Za čim žudiš, dunjalukom ili ahiretom?

Popularno na sajtu

Izgleda da mnogi od nas troše nevjerovatno puno vremena da izaberu posao iz snova. Konačno, ono što zaradimo pretvaramo u bolji auto, veću kuću, viši socijalni status. Pa čemu stremiš: dunjaluku ili ahiretu?


A, mi smo upozoreni na to u Kur'anu:

„Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete, sve dok grobove ne naselite.“ ( Sura Takasur – Nadmetanje)

„Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika;“ (Sura Tagabun – Samoobmana, 15. ajet)

Uvijek misliš na rezultate svojih ovosvjetskih aktivnosti?

„…a njima će se učiniti, o­noga Dana kada ga dožive, da su samo jedno večer ili jedno jutro njezino ostali.“ (Sura An-Nazi'at – Oni koji čupaju, 46)

Raskošna kuća i moderna ljetovališta su privremena ovosvjetska obmana dok posvećivanje vremena i truda nečemu što traje vječno ima više smisla, zar ne?

Jesi li ikad na minut zastao i razmislio da napraviš sebi kuću u Džennetu?

„Allah će sagraditi kuću u Džennetu svakom onom ko istraje u obavljanju 12 rekata sunneta dnevno: 2 prije sabaha, 4 prije i 2 poslije podne-namaza, 2 poslije akšama i sva poslije jacija-namaza.“ (Tirmizi)

Pa ipak, brige i tjeskobe dominiraju našim životima u tolikoj mjeri da mnogi od nas propuštaju neke farz (obavezne) namaze radi ovosvjetskih razloga. Jesmo li zaboravili na sastanak sa melekom smrti? Naš sastanak s Allahom?

Imamo priliku da postignemo visoka mjesta u Džennetu, da sretnemo Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, da sretnemo blagoslovljene ashabe radiAllahu anhum i, prije svega, da vidimo Allaha Veličanstvenog! Zvuči zadivljujuće, zar ne? Pa ipak izbor mnogih od nas je ne da žudimo za Džennetom. Na žalost, dunjaluk nas zbunjuje i „usisava“ tako da gubimo iz vida našu svrhu – obožavanje Allaha – i svoj najvažniji cilj – Allahovo zadovoljstvo i kao posljedica toga Džennet.

„Ali, vi više život na ovom svijetu volite, a o­naj svijet je bolji i vječan je.“ (Sura Al-A'la – Svevišnji, 16)

Zaista, ahiret nam je bolji; treba da iskoristimo svoje vrijeme na dunjaluku da radimo za njega.

Pa, da li je naš prioritet dunjaluk umjesto ahireta?

“Cool-faktor”

Zamisli da ti bude zabranjen vječni život u blaženstvu jer…

– zanemaruješ namaze jer se bojiš da nećeš biti “cool” među vršnjacima
– jer si izabrao da ne živiš prema kur'anskim odredbama jer se bojiš ismijavanja i siromaštva
– ne nosiš hidžab i džilbab jer to nije moderno, ili u nekim kulturama to nosiš samo zbog mode
– tračiš sate slušajući muziku ili zureći u časpise ispunjene haram slikama.

Kada sjednemo i logički razmislimo o tome, šta vidimo?

„Naše duše su skupocjene i odgovaraju jedino vrijednosti Dženneta. Zato, prodajmo ih samo za tu cijenu.“

No-time faktor

Naš Poslanik sallAllahualejhi ve sellem i ashabi radiAllahu anhum imali su mnogo više obaveza od nas, pa ipak nikada nisu propuštali da ispune svoje dužnosti obožavanja i prisjećanja Allaha subhanehu ve teala.

Činjenica je da mi nemamo više obaveza, nego će prije biti da smo zanemarili svoj cilj i pomiješali prioritete. Zadovoljstva koja pruža ovaj svijet nisu ništa spram onih na budućem svijetu, pa zbog čega smo onda zanemarili ili čak napustili svoje primarne dužnosti?

Ako uhvatite sebe da stalno dajete prednost dunjaluku nad ahiretom, vrijeme je da pronađate ravnotežu: dakle, odlučili ste da hoćete da radite za budući svijet? Elhamdulillah, samom tom odlukom načinili ste prvi korak! Ako ste još živi, još dišete, vrata pokajanja su otvorena i nije prekasno da zadobijete Džennet.

5 najvažnijih savjeta:

  1. Napravi listu svojih prioriteta i uskladi ih prema važnosti
  2. Planirajte i rasporedite svoje vrijeme svaki dan
  3. Neka vaš dnevni raspored bude sačinjen s fokusom na namaze, i to što više, neka vam namazi budu prioritet!
  4. Rasporedite vrijeme realistično i praktično. Kada tako rasporedite vrijeme, učit ćete Kur'an svakodnevno (a vrijeme učenja možete povečavati kako napredujete).
  5. Koristite noćne sate za ibadet:

„ta ustajanje noću, zaista, jače djeluje i izgovara se jasnije, a ti danju, doista, imaš mnogo posla. I spominji ime Gospodara svoga i Njemu se potpuno posveti“. (Sura Muzzammil – Umotani, ajeti 5,6 i 7)

Budite načisto da svemu dajete njegovo pravo – svome dinu, svome zdravlju i tijelu, spavanju, porodici, poslu itd. itd.

Pa šta čekaš?

Ako još uvijek dišete, onda elhamdulillah nije prekasno! Odmah počni – pronađi kako se pravilno obavlja namaz i počni redovno klanjati, uspostavi naviku svakodnevnog učenja Kur'ana i djeluj prema Kur'anu, nauči kako se ponašati u skladu sa sunnetom i pouke iz života Poslanika sallAllahu alejhi ve sellem. Imajte imana i postupajte pravedno, poduzimajte male ali stalne korake s ciljem poboljšanja – uživat ćete u maksimalnoj produktivnosti na ovom svijetu i imati zadovoljstva budućega inšaAllah!

Sjetite se da Džennet ne traje sedmicu dana niti 100 dana, nego vječnost i on donosi bezgranična zadovoljstva. Pa stremimo tome, od sad!

„Neka lica toga dana biće radosna, trudom svojim zadovoljna“. (Sura Al-Gašiya – Teška nevolja, ajeti 8 i 9)

Autor: Nasmira Firdews
Izvor: productivemuslim.com
Prijevod: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz