Kakav to islam oni hoće?!

Popularno na sajtu

Novinska agencija Al-Jazeera je u programu „Dnevni susret“ organizovala intervju sa (bivšem) predsjednikom Francuske, Nikolasom Sarkozyjem (Nikola Sarkozi), u kojem se osvrnuo na probleme kroz koje prolazi Francuska, tačnije na probleme sa kojima se muslilmani susreću u Francuskoj, te stav francuske vlade spram tih problema, pa je Sarkozi puno toga kazao, a što je ujedno i vrlo opasno, ciljajući time na nadolazeće opasnosti za muslimane u Francuskoj posebno, i u cijeloj Evropi općenito.

Najopasnije što je Sarkozi naveo jeste to da kada neki muslimani žele napustiti svoju zemlju i doći u Francusku kako bi tu boravili, oni neminovno moraju da se pridržavaju njenih „vrijednosti“, i da žive svoje živote u skladu sa tim „vrijednostima“; pa ako neko od muslimana to neće da prihvati onda za njega nema mjesta tamo, i neka se odmah pokupi i napusti Francusku!

Ovo su te blještave demokratije, sloboda, bratstvo i ravnopravnost, koje je francuska revolucija postigla a sa kojima se još uvijek diči! A opće poznato je da se sva prava i slobode na krstaško-cionističkom zapadu odmah ograničavaju i zaustavljaju kada su muslimani u pitanju!

A njegova najpreciznija, ujedno i najodvratnija, izjava je: „Francuska želi francuski islam, a ne islam u Francuskoj!“

To znači da Francuska želi islam na francuski način, islam koji je izopačen i išaran, islam koji se po prohtjevima oblikuje, i usklađen sa francuskim karakteristikama i mjerilima. Želi od muslimana da se ne suprotstavlja – a on živi po islamu – francuskim “vrijednostima” koje su izgrađene na miješanju muškaraca i žena, te bludničenju i bestidnosti! A od muslimanke želi da se oblači zatim pleše na francuski način, i da spava s kim god poželi kao što to Francuskinje čine! Želi da muslimani ne govore o nevjerstvu židova i kršćana, niti o džihadu protiv okupatora!

Nije ovo samo francuski problem, niti samo njihova želja!

Svaka država u svijetu želi od muslimana da svoj islam usklade shodno njihovim zakonima, načelima i vrijednostima. Svaki „vladar“ želi od muslimana da na islam gledaju sa njegove perspektive, i da ga razumiju i shvataju na njegov način, tj. po njegovim strastima; od ovoga se ne izuzima nijedna država kao ni vladar na svijetu.

Iz tog razloga, došlo je do mnogobrojnih shvatanja islama, srazmjerno državama i vladarima; pa tako imate francuski islam, engleski islam, američki islam, jevrejski islam, arapski islam, ljevičarski islam, desničarski islam, kraljevski islam, republički islam, komunistički islam, kapitalistički islam… a nigdje tu nema samo onog pravog i božanskog islama, kojeg je Allah Uzvišeni odabrao za vjeru muslimana.

I svako ko se bude suprotstavio tim njihovim izobličenim „islamima“ od kojih se istinski i božanski islam odriče, taj je u njihovim očima i zakonima zločinac, radikal, pristrasan, uništitelj, i opasni terorista, kojeg obavezno treba ščepati za kosu i noge i protiv njega pokrenuti svjetski rat kako bi ga se otarasili!

Koji to islam žele ovi vladari, i s kojim su to islamom zadovoljne njihove vlade; na njih se u potpunosti odnose riječi Allaha s kojima kori i grdi židove: „I kad god vam je koji poslanik donio ono što nije godilo dušama vašim, vi ste se uzoholili, pa ste neke u laž ugoniti, a neke ubijali.“ (El-Bekara, 87)

Na njih se odnosi i Faraonov izgovor s kojim je pravdao svoju želju za ubistvom Musaa, alejhis-selam, a koji se navodi u riječima Uzvišenog Allaha: „'Pustite vi meni’, reče faraon, ‘da ubijem Musaa, a on neka moli pomoć od Gospodara svoga, jer bojim se da vam on vjeru vašu ne izmijeni ili da na zemlji nered ne izazove.'“ (Gafir, 26)

Napisao: Dr. Salah b. Abdil-Fettah El-Halidi
Izvor: http://www.ilmway.com/
Prevod i adaptacija: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz