Izgovaranje nijeta prije djela (namaza, posta…)

Popularno na sajtu

Pitanje:

Jednom prilikom sam čula od nekih šejhova, da nijet nije obavezan i da je dovoljno djelo, na primjer: nijet posta, nijet ustajanja na sehur, pa da li su djela dovoljna bez izgovaranja nijeta?

Odgovor:

Allah ti dao bereketa, cijenjena sestro!

Ovo je bitno pitanje na koje nisam skrenuo dovoljno pažnje, zato sada kažem: Nije dozvoljeno izgovaranje nijeta, jer je izgovaranje nijeta od uvedenih stvari (novotarija).

Rekao je Ibnu Omer kada je čuo čovjeka da kod oblačenja ihrama kaže: Allahume inni uridul hadždže vel umrete – Allahu ja hoću da obavim hadždž i umru. Rekao mu je: Jel to podučavaš ljude? Zar Allah ne zna šta je u tvom srcu?

Pa se nijet ne izgovara čak i kada se hoće obaviti hadždž ili umra!

Pa se ne govori kada hoće obući ihrame: Allahume inni uridul haddždže vel umrete – Allahu, ja hoću da obavim hadždž i umru, već donosi telbiju za hadždž i umru zajedno ili samo za jedno od dva obreda.

Pa kaže kao što je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, govorio: Lebbejke umreten we hadždžen – Odazivam ti se umrom i hadždžom!

Ili samo: Lebbejke umreten – odazivam ti se umrom.

A ovo se ne ubraja u izgovaranje nijeta već je ovo na stepenu tekbira kao kod ulaska u namaz.

I također kada hoće da klanja namaz, ne kaže kao što kažu neki džahili: Allahume uridu ussalije salatez zuhri erbeu` reka`at – Allahu hoću da klanjam podne namaz četiri rekata (ili kao što se na našim prostorima kaže: Nevejtu en usalije salatez-zuhri i slično, op. prev).

Jer ovo nije prenešeno od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem, niti od ikoga od ashaba, Allah bio zadovoljan njima.

I ovako je isto sa svim ibadetima, jer je mjesto nijeta srce.

I dovoljno je donošenje odluke za djelo…

OdgovorioŠejh Abdurrahman b. Abdullah b. Salih Es-Suhejm
Izvor teksta: www.saaid.net

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz