Hoće li se i “naši” parlamentarci ovako zaklinjati?

Popularno na sajtu


Veliki broj daija našeg govornog područja je podržao selefijsko upuštanje u vode politike nakon svrgavanja jednog od najvećih taguta današnjice Husnija Mubareka. Po uzoru na egipatski postupak veliki broj daija podržava i podstiče na glasanja, izbore i ulazak u parlament, ne uzimajući u obzir veliku razliku između trenutnog stanja u arapskim zemljama kao i ljudima koji ulaze u parlament za razliku od naših prilika i uslova kao i ljudi koji ulaze u parlament.

Ne osvrćući se ovom prilikom na ispravnost ili neispravnost ovakvih postupaka, neminovno se nameće pitanje daijama koji pozivaju ulasku u parlament na našim prostorima i okolnostima u kojima se nalazimo, hoće li se i „naši” parlamentarci poput egipatskih zaklinjati da će poštovati zakon u onome u čemu on nije oprečan Šerijatu, i tražiti da parlament napravi pauzu kako bi se obavio namaz?

Preporučujemo:

Propis parlamenta i parlamentaraca

Islamski stav o glasanju na demokratskim izborima – šerijatski dokazi

Nenadmašan govor o koristima i štetama glasanja i ulaska u parlament

(Put vjernika)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz