Kakva je bila zastava Poslanika alejhisselam?

Popularno na sajtu

Živimo u vremenu kada su muslimani iskušani bolešću ruvejbida propagande, gdje mnogi fanatici sa oskudnim ili nikakvim šerijatskim znanjem, ali sa puno bolesnih ambicija i hrabrosti u spuštaju propise tekfira na ljude, proglašavaju muslimane nevjernicima vrlo često samo na osnovu fotografije na kojoj određena osoba ili skupinja drži zastavu koja je malo drugačija od one koju ovi fanatici drže da je Poslanikova, držeći da su sve druge i drugačije nevjerničke. 

Usled usiljene i konstantne propagande određenih fanatika, mnogi muslimani su zbunjeni i imaju pogrešnu predstavu o ovom pitanju. Tako, u anketi na portalu Put vjernika o zastavi Poslanika alejhisselam, čak njih oko 80% je odgovorilo pogrešno na pitanje!!

Stoga, ukazala se potreba da se muslimanima pojasni kakva je to bila zastava Poslanika alejhisselam i kakva može biti zastava muslimana? U tom cilju smo preveli fetvu sa renomiranog islamskog sajta islamweb.net, koji pojašnjava ovo pitanje. Prijevod fetve sa arapskog donosimo u tekstu koji slijedi.

Pitanje:

Da li je dozvoljeno muslimanu da prsten Poslanika nakon njegove smrti, koristi kao zaštitni znak? I kakav je propis izmišljanja zastave te prihvatanja iste mimo zastave koju je Poslanik odredio sebi, a to je zastava pod nazivom „U'kkab“ čiji je oblik bio: bijelo-crna za rat, a crno-bijela za mir? I da li je dozvoljeno da se na zastavi napišu riječi šehadeta kojima čovjek ulazi u islam (znajući da je zastava Poslanika na sebi nosila samo znak koji je aludirao na tevhid)? Allah vas nagradio svakim hajrom.

Odgovor:

Hvala pripada Allahu, i neka ja salavat i selam na Vjerovjesnika, njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim:

Kao prvo znaj da Poslanik nije imao samo jednu zastavu, naprotiv, on je imao više zastava čiji je izgled bio različit shodno različitosti situacijama i vremenima, a El-Bera radijellahu anhu je bio upitan o zastavi Poslanika, pa je rekao: „Njegova zastava, bila je crna, četvrtastog oblika, i išarena bijelim prugama“. (Bilježe Ebu Davud i Tirmizi)

Rekao je imam El-A'jni:

Bilježi Ebu Ja'le u svom Musnedu, i Taberani u El-Kebiru, od Abdullaha bin Burejde, a on od njegova oca da je rekao: „Poslanikova zastavica (raje) bila je crne boje, a zastava (liva) bijele (bez natpisa na njima, op.rec.).

Prenosi Ebu eš-Šejh bin Hibban od Aiše radijellahu anha da je rekla: „Zastava Poslanika bila je bijele boje“, a Ebu Davud prenosi od Semmaka bin Harba, a on od jednog čovjeka iz njegovog naroda, da je rekao: „Vidio sam zastavu Poslanika koja je bila žute boje“.

A Ibn A'dijj prenosi od Ibn Abbasa radijellahu anhu, da je rekao: „Zastavica Poslanika bila je crna, a zastava bijela, na kojoj je bilo napisano: لا إله إلا الله محمد رسول الله   (nema drugog boga osim Allaha, i Muhammed je Allahov Poslanik), dok Taberani u El-Kebiru prenosi hadis od Džabira radijellahu anhu, da je kazao: „Poslanikova zastavica bila je crna“.

A Ibn Ebi Asim u knjizi „El-Džihad“ prenosi hadis od Kerza bin Usame da je Poslanik odredio crvenu zasatavu za pleme Benu Selim. Također, prenosi hadis od Mezide u kojem kaže: „Bio sam sjedio kod Poslanika, kada je ensarijama odredio žutu zastavu“. Zatim nastavlja El-A'jni: Pa ako bih rekao: na koji način da uskladimo i spojimo ove različite predaje, odgovor će biti: da se zastava određuje shodno vremenu i situaciji. [Završen citat El-A'jnija]

Imam Ibn Hadžer je rekao: Ebu eš-Šejh prenosi hadis od Ibn Abbasa u kojem stoji da su na Poslanikovoj zastavi bile ispisane riječi šehadeta, sened ovog hadisa je slab (vahin). A rečeno je i da se njegova zastavica zvala „El-U'kkab“, i bila je crne boje i četvrtastog oblika. Isto tako, imao je zastavicu koja je nosila naziv „Rajetun sevda“, na kojoj je, vjerovatno nekad, bilo nešto malo i crne boje. [Završen citat Ibn Hadžera]

Ovim znaš da kada je u pitanju određivanje zastava, onda nema zatezanja, i određivanje zastave koja se razlikuje (u izgledu i obliku) od Poslanikovih zastava nije novotarija. I dozvoljeno je na zastavi napisati riječi tevhida (šehadeta), pored toga što je hadis koji o tome govori daif (slab), kao što je to spomenuo Ibn Hadžer.

A ono što si naveo da je postojala razlika između ratne zastave i one koja to nije, još uvijek nismo naišli na takvu predaju. I Allah najbolje zna.

Izvorhttp://fatwa.islamweb.net

Prijevod sa arapskog: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz