiv trenutnog džihada i pozivaju ih u kršćanstvo. Nikome nije dozvoljeno da zna šta se tačno dešava u sklopu tih škola. Lokalni agenti potiču studente da se uključe u rad tih škola. Okrivljuju Talibane za svu anarhiju koja se dešava u zemlji i pružaju podršku američkoj okupaciji Afganistana. Ovdje možemo vidjeti kako su nevini studenti zloupotrebljeni za ostvarivanje politički motivisanih ciljeva američkog kolonijalizma. Njih nije briga za to što će pogaziti i prekršiti međunarodno priznate principe i norme ljudskih prava.

8. safer 1431. h.g.

23. januar 2010.

Islamski Emirat Afganistana

 

 

 

 

 

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz