Najbolji način kako postupiti sa neznalicama – šejh Abdullah Azzam rahimehullah

Popularno na sajtu

„…Od najboljih načina kako postupiti sa neznalicama jeste ignorisati ih izbjegavati ih.
Ovo zbog toga što ako se sa njima budeš raspravljao, oni će pobijediti, a ako ti njih pobjediš, oni će te mrziti i neće priznati da si u pravu. Stoga, ignoriši ih:

„Zato se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava…“ (En-Nedžm, 29)

„…zato ti velikodušno oprosti.“ (El-Hidžr, 85)

Izbjegavaj ih i ne raspravljaj se sa njima, jer raspravljanje sa njima napuhava njihova prsa i povećava njihovu drskost, a Eš-Šafi je rekao:

„Nikada se nisam raspravljao sa neznalicom a da me on nije pobijedio, a nikada se nisam raspravljao sa učenim a da ja nisam pobijedio.“

Ovo zbog toga što će neznalica poreći i postojanje mjeseca u noći kada je on pun!

Stoga, gledaj kako neznalica umire kada ga ignorišeš, a kako oživljava kada sa njim debatiraš. Može biti da dođu pameti ako ih ignorišeš, i da shvate stanje kada pokažeš da si iznad tog nivoa debatiranja i diskutovanja sa njima – ovo ako si siguran u to da je on neznalica koji slijedi svoje strasti, ne teži da prizna istinu, i da slijedi ono što je pouzdano.“


Autor: Šejh Abdullah Azzam, rahimehullah
Izvor prijevoda: blog Allahova milost

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz