Obred žene koja ima mjesečno pranje

Popularno na sajtu

Pitanje: Kakav je šeri'atski propis za ženu kojoj se pojavi mjesečni ciklus u danima hadždža i da li je njen hadždž ispravan?

Odgovor: Ako se kod žene pojavi mjesečni ciklus u danima hadždža sve obrede će normalno obavljati kao i druge hadžije, osim što neće tavafiti niti obavljati sa'j sve dok traje njen ciklus. A ako joj je od obreda hadždža ostao jedino tavafu-l-veda’ (oprosni tavaf) i tada joj se pojavi njen ciklus, a ona 89 mora putovati iz Mekke, u tom slučaju će otputovati i s nje spada dužnost obavljanja oprosnog tavafa.


Iz risale Fikh i usuli-fikh

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz