Najbolji lijek za teške vesvese || Šejh Abdulaziz et-Tarifi

342

U ovome videu šejh Abdulaziz et-Tarifi govori o nekim od načina kako liječiti i boriti protiv vesvesa (sumnji i napadnih misli) koje šejtan ubacuje u srce čovjeka.