Kultura kletve i proklinjanja ashaba i majki vjernika kod šiija

622

Pustimo da sami šijitski autoriteti govore o svom ubjeđenju, ali bez tukje – pretvaranja! Pogledajte pogana ubjeđenja šiizma – idolopokloničke sekte koja se krije iza islama. Šije lažu i potom proklinju najveće svetinje islama.

Kada je u pitanju šijitska sekta, mnogi muslimani su obmanuti i nisu svjesni nevjerstva ove sekte. Ovome doprinosi blagonakloni stav Islamske zajednice prema šiizmu, kao i medijska propaganda koju vrše šijitske misionarske službe na našim prostorima, ali i na nivou čitavog ummeta.

Šiitska vjera (šiizam) jeste pokušaj da se vatropoloklonički medžusijski rituali stare Perzije odjenu u ruho islama. Kako je tevhid, čisto islamsko vjerovanje, nespojivo sa širkom, ovaj šijitski pokušaj je propao kod ljudi koji posjeduju razum.

Izvor: siizamotvoreno.com