Obaveza izbavljenja muslimanskih zarobljenika (I)

Popularno na sajtu

Iz serijala članaka “Obaveza izbavljenja muslimanskih zarobljenika”.

Drugi dio: Obaveza izbavljenja muslimanskih zarobljenika (II)


Od stvari u koje nema sumnje je to da je iskušenje zarobljeništva od najvećih iskušenja koje može da pogodi muslimana, jer Allahovi neprijatelji ne poštuju ni srodstvo niti sporazum po pitanje muslimana, a naročito nevjernici savremenog džahilijeta – džahilijeta nauke i napretka, koji pri sebi nemaju niti vjeru, niti moral, niti osjećaj… Šta više, nemaju pri sebi ni ono što ih razlikuje od stoke. Počeli su ohalaljivati sve što je muslimansko i boriti se protiv Allaha, i javno i tajno, svim prljavim sredstvima.

Rekao je pjesnik:

Da li si čuo o čovjeku čiji se stomak naduvava,
sve dok ne postane u obliku balona?
Da li si čuo o čovjeku čija se glava pritišće
obručem, do granice ludila?
Da li si čuo o čovjeku čije se tijelo spaljuje
vatrom, namazano vazelinom[1]?
Da li si čuo kako se nevin optužuje i vatrom muči,
sve dok ne kaže „kriv sam, uzmite me“!?
Ako nisi čuo, pitaj o onome što je bilo
sličnog meni. Neće te obavijestiti niko kao zatvorenik…

Stvar je mnogo veća od onoga što su opisali prethodni stihovi. Prostota kufra ne zastaje kod ove granice, ali Allah nije nemaran na ono što oni rade. On je – slavljen neka je – Onaj koji se sveti, Gordi koji nije nemaran na ono što zulumćari rade.

Izbavljenje muslimanskih zarobljenika iz ruku neprijatelja je od najvećih šerijatskih farzova i najbitnijih stvari kojima je Allah zadužio muslimane, ne bi li odbili iskušenje nevjernika od svoje braće muslimana.

Šerijatski tekstovi koji upućuju na to da je izbavljenje muslimanskih zarobljenika iz ruku nevjernika šerijatska dužnost su mnogobrojni, a od njih:

1) Allahov govor: „A vjernici i vjernice prijatelji i zaštitnici su jedni drugima.“ [2]

Nema sumnje da je rad na izbavljenju muslimanskih zarobljenika iz ruku neprijatelja, shodno moći i snage, od najobaveznijih vadžiba u ovom imanskom prijateljstvu koje je između vjernika.

Rekao je imam Taberi, Allah mu se smilovao, tumačeći prethodni ajet: „Što se tiče vjernika i vjernica, to su oni koji su povjerovali u Allaha, Njegova Poslanika, alejhi selam, i ajete Njegove Knjige. Zaista je njihovo svojstvo da su oni jedni drugima pomoćnici i pomagači.“ [3]

Rekao je ibn Kesir, Allah mu se smilovao, tumačeći ajet: „'A vjernici i vjernice prijatelji i zaštitnici su jedni drugima’ tj. međusobno se pomažu i podržavaju.“ [4]

Rekao je Begavi, Allah mu se smilovao: „Allahov govor: ‘A vjernici i vjernice prijatelji i zaštitnici su jedni drugima.’ znači (prijatelji i zaštitnici)u vjeri , jedinstvu, pomaganju i podršci.“ [5]

A u tefsiru Nesefija stoji: „'A vjernici i vjernice prijatelji i zaštitnici su jedni drugima’ tj. u međusobnom pomaganju i milosti.“ [6]

2) Allahov govor: „Vjernici su samo braća“ [7]

Rekao je Taberi, Allah mu se smilovao: „Allahov govor: ‘Vjernici su samo braća’ tj. u vjeri i svetosti(hurmetu), ne po porijeklu i zbog toga je rečeno: ‘Vjersko bratstvo čvršće je od rodbinskog, jer se rodbinsko bratstvo prekida zbog različitosti vjere, a vjersko bratstvo se ne prekida zbog različitosti porijekla.'“ [8]

Iz knjige: Mesail fikhu džihad


[1] Vazelin je mast, ali je zapaljiv.

[2] Et-Tevba, 71.

[3] Tefsir Taberi (10/178)

[4] Tefsir Ibn Kesir (2/370)

[5] Tefsir Begavi (2/310)

[6] Tefsir Nesefi (2/98)

[7] El-Hudžurat, 10.

[8] Tefsir Taberija (16/323)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz