O moja buduća suprugo, budi postojana u iskušenjima!

Popularno na sajtu

U Ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu,

Mojoj budućoj supruzi, budućoj majci moje djece, njihovoj odgajateljici tewhida1 i ahlaka2 po uzoru na Allahovog Poslanika, salAllahu alejhi we sellem i njegove sljedbenike koji ustrajavaju na putu tewhida i džihada. Pišem ti ovo pismo kako se jednog dana ne bi razočarala što si pronašla životnog partnera poput mene, punog nedostataka.

Moja buduća suprugo, pišem ti ovo pismo kako bi bolje razumjela put kojim ćemo hodati i kuda idemo kao Allahova stvorenja koja su na ovom prolaznom svijetu iskušana od Svemogućeg, kako bi bolje razumijeli jedno drugo, zajedno suosjećali i bili zahvalni Allahu na Njegovoj odredbi za našu porodicu.

Moja buduća suprugo i buduća majko moje djece, ti vjerovatno već znaš kojim putem ja hodim i kakav život želim. Nadam se da ćeš ti biti saputnik koji je ugodan na ovom svijetu kako bi ja mogao očuvati svoju ustrajnost na putu kojim je hodao Allahov Poslanik i njegovi sljedbenici, konstantno pozivajući u tewhid kao najbitniju stvar u životu i uvijek podučavajući ljude bitnosti vraćanja na glavne izvore naše vjere islama.

Kasnije će možda biti jako puno iskušenja, poteškoća, prepreka na koje ćemo nailaziti u našem braku, kao ljudska bića možda uzdahnemo, zaplačemo, izjadamo se na poteškoće. Ali budi sigurna, da su to sve iskušenja koja nas učine potpunim ljudskim bićima i koja nas čine postojanim u svim vremenima i uslovima.

Uzvišeni Allah kaže:

„Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive.“ (El-Bekara, 155)

Moja buduća suprugo, ako jednog dana ne budem bio u mogućnost učiniti te sretnom, oprosti mi. Ali, kao tvoj budući suprug obećavam ti, uvijek ću dati sve od sebe da buden najbolji, u obskrbljavanju halal obskrbom i u ispunjavanju tvojih prava. Zato, pomozi mi u realizaciji toga pa makar samo svojim osmijehom.

Moja buduća suprugo, ako jednog dana odem daleko i ne vratim se dugo, čuvaj moju imovinu, udjeljuj nešto od imovine na Allahovom putu i ispuni prava svoje braće i sestara u vjeri, ukoliko si u stanju ispuniti ih. I čuvaj moju čast kao svog muža, budi poput onih muslimanki čija su srca povezana sa Džennetom, koje čuvaju svoje poglede kad su same i u društvu, pa da mogu biti miran, ostavljajući ženu i majku koja čuva ono što je ostalo iza njenog muža.

Moja buduća suprugo, ti znaš da ja ni u čemu nisam savršena osoba. Stoga pomozi mi da budem bolji, sa svojim savjetima, kritikama i svim onim što može svakodnevno uvećati pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku. Učini našu porodicu takvom da je spremna prihvatiti istinu makar ona dolazila i iz usta malog djeteta. Jer istina se ne prepoznaje po tome ko govori, nego po onome što je rečeno.

I na kraju, moja buduća suprugo, učini da naša djeca jednoga dana budu poput lavova, da se ne boje da brane istinu, da ne podliježu iskušenjima i da su uvijek izdržljiva u sred burne oluje. Poduči ih da budu ljutiti kada se istina ponižava, poduči ih da se bore protiv potlačenosti bilo koga i poduči ih da se ne libe žrtvovati sve, čak i svoje živote u ime Allaha i za čast Njegova Poslanika i vjernika.

Možda očekujem previše od tebe, previše zahtijevam i tražim od tebe nešto što će biti preteško za tebe. Ali vjeruj mi, ja kao muž ću dati sve od sebe da budem dobar saputnik, odani slušalac tvojih riječi i savjeta, u međusobnom pomaganju da nastavimo biti pokorni Allahu i Njegovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem.

Pišem ovo pismo sa svim svojim slabostima, svim svojim greškama, kako bi shvatila s kim ćeš živjeti ovaj život, kako ne bi bila prepreka u ispunjavanju moje davetske3 misije, i kako ne bi bila prvi neprijatelj koji će lomiti moj duh za džihadom na Allahovom putu, jer brak nije uvijek med i mlijeko.

Prije nego se sretnemo kao muž i žena, upućujmo uvijek dovu koju je upućivao mudžahid koji je tresao prijestolja tirana, šehid Sejd Kutb:

O Zaštitniče, ako se zaljubim, zaštiti moju ljubav tako da ne nadjača moju ljubav prema Tebi.

O Allahu, ako se zaljubim, učini da svoje srce vežem za osobu čije je srce privrženo Tebi, kako ne bih upao u ponor monotone ljubavi.

O Gospodaru moj, ako se zaljubim, zaštiti moje srce da se ne okrene od Tebe.

O Vlasniče Moći, ako budem čeznuo, učini da čeznem za osobom koja čezne za šehadetom na Tvom putu.

O Allahu, budem li čeznuo za njom, zaštiti moju čežnju da ne zaboravim čežnju za Tvojim Džennetom.

O Allahu, osjetim li užitak ljubavi od onog ko Tebe voli, ne dopusti da taj užitak nadjača užitak mog robovanja Tebi u zadnjoj trećini noći.

O Allahu, ako se zaljubim u onog ko Tebe voli, ne dopusti mi da posustanem na dugom putu pozivanja ljudi Tebi.

O Allahu, ako mi dozvoliš da žudim za onim ko Tebe voli, ne dopusti mi da pređem granice koje će učiniti da zaboravim da je istinska i vječna ljubav samo ona kod Tebe.

O Allahu, Ti si Sveznajući i Ti znaš da su se ova srca spojila u ljubavi prema Tebi, sastavila su se u pokornosti Tebi, ujedinila su se u pozivu ka Tebi i u odbrani Tvog Zakona. Učini vezu postojanom, O Allahu! Učini ljubav vječnom! Pokaži nam puteve! Ispuni ova srca Tvojim nurom koji nikad ne trne! Smiri naša srca blagoslovom čiste vjere u Tebe i ljepotom oslanjanja samo na Tebe hodajući Tvojim putem.

Molim Allaha da usliša moju i tvoju dovu i ujedini nas u hladu Svoje milosti, i učini nas odanim Njemu!

Od mene, tvog budućeg supruga, inšaAllah!

Autor: Hanif Abdullah
Izvor: www.voa-islam.com
Prijevod i obrada: Put vjernika (reprint od nov. 2011. god)

Fusnote:


1. tewhid – čisti monoteizam
2. ahlak – bonton, moral, manir; ovdje se misli na lijepo ponašanje
3. dava, dawa, da'va, da'wa – pozivanje u islam

Prethodni članak
Naredni članak

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz