Ministar vakufa Egipta: od naredne godine se ukida vjerska nastava

Popularno na sajtu

Ministar vakufa u Egiptu, Muhammed Muhtar Džuma, je u četvrtak otkrio da će u državnim školama nastavni predmet za vjerski odgoj biti ukinut, te da će biti zamijenjen predmetom koji nosi naziv “Moral, vrijednosti i principi”.

Također, Džuma je u telefonskom razgovoru kojeg je na egipatskom TV kanalu “Derjem” proveo program “Kelam tani”, rekao:
“Zaista, knjiga koja će se izučavati u školama početkom nove školske godine je dobila odobrenje  Ministarstva za odgoj i obrazovanje, Ministarstva vakufa, kršćanskog pape, i šejhul-azhara.”

( http://twasul.info/777500/ )

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz